Kokkosten uusi navetta rakennettiin lehmien ja toiminnallisuuden ehdoilla

Janne ja Paula Kokkonen navetassa
Janne ja Paula Kokkosen valoisassa navetassa ilma on raikasta ja viileää.

Siilinjärvellä Paula ja Janne Kokkosen syksyllä 2017 käyttöönotetussa navetassa on helteellä mukavan raikasta ja viileää. Navettaa suunniteltiin Jannen mukaan pitkään, ja ideoita erilaisista navettaratkaisuista haettiin kiertämällä lukuisia tiloja. Työ on tuottanut tulosta, sillä Janne kertoo heidän olevan tyytyväisiä lehmien tiloihin ja navetan toiminnallisuuteen. Paulalle ja Jannelle oli tärkeää suunnitella navetan kulkureitit siten, että tarvittaessa yksi ihminen pystyy hoitamaan eläinten siirtelyä sujuvasti ja helposti.

Navetta on itse asiassa jo toinen, jonka suunnittelussa Janne on ollut mukana. Vuonna 2004 tilasta muodostettiin ensin maatalousyhtymä ja siitä vuoden päästä valmistui yhden robotin navetta, johon lisättiin myöhemmin toinen robotti. Vuonna 2008 tehdyn sukupolvenvaihdoksen myötä Janne ja Paula astuivat kokonaan tilan ohjaksiin. Tällä hetkellä uudessa navetassa lypsää kolme robottia ja lehmiä on 180. Kaikki on kuitenkin valmiiksi rakennettu ja suunniteltu neljättä robottia varten, ja lehmämäärän on tarkoitus jatkaa kasvamistaan 240 lypsävään. Vasikoille on oma 60-paikkainen vasikkala, ja nuorkarja on vanhassa robottipihatossa. Hiehot siirretään totuttelemaan uuteen navettaan kuukautta ennen poikimista. Siirtelyn helpottamiseksi navetoiden väliin on rakennettu kiinteä kuja. Uuden navetan käyttöönotosta huolimatta tilan keskituotos on pysynyt korkealla yli 11 000 maitokilossa.

Hyvä säilörehu kaiken perusta, seoksen koostumuksella on väliä

Lypsylehmien seoksessa on säilörehun lisäksi kivennäisiä, rypsiä ja viljaa. Kokkoset seuraavat seoksen koostumusta ja lisäävät vettä, jos seos on liian kuivaa. Näin seoksen lajittuminen vähenee. Levymyllyyn vaihtamisen jälkeen lannassa ei ole enää ollut kokonaisia jyviä mukana. Viimekeväänä seosreseptiin lisätty Farmarin Sooda on ollut helteiden vuoksi tärkeä lisä. Lämpimämmällä säällä lehmät syövät vähemmän seosta robotin houkutusrehuun verrattuna ja soodalla puskuroidaan pötsin liikaa happamoitumista.

Robotilta lehmät saavat houkutusrehuna Auto-Krossi III -täysrehua ja Acetona Energy Plus -liuosta. Väkevä energialiuos otettiin tilalla käyttöön puolitoista vuotta sitten, ja se on Kokkosten mukaan maittanut lehmille hyvin. Viikon ajan poikimisen jälkeen liuosta annostellaan korotettuna annoksena lehmien energiansaannin varmistamiseksi. Paulan mukaan energialisällä on saatu estettyä ketooseja, jos lehmän syönti ei ole alkuun pysynyt tuotoksen kasvun mukana.

Tilalla on selkeä työnjako, Janne hoitaa ruokinnan ja peltotyöt ja Paula vastaa eläimistä ja talouspuolesta. Kokkosille tärkeintä on säilörehun onnistuminen, koska sillä on vaikutusta lähes kaikkeen navetassa. Muilla asioilla voidaan tehdä hienosäätöä, kunhan perusta on kunnossa. Jannen mukaan lehmän terveys lähtee hyvästä säilörehusta. ”Hyvin syönyt lehmä pysyy terveempänä. Lehmälle, jolle syönti on minimitekijä, tulee herkemmin ongelmia”, hän sanoo. Hapolla säilötty timotei-nurminatasäilörehu tehdään ajosilppurilla siiloihin. Umpilehmien rehulle on oma siilo, johon tehdään olkea tai vanhempaa heinää. ”Olosuhteista riippumatta Jannen ja Paulan säilörehu on aina hyvälaatuista”, Hankkijan asiantuntijamyyjä Jukka Väänänen kehuu.

Kokkosen navetan kuja
Vanhan ja uuden navetan välille on rakennettu kiinteä kuja eläinten siirtelyn sujuvoittamiseksi.
Kokkosen navetan sorkkateline
Kiinteän sorkkahoitotelineen myötä sorkkien hoito käy nopeasti. Lehmien sorkat hoidetaan umpeen laitettaessa sekä kerran tuotoskauden aikana.