Sopivakivennäinen®
Tuotekoodi: SF5428 EAN: 6417679054281

Sopivakivennäinen®

Tuotekoodi: SF5428 EAN: 6417679054281

Tuotekuvaus

Sopiva® on aina Hankkijan ja tilan yhteiskehityksen tulos. Tuote optimoidaan täysin tilan omien kotoisten rehujen pohjalta, tilan tekniikkaan sopivaksi ja tavoitteet toteuttavaksi. Sopiva kotouttaa karjaan ja nurmeen tehdyt panostukset täysimääräisesti. Optimointi tapahtuu tuoreimman tieteellisen ruokintatiedon perusteella Hankkijan omalla suunnitteluohjelmalla, Maito-ohjelmalla.

Sopivakivennäiset ovat jauheisia umpikivennäisiä, lypsykivennäisiä, kasvukivennäisiä, lammaskivennäisiä ja mitä erilaisempia tuotteita normaalien tuotejaottelujen välistä ja ulkopuolelta tilasi tarpeiden mukaan. Sopivakivennäisten valmistuksessa on käytettävissä Hankkijan laaja erikoisrehujen valmistukseen käytettävä raaka-ainevalikoima sekä tarkin mahdollinen hivenaineiden ja vitamiinien annostelumalli. Sopivakivennäiset ovat saavuttaneet tavanomaisten tilojen lisäksi myös luomutilojen keskuudessa suuren suosion.

Nopeatkaan ruokinnan muutokset eivät ole Sopivalle ongelma, tuotteet muokkautuvat joustavasti kulloinkin käytössä olevien säilörehuerien mukaan. Ruokinnan jatkuva optimointi tukee parhaiten eläinterveyttä ja korkeaa tuotosta. Sopiva-tuotteiden takana on tiivis Hankkijan ruokinta-asiantuntijoiden joukko, joka on kouluttautunut kokonaisruokinnan, kivennäisruokinnan ja rehujen suunnittelun syväosaajiksi. Sopiva-suunnittelijoiden tietotaito ja tilasi tarpeet sekä tavoitteet yhdistyvät ainutlaatuiseksi Sopiva-tuoteratkaisuksi.

Tuotepakkaus:

paino: 1000,00 kg

Asiakkaidemme kokemuksia Sopivakivennäisistä

Lue lisää klikkaamalla alla olevista linkeistä.

 

Näin saat Sopivan käyttöösi

1. OTA YHTEYTTÄ
Soita ja sovi tapaaminen Sopiva-suunnittelijamme kanssa.
Löydä oman alueesi ruokinta-asiantuntija:
Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi

2. KOKOA REHUANALYYSIT JA TAUSTATIEDOT
Ennen Sopiva-suunnittelua käydään läpi tilan nykyinen ruokintasuunnitelma, -tekniikka ja kotoiset rehut. Sopiva-suunnittelun pohjaksi tilan omista karkearehuista ja viljoista on hyvä teettää valmiiksi laajat kivennäis- ja hivenaineanalyysit. Sopiva suunnitellaan aina näiden pohjalta tuomaan vain tarvittava täydennys tilasi tuotantotavoitteiden saavuttamiseksi.

3. SOPIVA SUUNNITELLAAN
Sopiva-suunnittelijoiden käyttämään Maito-ohjelmaan on koottuna uusin tietämys nautojen ravitsemuksellisista tarpeista ja täyden tuotantopotentiaalin mukaisista ravintoainetavoitteista. Suunnittelijat on koulutettu hallitsemaan tuotteen teknisen toimivuuden lisäksi mm. Hankkijan monipuolisen raaka-ainevalikoiman mahdollisuudet.

4. SOPIVA VALMISTUU
Hyväksyttyäsi tilallesi suunnitellun Sopiva-tuotteet, resepti lähetetään rehutehtaalle. Sopivakivennäinen pakataan toivomaasi säkkikokoon, joko 20-30 kg kokoiseen pikkusäkkiin tai 500-1000 kg suursäkkiin. Jokaisen Sopiva-tuotteen mukana lähtee tilalle tuoteseloste. Tuoteselosteessa ilmoitetaan rehun ravintoaineet rehulain edellyttämällä tavalla.

5. SOPIVAN TOIMITUS
Sopiva-tuotteen toimittaa rehujen kuljettamiseen erikoistunut kuljetusliikkeemme Movere. Sopivakivennäisen minimitoimituserä on 1000 kg.

 

Yhteistyöllä tavoitteisiin

Teemme kaikkemme asiakkaidemme kannattavuuden turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteeseen päästään hyvillä tuotantotuloksilla ja eläinterveydellä. Tilakohtaiset tuotantotavoitteet luovat pohjan Sopivakivennäisen suunnittelulle, olipa tavoitteenasi sitten:

 • Hyvä hedelmällisyys
 • Paremmat kasvutulokset
 • Erinomainen maitotuotos
 • Entistä parempi sorkkaterveys
 • Korkeat maidon pitoisuudet

 • Näiden tavoitteiden saavuttaminen on avain resurssitehokkaaseen tuotantoon. Ympäristön sekä kustannustehokkuuden
  näkökulmasta korkean EKM-tuotoksen tai päiväkasvujen ylläpitäminen on aina kannattavinta ja tähän pohjana on korkea elinikäistuotos. Sopivakivennäiset tukevat korkeaa elinikäistuotosta varmistamalla vahvan tuen eläinterveydelle ja hedelmällisyydelle kaikkien tuotantokausien ja -vaiheiden ajan.

  Sopivakivennäisen suunnitellaan aina yksilöllisesti laajojen kivennäisanalyysien pohjalta

  Sopivakivennäisen suunnittelu alkaa kotoisten rehujen, säilörehun ja viljan, laajoista kivennäisanalyyseistä sekä ruokinnan optimoinnista. Sopivakivennäinen optimoituu Maito-ohjelmassa uusimman tutkimustiedon pohjalta asetettujen kivennäis, hivenaine- ja vitamiininormien mukaan.

  Sopivakivennäisen optimointivaiheessa voidaan kivennäiseen lisätä tilan toiveiden mukaan lisäksi esimerkiksi soodaa, Progut® -pötsitehostetta tai toksiinisiepparia.

  Sopivakivennäisen suunnittelussa huomioidaan aina kaikkien kivennäisaineiden ja hivenaineiden yhteisvaikutukset, mm;

 • Korkean kalsiumin heikentämä sinkin imeytyminen
 • Pötsin pH:n vaihteluiden vaikutus magnesiumin imeytymiseen

  Sopivakivennäinen täydentääkin kivennäis-, hivenaine- ja vitamiiniruokinnan puuttuvat palaset täsmällisesti ja varmistaa, ettei puutokset tai yliruokinta heikennä tuotostasoa.

 • Kestävä ja ympäristöystävällinen rehuratkaisu

  Toimintaympäristön muutoksissa isoksi trendiksi on noussut ympäristövastuullisuus. Maitotilojen ja rehutehtaiden ympäristövastuullisuus ei ole pelkästään peltojen suojavyöhykkeiden leveyden lisäämistä tai pötsin metaanipäästöjen minimoimista, vaan se on asioiden tekemistä taloudellisesti tuottavalla ja järkevällä tavalla.

  Ympäristöystävällisyyttä tarkasteltaessa Sopiva on sopivin. Se toteuttaa täysimääräisesti ajatuksen hukan minimoimisesta. Sen mukana toimitetaan tilalle vain niitä raaka-aineita, joita kotoisten rehujen optimaalinen täydennys edellyttää, ei mitään ylimääräistä. Ympäristöystävällisen tekemisen lähtökohtana on yleinen lainalaisuus: lehmien elinikäistuotosta kasvattamalla maidontuotannon ympäristötehokkuus paranee. Sopivakivennäisten avulla pystytään tukemaan eläinten terveyttä ja hedelmällisyyttä parhaalla mahdollisella tavalla.

  Sopiva on myös paras ratkaisu kuljetuksien ympäristövaikutusten minimoimiseen. Sopivakivennäinen suunnitellaan usein toimivaksi tilalla ainoana kivennäisenä koko lypsykauden ajan, jolloin muiden vitamiinien tai kivennäislisien ylimääräiset kuljetukset jäävät kokonaan pois ja annostelu tarkentuu.

  Vastuullisuus ympäristöstä on otettu Hankkijalla myös muutoin vakavasti. Olemme panostaneet rehutehtaidemme energiaratkaisuissa ja materiaalivirroissa kestäviin vaihtoehtoihin, mm. 80 prosenttia Hankkijan rehuista valmistetaan täysin kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Hankkijan rehutehtailla minimoidaan ja lajitellaan jätteet tarkasti, eikä sekajätettä synny lainkaan. Oman valmistuksen ylijäämäjakeet käytetään rehutehtaan lämpöenergiaksi, ja Rehuissa hyödynnetään elintarviketeollisuuden ihmisravinnoksi sopimattomia sivuvirtoja ts. hukkaa.

  Kokonaisvaltaista suunnittelua vankalla osaamisella

  Sopiva on tilan kanssa yhteistyössä suunniteltu ja kehitetty ainutlaatuinen kokonaisuus osaamista, tutkimusta sekä tiedettä. Sopiva-suunnittelijoiden käytössä on Hankkijan tuotekehityksen sekä kansainvälisen tutkimusyhteistyöverkostomme luoma uusin tieto eläinten ravitsemuksesta.

  Kotieläintilan kannattavuuden parantaminen on rehutuotekehityksemme tavoitteista edelleen tärkein, mutta kotieläintuotannon kestävyyden edistäminen ja kuluttajatarpeisiin vastaaminen on yhä tärkeämpää. Teemme jatkuvaa työtä asiakastarpeiden tunnistamiseksi ja kohdistamme kehityspanokset hankkeisiin, jotka onnistuessaan tuottavat todellisia asiakashyötyjä. Nämä hyödyt ovat ensimmäisten joukossa sovellettavissa yhteiskehityksen tuloksena syntyviin Sopivakivennäisiin. Sopiva-suunnittelijoiden pitkä kokemus ja vahva osaaminen ovat lisäämässä tämän työn tuloksellisuutta.