Nurmikon perustaminen ja hoito

Tuuhea nurmikko

Paras ajankohta nurmikon kylvämiselle on kevät ja alkukesä tai loppukesä elokuun puolivälistä syyskuun loppupuolelle (Pohjois-Suomessa elokuu).
Perustyöt
Tasoita ja muokkaa maa hyvin. Poista alueelta kivet ja kannot, jos maaperä on märkää tai tiivistä savea tai alueella on vettä kerääviä notkelmia, se on syytä salaojittaa
Multakerros
Nurmikko tarvitsee 20 cm:n multakerroksen. Sekoita pinta-multaan noin 5 cm lannoitetttua kasvuturvetta, jos pohjamaa on heikosti vettä pidättävää soraa tai hiekkaa, sekoita siihen kasvuturvetta (20 %) ja savimultaa (80 %) noin 10 cm:n kerros. Muotoile pohjamaa noin 20 cm valmista pintaa alemmaksi siten, että nurmikon tuleva pinta saadaan rakennuksista poispäin viettäväksi, ettei synny painanteita joihin vesi jää seisomaan.
Kalkitus ja peruslannoitus
Jos maaperässä on liian vähän kalkkia, nurmikko kasvaa huonosti ja sammaloituu, joten nurmikkomulta on useimmiten kalkittava. Kalkitus tehdään dolomiittikalkilla tai Rakeisella puutarhakalkilla 50-100 kg/100 m2. Peruslannoituksena annetaan maahan Puutarhan PK-lannosta 10-15 kg/100 m2 tai Puutarha- ja nurmikkolannoitetta 7 kg/100 m2.
Muokkaus ja tasoitus
Multakerros, kalkki ja lannoitteet muokataan 20-25 cm:n syvyydeltä puutarhajyrsimellä tai lapiolla. Muokattu pinta haravoidaan tasaiseksi. Merkitse ja kaiva riittävän syviksi puiden, pensaiden ja kukkaryhmien paikat ennen mullan levittämistä. Tasoita mullan pinta ja täytä kaikki painaumat, lopuksi tiivistä pinta jyrällä.
Kylvö
Kylvä tasaisesti ristikkäissuuntiin.
Käytä laadukasta siementä 3 kg/100 m2. Kylvä siemenet kahteen kertaan ristikkäin, jolloin saat tasaisen kylvöksen. Peitä siemenet kevyesti haravoimalla ja jyrää uudestaan.
Kastelu
Kastele aluksi sumuttamalla, ettei vesi huuhdo siemeniä mukanaan; nurmikko pidetään kosteana koko itämisen ajan, sen jälkeen kastelukertoja harvennetaan ja vettä käytetään runsaammin.
Leikkaus
Leikkaa nurmikko ensimmäisen kerran sen ollessa noin 5-7 cm pitkä. Vältä leikkaamasta nurmikkoa liian lyhyeksi; se kellastuu ja harvenee.