Uudistuneet rehupalvelut tuovat hyötyä asiakkaille

Palvelut digitalisoituvat mutta perinteisiäkin toimintatapoja tarvitaan. Hankkija palvelee asiakkaitaan monipuolisesti. Hankkija kehittää jatkuvasti uusia työkaluja ja palveluja asiakkaiden menestyksen tueksi. Digitalisaatio tuo mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia, mutta myös perinteistä asiakaspalvelutyötä, kohtaamisia ja keskustelua tarvitaan. Panostamme jatkossakin laadukkaaseen asiakaskohtaamiseen ja palvelemme asiakkaitamme monipuolisesti. Kehitämme uusia työkaluja ja mittareita tukemaan asiakkaidemme tavoitteiden saavuttamista. Hankkija mobiilisovellus mahdollistaa rehujen tilaamisen 24/7 ja rehusopimusten paremman hallinnan.

Uudistunut ruokinnan suunnittelupalvelu ja ruokinnan uudet tehokkuusmittarit mahdollistavat yhä tarkemman ruokinnan optimoinnin ja tulosten seurannan. Rehujen termiinikaupan ja sopimustoiminnan uudistaminen tuo yhä parempia työkaluja rehukustannusten riskien hallintaan. Tänä vuonna lanseeraamme uusia palveluita mm. rehunkulutuksen ja rehuhyötysuhteen reaaliaikaiseen seurantaan.

Hankkija mobiilisovellus

Hankkija mobiilisovellus mahdollistaa rehutilauksen 24/7

lehmä

Hankkija mobiilisovellus on ollut käytössä kesästä 2019 lähtien ja asiakaspalaute on ollut erittäin positiivista. Sovellus mahdollistaa sopimustuotteiden nopean ja helpon tilaamisen sekä sopimushintojen ja -määrien seurannan. Lisäksi sovellus tuo aiempaa tarkempaa tietoa toimituksen etenemisestä. Sovellus palvelee suurinta osaa irtorehuasiakkaista ja sitä kehitetään palvelemaan asiakkaitamme yhä monipuolisemmin. Tanja ja Antero Mäkelä Nivalasta ovat erittäin tyytyväisiä mobiilisovelluksen palveluun. – Huomaamme usein navetalla iltaaikaan, että rehu on vähissä. Silloin asia ei jää muistin varaan, että huomenna pitää tilata rehua, Antero kommentoi.

Ruokinnan suunnittelun edelläkävijä

Hankkija on tunnettu ammattimaisesta ja laadukkaasta ruokinnan suunnittelupalvelusta. Olemme olleet edelläkävijänä ruokinnan suunnittelun ja optimoinnin kehittämisessä jo usean vuosikymmenen ajan. Lypsylehmien ruokinnan suunnitteluun tarkoitettu Maito-ohjelma lanseerattiin ensimmäisen kerran 1990-luvun alussa ja palvelua on tämän jälkeen kehitetty vuosi vuodelta vastaamaan kehittyvien tilojen yhä vaativampiin tarpeisiin.

Kansainvälisen tutkimusverkostomme tuoma uusin tutkimustieto yhdistettynä suomalaiseen rehu- ja ruokintaosaamiseen on mahdollistanut ainutlaatuisen optimointiohjelman kehittämisen. Viime vuonna tehdyn uudistuksen myötä toimme uusia mittareita ruokinnan seurannan tueksi: EKM HyötysuhdeTM, OIV OptimiTM ja IFE PötsitehokkuusTM kertovat avainluvut ruokinnan tehokkuudesta, valkuaisen hyväksi- käytöstä ja ruokinnan tasapainosta. Ne löytyvät jatkossa kaikista Hankkijan tekemistä ruokintasuunnitelmista.

Uusien mittareiden avulla pystytään seuraamaan entistä paremmin ruokinnan toimivuutta ja vähentämään hukkaa. Hankkijan ruokinta-asiantuntija Teemu Männikkö hyödyntää tehokkuusmittareita päivittäin työssään. – Tehokkuusmittareilla saa nopean vilkaisun onko asiat kohdallaan. Ennen luimme paperista lukuja ja selitimme asiakkaalle mitä ne pitäisivät olla. Lisäksi mittarit antavat myös itselle varmuuden suunnitelman oikeanlaisuudesta, Teemu kommentoi.


Tehokkuusmittaristosta näkee helposti ruokinnan tehokkuuden sekä ympäristön että tuotosvaikutuksen näkökulmasta.

Tanja ja Antero Mäkelän tilalla on hyviä kokemuksia mobiilisovelluksen käytöstä. näkökulmasta.

Lisääntynyt tieto mahdollistaa yhä paremman asiakaspalvelun

Hankkijalle on tärkeää tarjota monipuolisia tapoja asiakkaan yhteydenpitoon. Tähän liittyvät toimintatavat vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Kehitämme uusia toimintatapoja erityisesti sopimusasiakkaiden yhteydenpitoon ja palveluihin liittyen. Tiedot ruokinnan muutoksista, rehun syöntimääristä ja tuotostiedoista liikkuvat tulevaisuudessa yhä reaaliaikaisemmin. Ruokinnan optimointi tarkentuu uusien mittareiden myötä. Rehun kulutuksen seuranta ja toimitusten ennakointi parantuvat uusien digipalveluiden avulla. Lisääntynyt tieto mahdollistaa yhä paremman asiakaspalvelun ja parantaa asiakkaidemme menestystä nyt ja tulevaisuudessa.