Tuotantosi kehittämiseen uutta puhtia ja ideoita

Uudet ideat ruokinnan kehityskohteisiin saadaan usein silloin, kun etsimme yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisua johonkin tilakohtaiseen haasteeseen. Monesti saman asian kanssa kamppailevia tiloja on muitakin, jolloin löydettyä ratkaisua saadaan hyödynnettyä myös laajemmin. Nautatiloille on tehty yli kymmenen vuoden ajan tilakohtaisesti suunniteltuja Sopivarehuja. Sopivista on jalostunut useita käytännössä hyväksi havaittuja tuotteita vakiorehujen valikoimaan. Esimerkiksi Umpi-Krossi ja Primo Vasikka on kehitetty yhdessä tuottajien kanssa.

Ruokintatestit suomalaisilla asiakastiloillamme

Kaikkien uusien tuoteinnovaatioiden ja ruokintakonseptien toimivuus varmistetaan niin ikään tilatasolla tehdyissä vertailuissa. Useimmiten haluamme varmentaa myös ulkomaisten tai pienessä tutkimusmittakaavassa tehtyjen kokeiden tulokset vielä käytännön mittakaavassa ja nimenomaan suomalaisissa tilaolosuhteissa, suomalaisella ruokinnalla ja eläinaineksella. Esimerkiksi nautojen ruokinnan suunnittelussa käyttämämme pötsin toimivuutta kuvaava IFE-arvo on kehitetty Keski-Euroopassa, mutta testasimme ja varmistimme sen toimivuuden ja tuotosvasteen suomalaisilla rehuaineilla ja suomalaisilla tiloilla.

Tilaseurannan tai ruokintatestin toteutus saattaa vaatia jonkin verran lisäpanostusta myös tilalta, mutta seuranta tarjoaa aina myös mahdollisuuden oppia itse uutta avaamalla uusia näkökulmia. Tuottajien kokemukset tilaseurannoista ovatkin pääosin myönteisiä; tulee kiinnitettyä huomiota asioihin, jotka muutoin jäisivät huomiotta ja oppimista tapahtuu.

Tilaseurannat tarjoavat arvokasta tietoa tuotannosta, rehun käytöstä ja eläinten terveydestä. Tämä tieto voi auttaa tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia ja kehittämään tuotantoa. Tilan olosuhteisiin sopivan ratkaisun löytyminen auttaa parantamaan eläinten terveyttä ja tuottavuutta ja niiden kautta tuotannon kannattavuutta. Oman karjasilmän kehittyminen ja tarkempi seuranta voivat myös auttaa jatkossa tunnistamaan mahdollisia terveysongelmia varhaisessa vaiheessa ja torjumaan niitä. Tämä kaikki parantaa työmotivaatiota ja innostaa kehittämään tuotantoa edelleen.

Tutkimus- ja kehityshankkeet oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa

Tiloilla tehtävät seurannat ja ruokintatestit voivat myös olla osa laajempia maatalouden tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka hyödyttävät koko toimialaa. Teemme yhteistyötä muun muassa Luken ja Helsingin Yliopiston kanssa osallistumalla tutkimushankkeisiin ja rahoittamalla niitä. Hankkeiden aiheet ovat painottuneet kestävään ja vastuulliseen maatalouteen, jossa eläinten hyvinvointi ja tuotannon ympäristövaikutukset ovat tärkeässä roolissa. Olemme tutkineet mm. metaanin tuotannon vähentämiskeinoja naudoilla ja porsaiden antibiootitonta ruokintaa.

Käytännön yhteistyömme suomalaisten luonnonvara-alan oppilaitosten ja ylipistojen kanssa pitää sisällään myös opinnäytetöiden tutkimusosioiden toteuttamista Hankkijan asiakastiloilla kehityspäälliköiden ja opettajan ohjauksessa. Näissä tilanteissa myös opiskelijan työpanoksesta tilalla voi olla konkreettista hyötyä tuottajalle esimerkiksi punnitusten, tuotantolukujen kirjaamisen tai tulosten laskennan kautta. Opinnäytetöissä on selvitetty mm. vasikkaterveyden kehittämistä tai palmuöljyä korvaavia kasvirasvavaihtoehtoja.

Hankkijassa arvostetaan tieteellistä tutkimusta ja käytännön tilatason kokemusta. Molemmat voivat auttaa kehittämään tuotteitamme ja ruokintaratkaisujamme vastaamaan yhä paremmin alati muuttuviin eläinten ravitsemuksellisiin tarpeisiin ja tuotantovaatimuksiin ja sitä kautta parantamaan kotieläintuotannon kannattavuutta.