Tuotekehitys

Hankkijan rehujen tuotekehitys keskittyy kestävien ja kannattavien ratkaisujen kehittämiseen kotieläintiloille. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja vahva tutkimus ovat avainasemassa tulosten saavuttamisessa.