Ota nämä huomioon perustettavan nurmen rikkatorjunnan suunnittelussa

Perustamisvuotta edeltävä kesä ja syksy

Nurmen rikkojen torjunnan voi ajatella kolmivaiheisena tehtävänä. Jos kaksi ensimmäistä vaihetta onnistuvat hyvin, kolmannen voi jättää tekemättä. Kirjoitus on tehty apilattoman nurmen näkökulmasta.

Nurmen perustamisen rikkatorjunta alkaa perustamisvuotta edeltävästä kesästä ja syksystä. Jos nurmelle tulevan lohkon esikasvi on vilja, kannattaa lajikevalinnassa suosia aikaisuutta. Tämä on siksi tärkeää, että puinnin aikaisuus antaa mahdollisuuden odottaa juolavehnään tulevan uutta kasvua, jolloin sen torjunta glyfosaatilla onnistuu varmemmin. Tuotetta valitessa ei ole järkevää valita ns. classic – glyfosaattia. Itse tehoaine on sama kaikissa tuoteformulaatioissa, mutta pidemmälle kehitetyissä tuotteissa (esim. Roundup Flex) lisäaineet tuovat toimintavarmuutta vaikeisiinkin ruiskutusoloihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikka syksy olisikin lämpötiloiltaan vaihteleva tai sateinen, kehittyneempien formulaatioiden ansioista glyfosaatin juurakkokulkeutuminen on varmempaa.

Mikäli uusi nurmi suunnitellaan perustettavaksi vanhan nurmen perään, on paljon todennäköisempää onnistua juuririkkakasvien hävittämisessä. Ohdakkeen, valvatin ja juolavehnän saa torjuttua tehokkaasti, kun vanhan nurmi hävitetään glyfosaatilla heinäkuussa. Lokakuulle menevä glyfosaattikäsittely ei yleensä tavoita enää ohdaketta ja valvattia.

Nurmen perustaminen suojaviljaan

Ariane S

Nurmen perustaminen suojaviljaan on varmin tapa onnistua rikkakasvitorjunnassa. On tärkeää, että lohkolle nousevat rikkakasvit tunnistetaan ja tuotevalinta tehdään lajiston perusteella. Esimerkiksi Ariane S on laajatehoinen ja helppokäyttöinen tuote. Sen käytössä on kuitenkin muistettava lämpötilan merkitys. Jos käsittelyhetkellä ilman lämpötila pyörii +10 °C:n molemmin puolin, teho jää todennäköisesti vajaaksi. Sen seurauksena sekä savikka että pillikkeet ehtivät siementää ennen sadonkorjuuta. Jos torjunta tehdään ottamatta huomioon alati yleistyvää pihatähtimön kestävyyttä pienannosaineita vastaan (esim. yhdistelmä pienannosaine + MCPA), seuraavan vuoden ensimmäistä nurmisatoa vähentää keväällä varhain itänyt pihatähtimö. Savikka ja pillikkeet kyllä häviävät nurmesta ensimmäisenä satovuonna, mutta ensimmäisen niiton satoon ne ehtivät vaikuttaa. Kannattaa muistaa myös pihatähtimön ominaisuus nitraattikasvina ja sitä kautta rehusadon laadun alentajana.

Peltokorte kannattaa erityisesti ottaa huomioon. Jos sitä esiintyy suojaviljassa, se tulee torjua MCPA:lla. Sillä saadaan kortteeseen hyvä teho eikä satovuonna tarvitse pelätä yksittäisen kortteen eksymistä paaliin. Jo yksi prosentti peltokortetta nurmirehun kuiva-ainesadossa on vahingollinen.

Jos nämä kaksi edeltävää rikkatorjuntaa onnistuvat, ensimmäisenä satovuonna torjuntaa ei enää tarvitse tehdä. Tähän vaikuttaa paljon talvituhojen laajuus. Peltomaassa uinuu miljoonittain rikkakasvien siemeniä, jotka haistavat elämisen mahdollisuuden, jos saavat keväällä runsaasti valoa.

Toisen vuoden rikkatorjunta

Primus XL

Usein toisena satovuonna rehunurmiin löytää tiensä voikukka, jonka torjunta käy onnistuneesti esimerkiksi Primus XL – tuotteella. Tärkeää on tehdä torjunta ajoissa keväällä. Kukkivaa voikukkaa on vaikeaa nujertaa rehukasvuston joukosta.

Huolellinen torjunnan toimenpiteiden suunnittelu, ajoittaminen sekä rikkakasvien tunteminen ovat onnistuneen rikkatorjunnan avaintekijät.

 

Nurmien rikkakasvien torjunta

Nurmien rikkakasvien torjunta-aineet