Progres väläyttelee tehoaan lypsylehmien ruokinnassa

Lehmät syömässä säilörehua

Pihkan resiinihappoja tehoaineena sisältävän Progresin vaikutusta lypsylehmien ruokinnassa tutkittiin laaja-alaisessa kokeessa 08/2018-03/2019 LUKE:n Minkiön tutkimusnavetassa. Tutkimuksessa mitattiin perinteisten tuotosparametrien lisäksi mm. lehmien pötsikäymistä ja veriparametreja. Ruokintakokeessa oli mukana 12 ayrshire lehmää/ruokintaryhmä. Lehmät saivat Progresin osana päivittäistä täysrehuannosta koekäsittelyn mukaisesti. Tutkimus aloitettiin 3 viikkoa ennen lehmien poikimista ja seurantaa jatkettiin 10 viikon ajan poikimisen jälkeen.

Tutkimuksessa seurannassa olivat myös poikineiden lehmien vasikat, joiden kasvua ja terveyttä mitattiin ensimmäisen 10 elinpäivän ajan. Progresin tiedetään parantavan emakoilla ternimaidon laatua, joten vastaavaa testattiin myös lehmillä. Tunnutuskaudella annettu Progres ei tutkimuksen mukaan kuitenkaan riittänyt vaikuttamaan ternimaidon laatuun eikä vasikoiden terveyteen merkitsevästi.

Progres parantaa EKM-tuotosta

Heruvien lehmien maitotuotos nousi koko kokeen ajan, kuten on luonnollista. Progresia saaneiden lehmien energiakorjatun maitotuotoksen nousu oli nopeampaa. Progresia saaneiden lehmien rehun sulavuus parani, niin orgaanisen aineen sulavuus kuin erityisesti kuidun sulavuuskin. Rehusta saatiin siten myös enemmän irti energiaa lehmän käyttöön.

Talven aikana kokeen tulosten analysointia jatketaan. Verinäytteistä selvitetään vielä mm. Progresin vaikutusta vastustuskykyyn esim. tulehdusvälittäjäaineiden mittauksella sekä pötsinäytteistä saamme paremmin tietoa, miten Progresin resiinihapot muokkaavat pötsimikrobistoa. Käynnistymässä on myös uusi maidontuotantokoe, jossa selvitetään Progresin vaikutusta metaanipäästöihin.

Lähde:

Klemelä M. 2019 Tunnutuskaudella annettavien mäntyöljypohjaisten tuotteiden vaikutus ternimaitoon ja vasikan kehitykseen