Progres® antaa vauhtia maitotuotokseen

Progresin vaikutuksia selvittävä laaja-alainen lypsylehmien ruokintakoe käynnistyi Luonnonvarakeskuksen Minkiön tutkimusnavetassa vuosi sitten. Suomalaiseen säilörehuun ja rypsiviljavaltaiseen ruokintaan pohjautuvan lypsylehmäkokeen tarkoituksena oli parantaa ymmärrystä siitä, miten Progres® ja sen sisältämät pihkan tehoaineet, resiinihapot, toimivat korkeatuottoisella lehmällä.

Ruokintakokeessa mitattiin perinteisesti maitotuotosta ja maidon pitoisuuksia sekä lisäksi mm. lehmien pötsikäymistä, rehujen sulavuutta ja tulehdustilaa mittaavia veriparametreja. Tutkimuksessa oli kolme ruokintaryhmää, jossa kussakin 12 Ayrshire-lehmää. Ensimmäisen ryhmän lehmät saivat Progresin osana päivittäistä täysrehua, toisessa koeryhmässä tutkittavana oli uuden sukupolven kehitteillä oleva Progres-valmiste ja kolmas ryhmä toimi kontrolliryhmänä. Lehmät tulivat kokeeseen kolme viikkoa ennen odotettua poikimapäivää ja seurantaa jatkettiin 10 viikon ajan poikimisen jälkeen.

Progresilla enemmän irti säilörehusta

Lehmien maitotuotos nousi koko kokeen ajan, kuten poikimisen jälkeen kuuluukin. Progres-valmisteita saaneiden lehmien maitotuotoksen nousu oli nopeampaa kuin kontrolliryhmällä. Energiakorjattu maitotuotos oli Progresia saaneilla lehmillä keskimäärin 0,4 kg/päivä korkeampi kokeen aikana. Progres paransi merkitsevästi orgaanisen aineen ja erityisesti kuidun sulavuutta. Rehujen parempi sulavuus ja korkeampi EKM-tuotos antavat viitteitä siitä, että Progresilla voidaan parantaa myös maidontuotannon ympäristötehokkuutta.

Kokeen aikana kerättiin satoja erilaisia näytteitä analyyseihin. Ensimmäisiä tuloksia julkaistiin Leipzigissa Saksassa kansainvälisessä tieteellisessä kongressissa (International Symposium on Ruminant Physiology 3.–6.9.2019). Talven aikana saadaan lisää kiinnostavia tuloksia Progresin vaikutuksista mm. pötsimikrobistoon ja immuunivasteeseen.


Teksti: Milla Frantzi, Hankkija Oy