Lypsylehmien ruokinta eri tuotosvaiheissa

Umpilehmien ruokinta

Suomessa tyypillinen ummessaoloaika on noin 60 päivää. Umpikauden tarkoitus on valmistaa lehmää tulevaan lypsykauteen ja uudistaa utarekudosta. Ummessaoloajan ruokinnassa on tärkeää pötsin täyteisyyden ylläpitäminen, lihomisen välttäminen sekä riittävä ja tasapainoinen kivennäisruokinta. Ummessaoloajan tavoitekuntoluokka on 2,5-3,0.

Ummessaolevien pötsiä tulee valmentaa tulevaan lypsykauteen, mikä varmistuu parhaiten tarjoamalla vapaasti heikommin sulavaa säilörehua tai olki-säilörehuseosta sekä hieman tärkkelystä joko umpiseoksessa tai tunnutusrehun muodossa. Riittävä valkuaisen saanti on tärkeää viimeistään tunnutusaikana.

Runsas kaliumin ja kalsiumin saanti ummessaoloaikana lisää poikimahalvausriskiä. Jos poikimahalvausriski on korkea, voidaan riskiä vähentää anionisien suolojen käytöllä. Anioniset suolat happamoittavat umpilehmien elimistöä ja parantavat lehmien oman kalsiumpumpun toimintavalmiutta. Tähän tarkoitukseen toimii parhaiten umpikauden erikoistuote Acetona Dry, jota käytetään kahden viikon ajan ennen poikimista 500 g/umpilehmä/päivä. Acetona Dry ehkäisee tehokkaasti poikimahalvaukset.

Tunnutusruokinta

Erillisruokinnassa tunnutus on normaalikäytäntö, mutta seosruokinnassa tunnutus voi olla haastavaa. Helpoiten tunnutus on hoidettavissa erillisellä tunnutusseoksella, mutta se yleensä onnistuu vain isoissa karjoissa. Tunnutuksen voi järjestää myös umpilehmien väkirehukioskilla, tai tarjoamalla poikimakarsinassa sekä umpiseosta että lypsävien seosta. Lypsävien seoksessa on kuitenkin korkeampi kalium ja kalsium, jotka lisäävät poikimahalvausriskiä.

Erillisruokinnan tunnutusohje (ei poikimahalvausriskiä):

Viikkoa poikimiseen: Täysrehua kg/pv (tai vilja 50 % + puolitiiviste 50 %)
3. 1
2. 2
1. 3 + Acetona Energy Plus -liuosta 0,2 kg/pv tai Acetona Energy Poweria 0,5 kg/pv

Erillisruokinnan tunnutusohje tiloille, joilla esiintynyt poikimahalvauksia:

Viikkoa poikimiseen: Täysrehua kg/pv (tai vilja 50 % + puolitiiviste 50 %) Acetona Dry kg/pv Lisäksi
3. 0,5 0,25
2. 1 0,5
1. 1,5 0,75 Acetona Energy Plus -liuos 0,2 kg/pv tai Acetona Energy Power 0,5 kg/pv

Herutusruokinta

Herutusvaiheessa lehmien kuiva-aine syönnin ylläpitäminen on suurin haaste. Lehmän syöntikyky ei ole poikimisen jälkeen ehtinyt kehittyä vielä tuotoksen vaatimalle tasolle. Täten herutusvaiheessa ruokinnassa onkin tavoiteltava korkeaa energiaväkevyyttä. Lehmien väkirehuannosta suositellaan herutuksessa nostettavan keskimäärin kilo päivässä poikimisen jälkeen, jotta väkirehumäärän tavoitetaso saavutettaisiin kahdessa viikossa.

Esimerkki herutusruokinnan toteuttamisesta Auto-Krossi II -täysrehulla:

Päiviä poikimisesta Auto-Krossi II, kg/lehmä/pv
1 5,0 + Acetona Energy Plus -liuos 0,3 kg
2 7,0+ Acetona Energy Plus -liuos 0,3 kg
3 8,0+ Acetona Energy Plus -liuos 0,3 kg
4 9,0+ Acetona Energy Plus -liuos 0,3 kg
5 9,5+ Acetona Energy Plus -liuos 0,3 kg
6 + jne 10,0 + Acetona Energy Plus -liuos 0,3 kg

Esimerkki herutusruokinnan toteuttamisesta Huippu-Krono -puolitiivisteellä:

Päiviä poikimisesta Annos, kg/lehmä/pv
1 2,5 viljaa + 2,0 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg
2 3,0 viljaa + 3,0 Huippu-Krono+ Acetona Energy Power 0,5 kg
3 3,5 viljaa + 3,25 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg
4 4,0 viljaa + 3,5 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg
5 4,5 viljaa + 3,75 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg
6 + jne. 5,0 viljaa + 4,0 Huippu-Krono + Acetona Energy Power 0,5 kg

Energian puute näkyy tiinehtymistuloksissa. Parhaimmallakaan ruokinnalla lehmän syöntikyky ei riitä täyttämään sen energiantarvetta maidontuotannon alkaessa, vaan lehmä lypsää niin sanotusti lihoistaan. Herutusvaiheessa tulisikin keskittyä lehmien laihtumisen hillitsemiseen ja hyvän syöntikyvyn ylläpitämiseen. Voimakas laihtuminen lisää ketoosiin sairastumisen ja hedelmällisyyshäiriöiden riskiä. Lehmän kuntoluokka ei saisi laskea yli 0,5 yksikköä poikimisen jälkeen.

Lehmän hyvä veren sokeritaso siemennysviikolla on ehdoton edellytys lehmän tiinehtymiselle. Verensokeritasoa ja hyvää syöntiä suositellaan ylläpidettävän poikimisesta alkaen vähintään tiinehtymiseen asti verensokeria tehokkaasti nostavilla Acetona® -energiarehuilla. Veren korkealla ureapitoisuudella on puolestaan tiinehtymistuloksia huonontava vaikutus. Lehmän tiinehtymistä voi edistää nostamalla veren sokeritasoa noin 2 viikon ajan ennen ja jälkeen siemennyksen perusruokinnasta riippuen:

• Monipuolisella täysrehu- tai puolitiivisteruokinnalla väkirehutasoa nostamalla, ellei se jo ole tavoiteruokintamallin mukaisella tasolla
• Valitsemalla vahvemman täysrehun alkulypsykauden ruokintaan, kuten Auto-Krossi III, Auto-Houkutus
• Vähän teollisia rehuseoksia sisältävällä ruokinnalla suosittelemme vitamiinikuuria

Vaikka lehmä heti tiinehtymisen yhteydessä hieman vähentää maitoaan, älä vähennä väkirehua. Lehmä nostaa maitotuotoksen jonkin ajan kuluttua lähes entiselle tasolleen. Energiarehujen on suositeltavaa jatkaa vähintään 8 viikkoa poikimisen jälkeen. Täten vähennetään tehokkaasti lehmän energiavajeen kestoa sekä parannetaan tiinehtyvyyttä.

Tavoitetason ruokinta pidentää korkean tuotannon vaihetta

Tavoitetason ruokinnalla tarkoitetaan, että herutusvaiheessa nostettu väkirehumäärä säilytetään samalla tasolla 3-4 kk poikimisen jälkeen. Ruokinta muutetaan tuotostason mukaan muuttuvaksi tavoitetason ruokinnan jälkeen.

Korkean tuotannon vaihe ratkaisee pitkälti lehmän vuosituotoksen ja myös tuotannon kannattavuuden. Korkean tuotannon vaiheessa lehmien ruokintaan kannattaa panostaa parhaat rehut, koska lehmillä on tällöin paras potentiaali saavuttaa korkea maitotuotos. Jos herumishuippu menetetään heikolla ruokinnalla, sitä ei ole mahdollista enää myöhemmin korjata.

Tavoiteruokinta

Tavoitetason ruokinnalla tarkoitetaan, että herutusvaiheessa nostettu väkirehumäärä säilytetään samalla tasolla 3-4 kk poikimisen jälkeen. Korkean tuotannon vaihe ratkaisee pitkälti lehmän vuosituotoksen ja myös tuotannon kannattavuuden. Korkean tuotannon vaiheessa lehmien ruokintaan kannattaa panostaa parhaat rehut, koska lehmillä on tällöin paras potentiaali saavuttaa korkea maitotuotos. Jos herumishuippu menetetään heikolla ruokinnalla, sitä ei ole mahdollista enää myöhemmin korjata.

Herutuksessa nostettu väkirehumäärä säilytetään yhtä korkeana 3-4 kk poikimisesta, jotta lehmien maitotuotos pysyisi korkeana. Jos lehmien tuotos on kuitenkin selvästi tavoitetasoa alempi, on ruokintaa säädettävä jo aikaisemmin.

Ensikot ruokintaan 30-35 kg maitokilon mukaisella väkirehutasolla. Vanhempien lehmien tavoiteruokintataso määräytyy edellisen tuotoskauden herumahuipun mukaan, johon lisätään +5 kg maitoa. Jos energiansaanti ei vastaa ravinnontarvetta, lehmä laihtuu ja ketoosin riski kasvaa. Laihtumisesta ja energiapuutteesta viitteitä antaa maidon rasvapitoisuus. Jos rasvapitoisuus on erittäin korkea, voi se kertoa yksilöllisestä energia-aineenvaihdunnan häiriöstä.

Verensokeria nostavia Acetona-energiarehuja on suositeltavaa käyttää tavoiteruokintavaiheessa syönnin tukemiseen, ketoosin ennaltaehkäisemiseksi ja tiinehtymisen varmistamiseksi vähintään 100 päivän ajan poikimisesta.

Ruokinta muutetaan tuotostason mukaan muuttuvaksi tavoitetason ruokinnan jälkeen n. 3-5 kk poikimisen jälkeen.

Tavoitearvojen toteutuessa ruokinnassa on tasapainoisesti energiaa ja valkuaista. Maidonpitoisuudet säilyvät hyvällä tasolla ja pötsi toimii, kun tärkkelystä ja kuitua on sopivasti.

Loppulypsykauden ruokinta

Lehmän lihomisen välttäminen

Loppulypsykauden suurin haaste on lehmän lihomisen välttäminen. Lehmän kuntoluokka pitäisi olla umpeenpantaessa sama kuin poikiessa. Muita loppulypsykauden tavoitteita ovat säilörehun käytön maksimointi ja väkirehutason (erityisesti sen energiapitoisuuden) tarkistaminen toteutuneen tuotoksen mukaan.

Lehmän mahdollista lihomista tulee seurata myös säännöllisellä kuntoluokituksella. Oikea aika korjata lehmän kuntoluokka kohdalleen on viimeiset 2 kuukautta ennen umpeenpanoa. Loppulypsykauden ruokinta tuleekin säätää kuntoluokan ja tuotostason mukaan.

Toisaalta loppulypsykaudella voidaan ohjata lehmä käyttämään syömäänsä energiaa maidontuotantoon. Tämä tapahtuu helpoiten nostamalla ruokinnan raakavalkuaistasoa ja rajoittamalla liikaa tärkkelyksen saantia. Progutia sisältävillä rehuilla, esimerkiksi Huippu-Krono ja Huippu-Krossi, voidaan parantaa myös loppulypsykauden maitotuotosta. Progut aktivoi pötsimikrobien toimintaa ja parantaa rehun hyväksikäyttöä yhtä tehokkaasti kaikissa tuotosvaiheissa.

Lypsylehmät tulisi umpeuttaa kun maitotuotos laskee alle 15 kg/pv tai viimeistään 6 viikkoa ennen poikimista. Jos maitotuotos on yli 30 kg ennen umpeenpanoa, vähennetään väkirehuannosta parin viikon ajaksi. Tällöin tuotoksen tulisi pudota alle 20 kg/pv.

Ota yhteyttä

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot