Tervettä järkeä käyttäen lintujen ruokintaa voi jatkaa pitkälle kevääseen

Lintujen talviruokintaa kannattaa jatkaa, vaikka lumet olisivat jo sulaneet. Heti alkukeväästä ei vielä lennä lintujen ravinnoksi kelpaavia hyönteisiä. Siemensyöjät kyllä alkavat löytää paljaalta maalta siemeniä muualtakin kuin ruokintapaikoilta, mutta niidenkin kevätpuuhia voi tukea ruokintaa jatkamalla.

Nyrkkisääntönä voi pitää, että vasta puiden lehtien vihertyessä lintujen talviruokintaa lopetellaan. Koska Suomi on pitkä maa, talviruokinnan päättyminen tapahtuu hyvin eri aikaan eri paikkakunnilla. Myös erilaiset keväät tuovat vaihtelua oikeaan aikaan hillitä lintujen talviruokintaa.

Erityisen tärkeää ruokinnan jatkaminen on takatalven yllättäessä tai hallaöiden aikaan. Mikäli takatalvi nostaa päätään, kannattaa puhdistettu ruokintapaikkaa ottaa jälleen käyttöön.

Keväällä säiden lämmetessä terveysnäkökulmat on syytä ottaa huomioon entistäkin huolellisemmin. Ilman lämmetessä myös maa lämpenee ja sitä kautta bakteeritoiminta lisääntyy. Ruokintapaikka on syytä puhdistaa säännöllisesti ja riittävän usein.

Keväällä ruokintapaikalle voi ilmaantua sellaisia lajeja, joita talvella ei näe. Muuttolinnut tulevat maalis-huhtikuulla mielellään tankkaamaan muuttomatkan verottamia energiavarastojaan.

Lisäksi keväinen soidinaika kuluttaa täällä talvehtiviltakin linnuilta paljon energiaa. Monilla lajeilla kuolleisuus on suurin keväällä, eikä keskitalven kovilla pakkasilla.

Monissa maissa lintujen ruokinta on ympärivuotinen harrastus. Toisaalta Suomessa linnut hakeutuvat omille reviireilleen, pois pihapiiristä, huhti-toukokuulla. Mikäli samalla alueella pesii runsaan ruokinnan ansiosta paljon lintuja, saattaa poikasille tärkeistä hyönteisistä tulla pula. Linnunpoikaset tarvitsevat niistä saamaansa proteiinia erityisesti sulkien kasvuun ja kehitykseen.

Lintujen ruokinnassa oleellista on muistaa se perusasia, ettei talviruokintaa ei saa lopettaa liian aikaisin. Sitä täytyy jatkaa ainakin siihen saakka, kunnes lumi on sulanut maasta.