Tavoitteet hiehojen ruokinnassa

Hiehon kasvatus lähtee onnistuneesta vasikka-ajasta. Hiehon kasvutavoite on nykysuositusten mukaan on noin 700-800 g/pv. Tavoitteiden mukaan kasvanut hieho on riittävän iso siemennettäväksi 13-15 kk iässä ja poikii 22-24 kk iässä. Kasvutavoitteen saavuttaminen edellyttää ensisijaisesti hiehon kasvuvaiheen mukaista tavoitteellista ruokintaa.

Hiehokasvatuksen kustannuksista 55 % tulee muuttuvista kuluista, joten hiehon kasvatusajalla on suuri merkitys hiehon kasvatuskustannukseen.

 • 23 kk iässä poikiva hieho → kasvatuskustannus 1470 €
 • 26,5 kk iässä poikiva hieho → kasvatuskustannus 1600 €

Lisäksi yli 26 kk iässä poikineilla hiehoilla elinikästuotos jää pienemmäksi kuin alle 24 kk iässä poikineilla. Poikima-iällä on vaikutusta paitsi hiehon kasvatuskuluihin myös tulevien lehmien kestävyyteen.

Karjakoon kasvaessa viimeaikaisena trendinä on ollut hiehokasvatuksen ulkoistaminen. Kasvatuksen ulkoistamisella taataan hyvien uudiseläinten saanti ostoeläimiin verraten pienemmällä tautiriskillä. Hiehokasvatuksen ulkoistamisen kannattavuus on kuitenkin hyvin yrityskohtaista, mutta kalleinta on jättää hiehot huomiotta ja lehmien eväille.

Keskikasvunopeus ayrshirellä 720 g/päivä ja holsteinilla 790 g/päivä.

Tehokas kasvu tavoitteena 3-10 kuukauden iässä

Sopiva päiväkasvu 3-10 kuukauden iässä on 700 - 800 g/päivä ja tavoiteltava kuntoluokka on noin 2,5 - 3. Hyvin energiarikas ja korkeatärkkelyksinen ruokinta voi rasvoittaa tässä iässä hiehon utarekudosta. Rasvoittumista estetään riittävällä valkuaisruokinnalla, joka ohjaa energian käyttöä hiehon ripeään kasvuun. Optimaalinen väkirehu hiehojen kasvatukseen onkin valkuaispitoisuudeltaan korkea Primo Hieho. Rasvoittumista estetään myös valitsemalla yli 6 kk ikäisille hiehoille heikommin sulava karkearehu (D-arvo tavoite alle 650 g/kg ka) tai oljella laimennettu hyvin sulava säilörehu. Mikäli olkea käytetään hiehojen ruokinnassa runsaasti, on suositeltavaa lisätä pieni määrä valkuaistiivistettä Primo Hiehon lisäksi ruokintaan.

Kasvavan hiehon ruokinnan tietää olevan kunnossa, kun hiehon karva kiiltää ja pötsi on täynnä, mutta selkärangan kuitenkin erottaa edestä katsottaessa. Hiehon kuntoluokka on paras mittari myös hiehoille sopivan rehun laadun ja määrän arvioinnissa:

Ikä 3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 15 kk 18 kk 21 kk 24 kk
Kuntoluokkasuositus 2,2 2,3 2,4 2,8 3,0 3,2 3,4 3,5
 

Hyvä tiinehtyminen - 10-15 kk

Hieho ruokintapöydällä.

Hiehot saavuttavat sukukypsyyden noin 10 kk iässä. Sukukypsyyden saavuttamisen jälkeen hiehoilla ei enää ole yhtä suurta riskiä utarekudoksen rasvoittumiselle. Siemennysvaiheessa ruokintatason hetkellinen nostaminen saattaa sen sijaan olla eduksi tiinehtymiselle.

Ayshire ja Holstain -hiehot on tavoiteltava siementää 13-15 kuukauden iässä. Tällöin niiden tulisi painaa 350-400 kg. Hiehojen punnitseminen on kuitenkin tilatasolla haastavaa. Hiehojen kasvua kannattaakin enemmin tarkkailla mittaamalla rinnanympärys ja korkeus sekä kuntoluokka (siemennettäessä 2,75 - 3,25).

Sekä korkea että matala kuntoluokka heikentävät hedelmällisyyttä. Liian pienenä (alle 350 kg) hiehoa ei ole myöskään järkevä siementää, koska se lisäisi poikimavaikeuksien riskiä.

Siemennysten onnistumista voidaan edistää:

 • Nostamalla energiaruokinnan tasoa pari viikkoa ennen ja jälkeen siemennystä. Tämä ns. "flushing" nostaa veren sokeripitoisuutta ja siten voimistaa kiimaa ja parantaa siemennysten onnistumista. Veren sokeritasoa voidaan nostaa tehokkaasti propyleeniglykolia sisältävällä energialiuoksella, kuten Acetona Energy -liuoksella tai väkirehuannosta nostamalla. Lisättävän energian on oltava monipuolista ns. lypsyenergiaa, sillä esim. pelkän ohran lisääminen säilörehuruokinnalla edistää rasvoittumista.
 • Riittävällä valolla tai valaistuksella

Tiine hieho - 15-24 kk

Suurin hiehojen lihomisen riski on alkutiineyden aikana. Riittävällä valkuaisruokinnalla voidaan ohjata hieho käyttämään energiaansa enemmin kasvuun kuin rasvan muodostamiseen. Lopputiineyden aikana vasikka rajoittaa pötsitilavuutta ja syöntiä, eikä hieho liho enää yhtä helposti kuin alkutiineyden aikana.

Hiehon syöntikapasiteetti kehittyy parhaiten tarjoamalla vapaasti kuitupitoista karkearehua, kuten olkisäilörehuseosta. Runsas karkearehun saanti lisää pötsin tilavuutta ja valmentaa hyvin tulevaa lehmää tehokkaaksi karkearehun käyttäjäksi.

Tiineiden hiehojen kivennäisruokinnassa on panostettava kalsiumin ja fosforin saantiin, jotta hieholle kehittyy vahva luusto poikimiseen mennessä. Kivennäisruokintaan soveltuu esimerkiksi Kasvu-Hertta ja Kasvu-Namino. Hivenaineiden, erityisesti kuparin, sinkin ja mangaanin riittävä saanti edistää hiehojen sorkkien rakenteen kehittymistä vahvaksi.

Sorkkien kehittymistä voidaan tukea hivenaineiden lisäksi biotiinilisällä. Biotiinilisäksi hiehoille sopii esimerkiksi Biotiini Rae tai jauheisena täyskivennäisvaihtoehtona Kasvukivennäinen Kehitys+. Hiehojen sorkkarakenne on huomattavasti lehmiä herkempi vaurioille, sillä hiehojen sorkkien rasvapatja on ohut. Hiehojen siirtämistä kovalle alustalle tulee välttää lähellä poikimista. Hiehojen herkät sorkat kannattaa huomioida myös parsirakenteissa.

 • Ruokinta kuntoluokan mukaan, tavoitekuntoluokka 3,25-3,75
 • Primo Hieho -kasvatusrehua 0,5-1,5 kg, viimeinen 3 kk ennen poimimista 2-3 kg
 • Syöntikapasiteetin kehittäminen

 • Ensimmäisen kerran poikivien tunnutus

  • Varmista hiehon hyvälaatuisen valkuaisen riittävä saanti. Tämä tyydyttyy esimerkiksi ottamalla lypsykauden rehut käyttöön viimeistään kuukautta ennen poikimista. Tunnutus normaalisti matalalta.
  • Vaihda nuorkarjan kivennäinen lypsykauden kivennäiseksi 3 viikkoa ennen poikimista. Ummessaoloajan kivennäiseen ei tarvitse vaihtaa, koska poikimahalvauksen riski on matala.

  Hiehokasvatuksen tavoitteet eri kasvuvaiheissa

  Ikä Tavoite
  0-3 kk
 • Tehokas alkukasvatus
 • Korkea ruokinnan valkuaispitoisuus
 • Hyvä terveys, ei ripulia
 • 3-10 kk
 • Riittävä valkuaisruokinta kasvun ylläpitämiseen
 • "Raamin kasvatus"
 • 10-15 kk
 • Sukukypsyys 10-12 kk iässä
 • Onnistunut kiimaan tulo ja siemennys
 • Siemennys 14-15 kk:n iässä elopainosta riippuen
 • 15 kk - poikiminen
 • Riittävä hivenaineiden saanti varmistamaan syntyvän vasikan kuntoa
 • Poikiminen n. 24 kk iässä
 • Sopiva kuntoluokka, riittävä elopaino ja vahva luusto
 • Viimeisen 3 kk aikana tiineyslisä (+12-24 MJ/pv)
 • Maltillinen tunnutus
 • Maitotuotos poikimisen jälkeen hieholla yli 30 kg/pv
 • Ota yhteyttä

  Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

  Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot