Miten voit vaikuttaa hakkeen laatuun?

Kaikissa Junkkarin hakkureissa palakoon muuttaminen onnistuu helposti teriä portaattomasti säätämällä. Hakkeen laatuun voit lisäksi vaikuttaa muutamilla muilla toimenpiteillä.

Terien kunto

Mikäli terät ovat tylsät, tehontarve kasvaa ja hakkeen laatu heikkenee. Terien kuluminen vaihtelee suuresti riippuen haketettavasta materiaalista, sen puhtaudesta ja niin edelleen. On hyvä olla ainakin yksi ylimääräinen teräsarja varastossa, jolloin vältytään turhilta tauoilta mikä terien huollosta aiheutuu. Kannattaa myös välttää tietoisesti syöttämästä hakkuriin mutaisia tai hiekkaisia maassa maanneita puita. Kannattaa myös muistaa, että terät on aina teroitettava oikeilla työkaluilla ja kulman on oltava 30,5 astetta.

Vastaterien kunto on myös syytä tarkistaa säännöllisesti, vaikka ne eivät tarvitsekaan yhtä paljon huoltoa kuin leikkuuterät. Niiden kulma ei ole kriittinen mutta niiden on oltava suoria ja etäisyys leikkuuteriin sama koko matkalta. Vastaterät kuluvat yleensä nopeammin ulkokehältä jolloin niistä tulee kaarevia.

Terien ja vastaterien etäisyys

Huolehdi aina, että terien ja vastaterien etäisyys on mahdollisimman pieni, noin 1 mm. Mikäli etäisyys on liian iso, tehontarve kasvaa ja puu murtuu eikä leikkaannu kuten sen kuuluisi.

Syöttäminen

Puiden syöttämisellä hakkuriin voidaan myös vaikuttaa hakkeen laatuun. Saattaa olla ongelmallista, mikäli puun pää pääsee lipsahtamaan vapaasti syöttörullilta laikkaa kohti. Tällöin terät saattava leikata ison palan puun kyljestä tai pienempi risu pääsee vapaasti läpi teräaukosta. Tähän auttaa se että puuta syötetään tauotta siten että seuraava puu tukee edellistä sen irrotessa syöttörullilta. Tätä varten saatetaan joutua pysäyttämään syöttö hetkeksi jotta ehditään syöttämään seuraavat puut hakkuriin.

Risuterät

Kaikkiin Junkkari hakkureihin on mahdollista asentaa laikan risuterät normaalien terien päälle. Nämä luovat teräaukkoon poikittaiset terät, jotka estävät esimerkiksi risun kulkeutumisen aukosta läpi ilman leikkaantumista. Risuteristä onkin eniten hyötyä, jos haketettava materiaali sisältää esimerkiksi risuja, oksia tai muuta hankalampaa ainesta. Isoimmissa HJ320 ja HJ500 malleissa on saatavilla risuterät myös kammioon ja nämä tehostavat entisestään leikkausta ja parantavat hakkeenlaatua edellä mainituilla materiaaleilla. Molemmat risuterät lisäävät tehontarvetta eikä niitä yleensä siksi käytetä isompaa puuta haketettaessa.


Hakkurit ympäristönhoitoon
Hakkurit urakointikäyttöön