Investointi lypsylehmien energiarehuun osoittautui tutkimuksessa erittäin kannattavaksi

Paikkansa markkinoilta jo vuosikymmeniä sitten lunastaneiden tuotteidenkin tuotantovaikutuksia täytyy todentaa säännöllisin väliajoin, sillä toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Vuonna 2020 tutkimme venäläisellä asiakastilallamme Acetona Energy Power -tuotteen vaikutusta vastapoikineiden maidontuotantoon ja energiataseeseen vuoden hikisimpään aikaan touko-syyskuussa.

Tilan ruokinta pohjautui maissisäilörehuun ja säilöheinään (virna-kaura) sekä omasekoitteiseen väkirehuun, jossa oli mukana maissia, ohraa, vehnää ja rypsi- sekä auringonkukkarouhetta.

Kokeessa oli mukana 42 Holstein-lehmää, jotka olivat poikineet 2-4 kertaa. Lehmät jaettiin tuotostietojen ja poikimakertojen perusteella kontrolli- ja koeryhmiin. Koeryhmän lehmien ruokintaan lisättiin poikimisen jälkeen Energy Powera puoli kiloa päivässä 56 päivän ajan, väkirehua vähenenttiin vastaavasti. Lehmiä seurattiin poikimista seuraavat 12 viikkoa, jolloin lehmäkohtainen maitotuotos mitattiin viikoittain. Poikimisen jälkeen lehmät kärsivät tunnetusti negatiivisesta energiataseesta ja usein heikentyneestä immuunipuolustuksesta, jotka etenkin pitkittyessään aiheuttavat ongelmia niin tuotantoon kuin tiinehtymiseenkin.

Tulokset olivat selkeät!

Ja tuloksethan eivät jättäneet ketään kylmäksi (paitsi mahdollisesti kontrolliryhmän eläimet)! Lehmien energiataseen arviointiin käytettiin veren BHB (betahydroksibutyraatti)-arvoa, joka mitattiin lehmän poikimista seuraavana tiistaina/torstaina ja siitä eteenpäin viikoittain neljän viikon ajan. Molemmissa ryhmissä BHB-arvo oli korkeimmillaan toisella viikolla poikimisen jälkeen, mutta oli koeryhmässä keskimäärin 1 mmol/l matalampi kuin kontrolliryhmässä (0,9;1,9 mmol/l) (kuva 1). Toisella ja kolmannella laktaatioviikolla 67 % kontrolliryhmän eläimistä kärsi piilevästä ketoosista (BHB > 1,2 mmol/l) kun vastaavat lukemat koeryhmässä olivat 20 ja 10 %. Huomattavaa on myös, että kontrolliryhmässä BHB-arvo ylitti edelleen keskimäärin piilevän ketoosin rajan ollen 1,3 mmol/l.

Acetona Energy Power -raetta saaneet eläimet kärsivät siis huomattavasti vähemmän piilevästä ketoosista, mikä näkyi myös tuotoskäyrillä. Koeryhmän eläimien maitotuotos kehittyi poikimisen jälkeen, ne lisäsivät tuotostaan nopeammin ja enemmän verrattuna ensimmäisen viikon maitotuotokseen (kuva 2). Vaikka Acetona Energy Power -tuotteen antaminen lopetettiin viikolla 8, näkyvät terveemmän alkulypsykauden tulokset positiivisesti vielä tämän jälkeenkin – 12. tuotosviikolla koeryhmän lehmän lypsivät edelleen keskimäärin 2,2 kg/pv enemmän kuin ensimmäisellä tuotosviikolla, kun taas koeryhmän maitokäyrä oli jo hiipunut lähes ensimmäisen viikon tasolle (+0,1 kg/pv). Kuukausittain analysoidusta maidon koostumuksesta ei löytynyt juuri eroja: valkuaispitoisuus oli molemmissa ryhmissä keskimäärin 3,3 % ja rasvapitoisuus kontrolliryhmässä 3,8, ja koeryhmässä 3,9 %.

Erityisen hyvin Acetona Energy Powerin positiiviset vaikutukset näkyvät vanhempien eli 3. ja 4. kertaa poikineiden lehmien tuotoskäyrillä – koeryhmän eläimet lypsivät keskimäärin 1,7 kg/pv enemmän kuin kontrolliryhmän eläimet (36,7; 35,0 kg/pv). Kuvan 3 maitokäyristä voi nähdä jälleen koeryhmän maitotuotoksen vahvemman kehityksen poikimisen jälkeen, ja paremman alun positiiviset vaikutukset aina 12. tuotosviikolla asti.