EuroTier 2022-näyttely oli hyvä tilaisuus esitellä ja hakea uutta tietoa

EuroTier 2022-näyttely Hannoverissa 15-18.11 oli ensimmäinen iso kansainvälinen maatalousalan näyttely Euroopassa koronapandemian aiheuttamien matkustus- ja kokousrajoitusten jälkeen. Näytteilleasettajat esittelivät uusimpia tuotteitaan ja uutta tietoa. Kävijöille tuoreen tiedon saamisella kasvokkain on omat etunsa. Messumatkalle valmistautuessa mietin, mitä uutta tietoa ja osaamista olemme saaneet jaettavaksi sitten edellisen EuroTier näyttelyn 2018. Listasta tuli pitkä.

Eurotier Hankkijan osasto

Progut® tuotteelle on alkuperäisenä postbioottina tullut uusia käyttökohteita

Postbiooteiksi kutsutaan elintarvikelaatuisten mikro-organismien tuottamia, tai niistä tuotettuja bioaktiivisia aineita. Ne voivat olla mikrobien aineenvaihduntatuotteita, soluseinän osia tai muita solun ainesosia. Postbioottien avainpiirteitä on, että ne eivät sisällä mitään eläviä osia ja niiden bioaktiiviset molekyylit ovat jo toiminnallisessa muodossa. Tämän vuoksi postbioottien vaikutus eläinten tuotantoon ja hyvinvointiin on riippumaton eläimen suolistomikrobiston koostumuksesta ja yhdysvaikutuksista mikrobien kanssa, toisin kuin probioottien tai prebioottien vaikutus.

Progut® on postbiootti, joka kehitettiin jo paljon aiemmin kuin koko käsite tuli tunnetuksi. Se tuotetaan käytetystä hiivasta happohydrolyysillä, joka tappaa hiivan, hajottaa sen soluseinän pieniin, bioaktiivisiin kappaleisiin ja vapauttaa nukleotideja ja muita hyödyllisiä ainesosia soluista. Lopputuotteen vesiliukoisuus on optimoitu tasolle, joka tuottaa parhaat biologiset vasteet. Useiden huippuluokan tutkimusryhmien tekemä tutkimus on osoittanut Progut®:in olevan tehokas vastustuskyvyn tukija, suolistomikrobiston tasapainottaja ja pötsikäymisen tehostaja. Näiden postbioottisten vaikutusten kautta Progut® on tuonut vakaita asiakashyötyjä parantamalla eläinten tuotantoa ja hyvinvointia. Viimeisimpänä sen hyötyjä on todennettu kaloilla ja koirilla.

Progres®:in ainutlaatuinen ja yleispätevä toimintamekanismi hyödyttää eri eläinlajeja

Ghentin Yliopiston professori Filip Van Immerseelin tutkimusryhmän ja suomalaisen Alimetricsin tekemä erinomainen, uraauurtava tutkimus on osoittanut, että Progres®:in resiinihapot pystyvät vähentämään tulehduksesta aiheutuvaa suolikudoksen hajotusta. Tämä johtuu resiinihappojen kyvystä ehkäistä suolikudosta hajottavien entsyymien toimintaa. Resiinihappojen ainutlaatuinen ja yleispätevä toimintamekanismi, joka ei riipu suolitulehduksen aiheuttajasta (haitalliset bakteerit, loiset, homemyrkyt tai stressi), on viime vuosina osoittanut hyödyttävän useita eri eläinlajeja. Progres®:in hyödyt todennettiin ensimmäisenä broilereilla, kalkkunoilla ja vasikoilla. Viime vuosien aikana sen hyödyt on tieteellisten, julkaistujen tutkimusten avulla osoitettu myös emakoilla, porsailla, munivilla kanoilla, kaloilla ja katkaravuilla.

Esimerkkeinä näistä voidaan mainita kolme hiljattain tehtyä tieteellistä koetta, joiden perusteella Progres® lisä rehussa tekee porsaista kestävämpiä, vähentää vieroitusripulia ja on toimiva konsepti porsastuotantoon ilman lääkinnällistä sinkkiä tai antibiootteja. Aasialaisella meriahvenella ja valkoisella katkaravulla tehdyissä kokeissa Progres® lisä rehussa paransi merkitsevästi niiden kasvua ja rehuhyötysuhdetta ja alensi kuolleisuutta. Yhteensä 15 vertaisarvioitua, tieteellistä artikkelia ja 33 kongressiesitystä tai posteria tähän mennessä muodostavat vankan, tieteellisen todisteen Suomen metsien kultaisen pisaran tehokkuudesta. Progres®:in vahva tieteellinen tausta ja ainutlaatuisuus kuului myös Hankkijan Eurotier osastolla vierailleiden kävijöiden mielipiteissä.


Teksti: Juhani Vuorenmaa, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Hankkija Oy