10 vuotta täsmäruokinnan edelläkävijänä

Vuosikymmen sitten käynnistynyt täsmäruokinnan trendi on vahvistunut ja nykyään 15 Sopiva-suunnittelijaa ja yli 400 tuotetta vastaavat tilojen tavoitteisiin Ahvenanmaalta Utsjoelle asti.

Sopiva® vastasi ja vastaa edelleen kehittyvien tilojen tarpeisiin entistä korkeammista tuotantotuloksista parantamalla ruokinnan tarkkuutta. Sopiva on tilakohtaisesti suunniteltava tuote, joka perustuu täsmällisesti tilan omien säilörehujen ja viljojen laajoihin analyyseihin sekä tilan tavoitteisiin.

Onko rehusi aidosti Sopiva?

Edelläkävijyyden säilyttäminen – kohti entistä tarkempaa suunnittelua

Edelläkävijyys voi uutta keksittäessä olla helppo saavuttaa, mutta aseman säilyttäminen kymmenen vuoden ajan vaatii jatkuvaa osaamistason kasvattamista. Aktiivinen lisäkoulutus on alusta asti kuulunut Sopiva-suunnittelijoiden työnkuvaan. Uusimpana Sopivaruokinnan kehitysaskeleena on valkuaisruokinnan tarkentaminen yksittäisten aminohappojen tasolle. Tuotantoa rajoittavien aminohappojen tunnistaminen antaa uusia mahdollisuuksia tuotannon lisäämiseksi ja ostovalkuaisen määrän täsmentämiseksi. Muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin vastaamiseksi pystymme myös laskemaan tuotettujen Sopivarehujen hiilijalanjäljen.

Suomalaisessa alkutuotannossa ympäristötehokkuus kulkee käsi kädessä tehokkaan maidon- ja lihantuotannon kanssa. Maidontuotannossa maitokiloa kohti lasketut ympäristövaikutukset vähenevät elinikäistuotosta nostamalla. Näin kasvatus- ja umpikausienkin ympäristövaikutukset jakaantuvat suuremmalle maitomäärälle parantuneen keskituotoksen tai eläinterveyden avulla. Sopiva-tuotteissa tilalle kuljetetaan vain tarvittava, ei mitään ylimääräistä – Sopiva on sopivin myös ympäristötehokkuuden kannalta.

Tilan tavoitteet määräävät suunnittelun suunnan

Sopiva on älykkään täsmäruokinnan edelläkävijä, minkä avulla kotoisten rehujen potentiaali saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti. Kaivattiinpa ruokintaan yksinkertaista seoskomponenttia tai monipuolista täysrehua tuotekehityksen kaikilla herkuilla, Sopiva toimii tehokkaana ratkaisuna. Sopiva on aina tilan ja Sopiva-suunnittelijan yhteiskehityksen tulos, jossa tilan tarpeet ja tavoitteet yhdistyvät suunnittelijan monipuolisen osaamisen kanssa ainutlaatuiseksi rehuratkaisuksi. Suunnittelijoiden erityinen tietotaito ja ymmärrys täydennysrehujen raaka-aineiden vaikutuksista rehun ominaisuuksiin ja tekniseen laatuun nostavat kokonaisruokinnan suunnittelunkin uudelle tasolle.

Jotta haluttu tuotantotavoite saavutetaan, on tilalla käytössä olevat rehut ja ruokintajärjestelmän asettamat mahdollisuudet tunnettava täysin. Säilörehun ja kotoisten viljojen analysointi on ehdottoman tärkeää tavoitteellisen ruokinnansuunnittelun kannalta. Valkuaisen ja tärkkelyksen määrä voi viljoissakin vaihdella suuresti, ja analysoimatta jättäminen näkyy tällöin myös maitotankissa. Jokainen Sopiva-tuote rakennetaan valmiiksi puhtaalta pöydältä yksi raaka-aine kerrallaan monipuolisesta valikoimasta. Käytettävissä ovat muun muassa Hankkijan tuotekehityksen ainutlaatuiset rehuinnovaatiot Progres® ja Progut®, jotka parantavat tuotantotuloksia tukemalla suoliston hyvinvointia. Nämä suomalaiset innovaatiot ovat saavuttaneet merkittävän kansainvälisen huomion useiden tieteellisin kokein todennettujen asiakashyötyjensä ansiosta.

Sopiva pysyy mukana tilan isoissa ja pienissä muutoksissa. Säilörehuerän vaihtuessa oma Sopiva on helppo päivittää muuttuneita tarpeita vastaavaksi niin, että omalla tilalla toimivaksi todettu koostumus muuttuu mahdollisimman vähän. Mahdollisimman pienillä muutoksilla vältetään pötsin toiminnan häiriintymisen aiheuttamat tuotantotappiot. Rehuanalyysien ja eläinten tarkkailussa esille nousseiden havaintojen mukana aktiivisesti muuttuva tuote tukee eläinterveyttä ja korkeaa tuotosta, jolloin myös elinikäistuotoksen nosto helpottuu. Sopiva kiteytyy luotta- muksena ja aktiivisena yhteistyönä ruokinta-asiantuntijan ja tilan väen välillä, mahdollistaen tuotannon jatkuvan kehittymisen alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Liittyvät tuotteet