Tihisten tilalla umpilehmien ruokintaa korjaamalla tuotoskausi käyntiin reippaammin

Jarno ja Johanna Tihisen tilalla Muhoksella ei umpilehmien ruokinta ole lypsylehmien ehdoilla suunniteltu, vaan siihen panostetaan omana kokonaisuutenaan. Ummessaolokauden ruokintaa korjaamalla ja muun muassa alkulypsykauden ruokintataulukkoa tarkistamalla tilalla on luotu hyvät edellytykset lehmien paremmalle herumiselle. Eläinten terveydentila on parantunut, kun piileviä ketooseja on saatu muutoksilla karsittua.

Umpilehmät saavat rajoitetusti hyvälaatuista ja sulavaa säilörehua ja kuivaa heinää vapaasti. Aiemmin umpilehmät saivat heinän sijaan kokoviljavehnäsäilörehua, joka ei kuitenkaan maittanut niille. Ummessaolevien lehmien rehun on oltava syöntilaadultaan hyvää ja maittavaa eläimen syöntikyvyn ylläpitämiseksi myös umpikaudella. Näin lehmä pystyy poikimisen jälkeen kasvattamaan syöntiään paremmista lähtökohdista. Pötsin riittävän täyteisyyden takaamiseksi tilalla siirryttiin hyvälaatuiseen kuivaan heinään kokoviljasäilörehun sijasta.

Tärkkelystä on hyvä olla ruokinnassa mukana, jotta pötsimikrobisto on myös umpikaudella tottunut lypsykauden ruokinnan komponentteihin. Tunnutusruokinta aloitetaan kolme viikkoa ennen poikimista nostamalla Auto-Krossi III -täysrehuannosta kilolla viikoittain, niin että viikko ennen poikimista sitä jaetaan 3 kg/lehmä/pv. Riittävä tunnutus valmistaa pötsimikrobeja tulevaan poikimiseen ja ruokinnan muuttumiseen. Kivennäisenä käytetään tilalla Umpi Herttaa, jonka kivennäiskoostumus vastaa lehmän umpikauden tarpeisiin.

Ruokinnan lisäksi Tihiset kiinnittävät huomiota lehmien olosuhteisiin. Erityisesti laiduntamiseen ja laidunkiertoon panostetaan. Umpilehmät ulkoilevat talvisin päivittäin, ja lypsävätkin silloin tällöin.

Jarno Tihinen ymmärtää, miten tärkeää on kiinnittää huomiota umpilehmien ruokintaan ja olosuhteisiin.
Jarno Tihinen ymmärtää, miten tärkeää on kiinnittää huomiota umpilehmien ruokintaan ja olosuhteisiin. Teksti ja kuvat: Emmi-Leena Viitanen