Ruokinta eri tuotosvaiheissa

Lypsylehmän ruokinta eri tuotosvaiheissa

Nopealla herutuksella lypsykausi vauhtiin

Herutusvaiheessa lehmien kuiva-aine syönnin ylläpitäminen on suurin haaste. Lehmän syöntikyky ei ole poikimisen jälkeen ehtinyt kehittyä vielä tuotoksen vaatimalle tasolle. Täten herutusvaiheessa ruokinnassa onkin tavoiteltava korkeaa energiaväkevyyttä. Lehmien väkirehuannosta suositellaan herutuksessa nostettavan keskimäärin kilo päivässä poikimisen jälkeen, jotta väkirehumäärän tavoitetaso saavutettaisiin kahdessa viikossa.

Esimerkki herutusruokinnan toteuttamisesta Huippu-Krono -puolitiivisteruokinnalla

Päiviä poikimisesta Rehulisäys, kg/pv Annokset, kg/pv
1 0,5 viljaa + 1,0 Huippu-Krono 2,5 viljaa + 2,0 Huippu-Krono
2 0,5 viljaa + 1,0 Huippu-Krono 3,0 viljaa + 3,0 Huippu-Krono
3 0,5 viljaa + 0,25 Huippu-Krono 3,5 viljaa + 3,25 Huippu-Krono
4 0,5 viljaa + 0,25 Huippu-Krono 4,0 viljaa + 3,50 Huippu-Krono
5 0,5 viljaa + 0,25 Huippu-Krono 4,5 viljaa + 3,75 Huippu-Krono
6 + jne. 0,5 viljaa + 0,25 Huippu-Krono 5,0 viljaa + 4,0 Huippu-Krono

Energian puute näkyy tiinehtymistuloksissa

Parhaimmallakaan ruokinnalla lehmän syöntikyky ei riitä täyttämään sen energiantarvetta maidontuotannon alkaessa, vaan lehmä lypsää niin sanotusti lihoistaan. Herutusvaiheessa tulisikin keskittyä lehmien laihtumisen hillitsemiseen ja hyvän syöntikyvyn ylläpitämiseen. Voimakas laihtuminen lisää ketoosiin sairastumisen ja hedelmällisyyshäiriöiden riskiä. Lehmän kuntoluokka ei saisi laskea yli 0,5 yksikköä poikimisen jälkeen.

Lehmän hyvä veren sokeritaso siemennysviikolla on ehdoton edellytys lehmän tiinehtymiselle. Veren korkealla ureapitoisuudella on puolestaan tiinehtymistuloksia huonontava vaikutus. Lehmän tiinehtymistä voit edistää nostamalla veren sokeritasoa noin 2 viikon ajan ennen ja jälkeen siemennyksen perusruokinnasta riippuen:

• Kotoiseen seokseen perustuvalla ruokinnalla Virta-energiarehu, Acetona Energy Liuos tai Acetona EnergyPower
• Monipuolisella täysrehu- tai puolitiivisteruokinnalla väkirehutasoa nostamalla, ellei se jo ole tavoiteruokintamallin mukaisella tasolla
• Valitsemalla vahvemman täysrehun alkulypsykauden ruokintaan
• Vähän teollisia rehuseoksia sisältävällä ruokinnalla suosittelemme vitamiinikuuria.

Vaikka lehmä heti tiinehtymisen yhteydessä hieman vähentää maitoaan, älä vähennä väkirehua. Lehmä nostaa maitotuotoksen jonkin ajan kuluttua lähes entiselle tasolleen. Energiarehujen on suositeltavaa jatkaa vähintään 8 viikkoa poikimisen jälkeen. Täten vähennetään tehokkaasti lehmän energiavajeen kestoa sekä parannetaan tiinehtyvyyttä.

Veren sokeripitoisuuden vaikutus kudosvarastojen käyttöön ja ketoosiriskiin.

Tavoitetason ruokinta pidentää korkean tuotannon vaihetta

Tavoitetason ruokinnalla tarkoitetaan, että herutusvaiheessa nostettu väkirehumäärä säilytetään samalla tasolla 3-4 kk poikimisen jälkeen. Ruokinta muutetaan tuotostason mukaan muuttuvaksi tavoitetason ruokinnan jälkeen.

Korkean tuotannon vaihe ratkaisee pitkälti lehmän vuosituotoksen ja myös tuotannon kannattavuuden. Korkean tuotannon vaiheessa lehmien ruokintaan kannattaa panostaa parhaat rehut, koska lehmillä on tällöin paras potentiaali saavuttaa korkea maitotuotos. Jos herumishuippu menetetään heikolla ruokinnalla, sitä ei ole mahdollista enää myöhemmin korjata.

Hankkijan suositus lypsylehmien tasapainoisen ruokinnan tavoitearvoista

Energiaa 11,5 – 11,7 MJ/kg ka
OIV 97 – 102 g/kg ka
PVT 0 – +15 g/kg ka
Raakavalkuainen 16,5 – 18,5 % ka
Tärkkelys 15 – 17 % ka
NDF 540 – 580 g/kg ka

Tavoitearvojen toteutuessa ruokinnassa on tasapainoisesti energiaa ja valkuaista. Maidonpitoisuudet säilyvät hyvällä tasolla ja pötsi toimii, kun tärkkelystä ja kuitua on sopivasti.

Tavoitetason ruokinnassa huomioitavaa

• Ensikot ruokitaan 30 maidontuottokilon mukaisella ruokintasuosituksella.
• Väkirehun määrä yleensä maksimissaan noin 15-16 kg.
• Jos energiansaanti ei vastaa ravinnontarvetta, lehmä laihtuu ja ketoosin vaara kasvaa.
→ Maidon pitoisuuksia kannattaa seurata, erittäin korkea rasvapitoisuus voi kertoa energia-aineenvaihdunnan häiriöstä.
• Säilörehua vapaasti ja hyvälaatuista.
• Acetona Energy Power tai Acetona Energy liuos ensimmäiset 2 kk poikimisesta 0,5 kg/le/pv.
• Kuntoluokkatavoite 2,75-3,25.

Suuntaa energian käyttö maidontuotantoon loppulypsykauden ajan

Lehmän lihomisen välttäminen

Loppulypsykauden suurin haaste on lehmän lihomisen välttäminen. Lehmän kuntoluokka pitäisi olla umpeenpantaessa sama kuin poikiessa. Muita loppulypsykauden tavoitteita ovat säilörehun käytön maksimointi ja väkirehutason (erityisesti sen energiapitoisuuden) tarkistaminen toteutuneen tuotoksen mukaan.

Lehmän mahdollista lihomista tulee seurata myös säännöllisellä kuntoluokituksella. Oikea aika korjata lehmän kuntoluokka kohdalleen on viimeiset 2 kuukautta ennen umpeenpanoa. Loppulypsykauden ruokinta tuleekin säätää kuntoluokan ja tuotostason mukaan.

Toisaalta loppulypsykaudella voidaan ohjata lehmä käyttämään syömäänsä energiaa maidontuotantoon. Tämä tapahtuu helpoiten nostamalla ruokinnan raakavalkuaistasoa ja rajoittamalla liikaa tärkkelyksen saantia. Progutia sisältävillä rehuilla, esimerkiksi Huippu-Krono ja Huippu-Krossi, voidaan parantaa myös loppulypsykauden maitotuotosta. Progut aktivoi pötsimikrobien toimintaa ja parantaa rehun hyväksikäyttöä yhtä tehokkaasti kaikissa tuotosvaiheissa.