Tutkittua tietoa ja tuotekehitystä Acetona -energiarehujen taustalla

Korkeatuottoisen lehmän elämässä poikiminen on haastavin ja stressaavin tuotoskauden vaihde. Lähes puolet lypsylehmien poiston syistä saavat alkunsa poikimisen aikaan. Poikimisen jälkeen tarjotuilla tehokkailla rehuratkaisuilla voidaan ennaltaehkäistä terveysongelmia sekä parantaa lehmien tiinehtymistä ja maitotuotosta.

Piilevän ketoosin torjunta kannattaa

Lehmän poikiessa syönti ei seuraa useinkaan tuotoksen mukana, vaan heikon syönnin takia lehmät joutuvat käyttämään rasvavarastojaan verensokerin ja energiasaannin varmistamiseen. Kudosrasvojen käyttö eli voimakas laihtuminen johtaa pitkään jatkuessaan piilevään ja näkyväänkin ketoosiin. Kudosrasvojen hajotus nostaa lehmän ketoaineiden pitoisuutta veressä, koska maksan kapasiteetti rasvojen käsittelyyn on rajallinen. Pienikin ketoainepitoisuuden nousu laskee valitettavasti lehmien syöntiä ja siten tuotosta jopa 1-4 kg/lehmä/päivä. Syönnin väheneminen puolestaan lisää lehmien energiavajetta ja lihoista lypsämistä. Kierre on valmis: lehmän tuotos tippuu ja yleiskunto laskee.

Pahimmillaan lehmä sairastuu kliiniseen ketoosin, mutta sitäkin yleisemmin ketoosi jää piilevään tasoon. Piilevä ketoosi näkyy vasta viiveellä kuntoluokan, tuotoksen ja hedelmällisyyden heikentymisenä. Korkea ketoaineiden ja vapaiden rasvahappojen määrä häiritsee elimistön toimintaa: vastustuskykyä sekä munasolujen kehitystä. Energiavajeesta kärsivä lehmä onkin altis monille sairauksille, kuten utaretulehduksille ja hedelmällisyysongelmille. Tutkimusten mukaan piilevän ketoosin aiheuttamat kustannukset ovat keskimäärin n. 400 €/lehmä/vuosi, vaikkei huomioitaisi tiinehtymisvaikeuksien ja lisäsairastelujen vaikutuksia.

Pelkkä rasvasta peräisin oleva energialisä ei poikineelle riitä, vaan se voi olla suurena määränä jopa haitallista. Rasvalisä kuormittaa maksaa, joka on jo kuormittunut kudosrasvoista. Rasvan kunnolliseen käyttämiseen tarvitaan glukogeenisia eli verensokeripitoisuuteen vaikuttavia rehuja avuksi. Tärkkelyspitoisia väkirehuja, kuten viljaa, voidaan myös lisätä melko rajallisesti hapanpötsin välttämiseksi.

Verensokerin nostamiseen optimoidut maittavat rehuratkaisut

Acetona-rehuilla parempi maitotuotos poikimisen jälkeen

Acetona -energiarehut on suunniteltu monireittiseen verensokeritason nostamiseen sekä tehokkaaseen ketoosin ennaltaehkäisyyn. Niiden maittavuus ja pötsin toimintaa tehostava ominaisuus auttavat lehmää säilyttämään hyvän syöntikyvyn koko tuotoshuipun ajan ja mahdollistavat paremmat tiinehtymistulokset. Acetona -energiarehut sisältävät erittäin korkean määrän verensokeripitoisuutta nostavia aineita, kuten propyleeniglykolia. Propyleeniglykolin ohella Acetona -energiarehuissa on mukana mm. ksylitolia, josta lehmä saa pötsin ohittavaa sokeria suoraan elimistön käyttöön.

Acetona Energy Power ja Acetona Energy Mixer -rehuissa on tehokkaiden verensokeria nostavien nesteiden ohella myös Progres- ja Progut-rehuinnovaatiot mukana tukemassa poikimisen jälkeen heikkoa vastustuskykyä sekä lisäämässä luontaisesti pötsin omaa propionihapon tuotantoa. Propionihappo on lehmän tärkein verensokerin raaka-aine, josta on tyypillisesti pulaa korkean tuotoksen vaiheessa.

Acetona Energy ja Acetona Energy Plus -liuokset sopivat parhaiten lypsyrobottien nesteannostelijoille ennaltaehkäisemään maittavina liuoksina ketoosia ja tukemaan korkeaa tuotosta lypsykauden alussa.

Acetona Dry Strong ennaltaehkäisee poikimiahalvauksen

Suurin hetkellinen muutos lehmän kalsiumin tarpeessa tapahtuu lehmän poikiessa. Lehmä saa tarvittavan kalsiumin ravinnon lisäksi irrottamalla sitä luustosta. Kalsiumaineenvaihduntaa ohjaavan normaalin hormonitoiminnan käynnistyminen umpikauden jälkeen vaatii kuitenkin aikaa. Kalsiumin tehokas imeytyminen ravinnosta ja tehokkaampi takaisin otto virtsasta käynnistyvätkin vasta 1-5 vuorokauden kuluttua poikimisesta.

Huomaa piilevän kalsiumvajeen oireet

Kalsiumin puutoksen merkki on poikimahalvaus, jolloin lehmä on halvaantunut, eikä nouse ylös. Lievempää tilaa kutsutaan piileväksi poikimahalvaukseksi. Piilevän poikimahalvauksen merkkejä ovat muun muassa lihasheikkous, jälkeisten jääminen ja maidon valuttaminen. Kalsiuminpuutteen heikentämät sulkijalihakset tarjoavat bakteereille reitin vedinkanavaan. Myös immuunijärjestelmän toiminta heikkenee ja lehmä on alttiimpi bakteerien aiheuttamille tulehduksille. Tutkimusten mukaan 40-50 prosenttia lehmistä kärsii piilevästä poikimahalvauksesta. Lehmän korkea ikä ja ylipaino lisäävät piilevän poikimahalvauksen riskiä, myös alueelliset erot ovat suuria.

Anionsuolat aktivoivat kalkkipumpun

Kalsiumaineenvaihdunta voidaan käynnistää ennen poikimista laskemalla elimistön pH:ta Acetona Dry -rehun sisältämien anionisten suolojen avulla. Anionsuolat laskevat elimistön pH:ta lievästi, jolloin kalsiumin irrotus luustosta ja imeytyminen ruoansulatuskanavasta lisääntyy, hormonit aktivoituvat toimimaan. Kun kalsiumaineenvaihdunta aktivoidaan jo ennen poikimista, ennaltaehkäistään sekä näkyvä halvaantumiseen johtava poikimahalvaus että piilevä poikimahalvaus jo ennen maidontuotannon käynnistymistä. Acetona Dry Strong -rehua käytetään tunnutusruokinnassa nousevalla annoksella eikä sen lisänä tarvita muuta kivennäisrehua. Acetona Dry Strong -rehua käytettäessä lisäkalsiumin annostelun tarve vähenee poikimisen yhteydessä ja vältytään kalsiumvajeen aiheuttamilta ongelmilta. Syntyvä vasikka ja tuleva tuotoskausi saa parhaan mahdollisen startin.