Hyvää maittavuutta ja kasvua Maxammon-viljalla

Maxammon-tuoresäilötty ohra maittoi sonneille paremmin kuin kuivattu ohra. Seoksen paremman syönnin ansiosta sonnien päiväkasvu oli suurempi.

Luonnonvarakeskuksen Rehuviljaa entistä edullisemmin-hankkeeseen liittyvä ruokintakoe toteutettiin tammikuusta 2019 alkaen Ruukin koeasemalla. Maitorotuisia sonneja ruokittiin 9 kk iästä teurastukseen seosrehuilla, joiden vilja oli korjattu eri menetelmin. Puitu ohra kuivattiin 13 % kosteuteen sekä litistettiin ennen syöttöä. Samoilta lohkoilta korjattu tuorevilja puitiin noin 20 % kosteudessa, murskattiin valssimyllyllä ja säilöttiin tuubeihin Maxammonilla.

Parempaa kuidun sulatusta ja suurempaa syöntikykyä

Sonnit saivat vapaasti seosrehua, jossa oli nurmisäilörehua 50 % kuiva-aineesta. Säilörehu oli sulavaa, D-arvo 689 g/kg ka. Valkuaista siinä oli 119 g/kg ka. Säilörehun lisäksi seoksissa oli viljaa ja kivennäisrehua.

Maxammon-säilöntä perustuu Maxammon-entsyymin ja urean yhteistyöhön. Emäksisyys säilöö viljan. Samalla se vähentää hapanpötsin riskiä ja mahdollistaa runsaamman viljamäärän ruokinnassa. Maxammon-säilötyn tuoreviljan pH oli 8,7, joten säilöntämenetelmä oli toiminut odotetusti.

Maxammon-tuoreviljan valkuaispitoisuus oli korjuuvaiheessa 140 g/kg ka ja säilöttynä 178 g/kg ka. Kuivatun viljan valkuaispitoisuus oli matalampi, 126 g/kg ka, koska se puitiin myöhemmin kuin tuoresäilötty vilja. Seosten valkuaispitoisuudet olivat 149 ja 123 g/kg ka, ja PVT-tasot seoksissa + 9 ja - 13 g/kg ka. Sonneilla ruokinnan PVT-tason tulisi olla yli – 10 g/kg ka. Riittävä valkuaistaso ja pötsihajoavan valkuaisen saanti edistävät kuidun sulatusta pötsissä ja lisäävät syöntikykyä.

Kuivatussa ohrassa oli enemmän tärkkelystä ja energiaa kuin Maxammon-viljassa. Viljojen tärkkelyspitoisuudet olivat 550 ja 500 g/kg ka ja energiat 13,1 ja 12,8 MJ/kg ka. Vastaavasti myös kuivaviljasta tehdyssä seoksessa oli enemmän energiaa, 12,1 vs. 11,9 MJ/kg ka.

Ruokintakoe todensi hyödyt

Sonnit kasvoivat Maxammon-tuoreviljaseoksella paremmin kuin kuivaviljalla. Päiväkasvu oli Maxammon-viljalla 1434 g/pv ja kuivatulla ohralla 1330 g/pv, nettokasvut vastaavasti 756 ja 729 g/pv. Ruhojen luokituksissa ei ollut eroa.

Sonnit söivät Maxammon-tuoreviljaseosta enemmän kuin kuivaviljaseosta, 11,4 vs. 10,6 kg ka/päivä. Vaikka Maxammon-viljan energiasisältö oli alempi kuin kuivan viljan, hyvä syönti varmisti suuremman energian saannin, 136 vs. 128 MJ/pv, ja paremman kasvun.

Syönti, energiansaanti ja kasvutulokset

Kuivaohra Maxammonvilja Muurahaishappolla
säilötty vilja
Propionihapolla
säilöttu vilja
Syönti (kgka/pv) 10,6 11,4 11,2 11
Energian saanti (MJ/pv) 128 136 134 132
Elopainon kasvu (g/pv) 1330 1434 1394 1401

Ruokintakokeessa oli mukana myös kaksi muuta tuoreviljaryhmää, happosäilötty ja propionihappopohjaisella säilöntäaineella käsitelty vilja. Myös näiden ryhmien syönnit olivat kuivaviljaa paremmat, 11,2 ja 11,0 kg ka/pv, vaikka jäivätkin hieman jälkeen Maxammon-ryhmästä.

Maxammonilla käsitelty tuorevilja sopii hyvin seosruokintaan. Hyvän säilymisensä ansiosta seon maittavaa. Maxammonvilja-säilörehuseoksen syönti on hyvä, mikä lisää energian saantia ja tukee hyvää kasvua. Riittävä valkuaisen saanti kannattaa varmistaa varsinkin silloin, kun säilörehun valkuaispitoisuus on alhainen.

Liittyvät tuotteet