Hankkijan rehutuotekehitys alan edelläkävijänä

Hankkijan rehujen tuotekehitys tähtää todellisia asiakashyötyjä tuoviin ja kestäviin uudistuksiin, joihin voi luottaa. Kotieläintilan kannattavuuden parantaminen on rehutuotekehityksen tavoitteista edelleen tärkein, mutta kotieläintuotannon kestävyyden edistäminen ja kuluttajatarpeisiin vastaaminen on yhä tärkeämpää. Teemme jatkuvaa työtä asiakastarpeiden tunnistamiseksi ja kohdistamme kehityspanokset hankkeisiin, jotka onnistuessaan tuottavat todellisia asiakashyötyjä. Pitkä kokemus ja oman henkilöstön vahva osaaminen ovat lisäämässä tämän työn tuloksellisuutta. Rehu-uudistusten luotettavuus on meille keskeistä. Siksi teemme keskimääräistä enemmän korkeatasoista tutkimusta uudistusten hyötyjen varmistamiseksi. Vuosien mittaan rakennettu kansainvälinen tutkimusverkosto ja yhteistyö suomalaisten tutkijoiden ja kotieläintilojen kanssa antaa meille tähän muita kotimaisia rehuyrityksiä paremmat mahdollisuudet.

Rehutuotekehitystä pitkällä kokemuksella

Hankkijan tuotekehitys

Hankkijan / Suomen Rehun tuotekehitys on tuottanut poikkeuksellisen määrän pysyviä muutoksia rehumaailmaan, jotka näkyvät myös Suomen ulkopuolella. Rehuentsyymien ja betaiinin kehitystyö aloitettiin aikanaan Suomen Rehussa. Ne ovat säilyneet rehuissamme kymmeniä vuosia ja vakiinnuttaneet paikkansa kotieläinrehuissa ympäri maailmaa. Toimme ensimmäisten joukossa maailmassa rihlajauhetun ja kokojyväviljan käytön siipikarjan rehuihin ja valssatun viljan sianrehuihin. Antibioottien käytön vähenemisen myötä karkeamman viljan käyttö lisääntyy nyt eri puolilla maailmaa. Acetona rehukonsepti pysyy ja paranee. Progutin käyttö on jatkunut toistakymmentä vuotta ja sen vienti kasvaa tasaisesti. Progresin käyttö alkoi siipikarjan rehuista ja on nyt laajentunut sikojen, vasikoiden ja lehmien ruokintaan ja sen vienti maailmalle jatkaa kasvuaan.

Kansainvälisen tutkimus- ja kumppaniverkostomme kautta olemme saaneet koko ajan uutta tietoa ja kyenneet soveltamaan sitä ensimmäisenä Suomessa. Naudanrehujen OIV arvot, ohutsuolessa sulavat aminohapot sioille ja siipikarjalle, sulava fosfori ja monet muut ruokintaa tehostaneet uudistukset näkyivät ensimmäisenä Hankkijan rehuissa.

Onnistuneiden rehuinnovaatioiden lähtökohtana on ollut se, että ne ovat vastanneet asiakastarpeeseen ja tuoneet kestävää asiakashyötyä. Innovaatioiden kehittäminen ja niiden hyötyjen todentaminen on perustunut korkeatasoiseen, poikkitieteelliseen tutkimukseen kotimaisessa ja kansainvälisessä tutkimusverkostossa. Verkoston avulla pystymme tekemään tieteellisiä kokeita, joita varmentavat tilatestit tukevat. Julkaisemme tutkimustuloksia tieteellisissä sarjoissa, mikä kertoo yksiselitteisesti tulosten luotettavuudesta. Merkittävimpien Hankkijan rehu-uudistusten asiakashyödyt on aina todennettu tutkitusti suolen tai pötsin sisältä lihantuotantoon tai maitoon asti. Siksi niiden toimivuuteen voi luottaa.

Huippuyliopistoista, -tutkimuslaitoksista ja -tutkimusyhtiöistä koostuva verkostomme antaa meille vahvuutta uudistua ja tukea asiakkaidemme menestymistä myös jatkossa. Sen avulla meillä on aina uusin tieto käytettävissä ja pystymme testaamaan uudistuksia tehokkaammin kuin yksin olisi mahdollista. Asiakastarpeet muuttuvat ja uusia haasteita tulee voitettavaksi. Ruokinnalliset keinot, joilla voidaan vähentää kotieläintuotannon vaikutusta ilmastomuutokseen, on yksi uusista haasteista. Eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja rehujen luonnonmukaisuuden lisääminen ovat myös tarvealueita, joihin korkeatasoinen tutkimuksemme voi tuoda uusia, rahanarvoisia ratkaisuja. Tällaisten ratkaisujen hyödyt näkyvät kotieläintilalle vain välillisesti, tuotteiden kulutuskysynnän kautta. Rehujen vaikutus suoraan asiakkaan arkeen ja kannattavuuteen säilyy rehutuotekehityksen tärkeimpänä tavoitteena myös jatkossa.

Innovaatioillemme on kysyntää maailmalla

Pihkan resiinihapoista Progres-rehuainetta

Väestönkasvun ja tulotason nousun myötä maailman kotieläintuotanto jatkaa kasvuaan, vaikka myös kulusta laskevaa kehitystä tapahtuu. Rehujen valmistus lisääntyy, mutta yhä useampi rehu tehdään jo ilman antibiootteja. Niiden kiellot ja käytön rajoitukset ovat lisääntyneet ja rehunvalmistajat etsivät aktiivisesti keinoja antibioottien korvaamiseen. Kasvavaa kysyntää tyydyttävät sadat erilaiset probiootit, kasviuutteet ja muut luonnontuotteet. Näiden joukossa on kuitenkin vain yksi suomalaisen havupuun pihkatuote Progres ja vain yksi hiivahydrolysaatti Progut. Molemmat innovaatiomme ovat ainutlaatuisia, patentoituja ratkaisuja ja niiden hyödyt erilaisissa olosuhteissa on todennettu kymmenin tieteellisin kokein. Molempien tuotteiden toimintamekanismit tunnetaan ja lisäksi Progres on ainoa luonnontuote, joka suoraan vaikuttaa suolikudoksen tukirakenteisiin ja edistää sen kuntoa. Tämän takia tuotteemme erottuvat massasta ja niille riittää kysyntää maailmalla, vaikka tulemmekin kaukaa pohjolasta ja olemme pieni toimija globaaleilla rehumarkkinoilla.

Hankkijan rehuainevienti on kasvanut vuodesta toiseen ja on jo merkittävää liiketoimintaa. Meillä on hyvät, kilpailukykyiset tuotteet ja uusia tuotteita on tulossa. Tuotteiden tarina ja tieteellinen näyttö hyödyistä on uskottavaa. Sillanpääasema maailman tärkeimmillä kotieläintuotannon alueilla on avattu ja meillä on osaavia jälleenmyyjiä Euroopassa, Aasiassa, Amerikoissa, Australiassa ja Kauko-Idässä. Loppuasiakkaat, joiden joukossa on osa maailman isoimmista rehuyhtiöistä, ovat olleet tyytyväisiä tuotteidemme hyötyihin ja tutkimuksemme tasoon. Kasvun jatkamiseksi tarvitsemme lisää osaavia jälleenmyyjiä, aktiivista omaa myyntityötä ja teknistä tukea sekä jatkuvaa korkeatasoista tutkimusta. Tätä kautta syntyvä osaaminen hyödyttää myös kotimaan rehuasiakkaitamme.