Porsaiden suolistomikrobiston optimointi

Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuisesti kasvanut merkittävästi. Tämä on johtanut pyrkimyksiin rajoittaa lääkeaineiden ja antibioottien käyttöä eläintuotannossa. Tämä trendi puolestaan on johtanut riskiin mikrobiperäisten (patogeenit) suolistotautien yleistymisestä. Seuraukset näkyvät muun muassa kasvun hidastumisena, syönnin vähenemisenä ja sitä kautta taloudellisen tuloksen laskuna. Lisäksi pyrkimys mahdollisimman suureen porsastuotantoon saattaa omalta osaltaan vaarantaa vieroitettujen porsaiden sairastumisriskiä suoliston ollessa vielä kehitysvaiheessa. Tämä heijastuu haitallisesti vielä pitkälle lihasikavaiheeseen.

Porsaan punnitus

Ruoansulatuskanavan mikrobiston koostumus vaikuttaa eläinten terveyteen ja kasvatustuloksiin

Ohessa lainaus Suomen Maataloustieteellisen Seuran tiedotteesta nro.21 (Jussi Vaahtovuo, Mika Korkeamäki, Eveliina Munukka, Pirkko Hämeenoja, Juhani Vuorenmaa, Asko Haarasilta, 2006): "Ruoansulatuskanavan mikrobiston koostumus vaikuttaa keskeisellä tavalla eläinten terveyteen ja kasvatustuloksiin. Esimerkiksi ripulitilanteissa suoliston bakteerit vaikuttavat eläinten hyvinvointiin välittömästi, mutta lisäksi suolistomikrobeilla on pitkäkestoisia eläimen immuunivastetta ja ravitsemustilaa muuntavia vaikutuksia. Ruoansulatuskanavan bakteeristo muodostuu poikkeuksellisen monista lajeista ja bakteeritiheys on ainutlaatuisen korkea."

Porsaiden kasvu ja rehun hyväksikäyttö tehostuu ruokinnallisin toimenpitein

Suolistomikrobiston poikkeuksellisen monimutkaisuuden vuoksi sen koostumuksen ja aineenvaihdunnan tuotteiden yhteydet eläinten tuotantoon ja terveyteen tunnetaan vaillinaisesti. Alan kirjallisuudessa on kuitenkin osoitettu, että hyödyllisten bakteereiden osuuden kasvulla on ollut yhteys porsaiden parempaan kasvuun ja rehuhyötysuhteeseen. Useissa tutkimuksissa tuodaan esille ohutsuolen maitohappobakteerien osuuden ja porsaiden kasvun ja suolistoterveyden yhteys. Porsaiden parempi kasvu ja suolistoterveys on lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa yhdistynyt myös paksusuolen voihappoa tuottavien bakteereiden määrään.

Porsaiden kasvua ja rehun hyväksikäyttöä on siis mahdollista tehostaa, jos maitohappobakteerien määrää ohutsuolessa ja/tai voihapon tuottoa paksusuolessa voitaisiin ruokinnallisin toimenpitein lisätä. Tämä on mahdollista. Esimerkiksi Hankkija Oy:n Progut®-tuote on lisännyt voihappoa tuottavien, hyödyllisten bakteereiden määrää ja alentanut haitallisten bakteereiden määrää sioilla (Hasan ym. 2018). Samoin on toiminut Hankkijan Progres® porsaiden ruokinnassa (Uddin ym. 2021). Progutin mikrobistoa muokkaava vaikutus perustuu osittain patogeenien kasvua rajoittaviin ominaisuuksiin. Progresin hyödyllinen vaikutus porsaan suoliston mikrobistoon perustuu puolestaan sen kykyyn edistää suolen kuntoa. Finlactic Oy:n LAKTA-tuotteet puolestaan tukevat suoliston maitohappobakteerien kasvua ja vaikuttavat sitä kautta suotuisasti suolistomikrobiston koostumukseen. Erilaisten toimintamekanismiensa vuoksi tuotteiden yhdistelmillä voidaan olettaa olevan suotuisaa yhdysvaikutusta.

Jaakko Laine, Finlactic Oy