EKM-Krossi gav tio tusen mer i mjölklikvid i Martikkala

Anita och Vesa Tikkanens mjölkgård i Lapinlahti, Martikkala har man just klarat av morgonmjölkningen av de 80 korna. År 2008 byggdes på gården ett nytt lösdriftsstall, där man valde en snurrande karusellstation för mjölkningen. ”Den första karusellstationen skulle just då installeras i Kiuruvesi”, berättar Anita, och det gav dem idén till en egen. Vesa och Anita har varit nöjda med lösningen. ”Djurtrafiken har blivit smidig och snabb”, fyller Vesa i och konstaterar, att djurantalet i deras ladugård hade varit litet för stort för en robot och alltför litet för två.

En ”fattigmans mixer” underlättar utfodringen

För utfodringen har Tikkanens kompletterat foderelevatorn och kioskerna med en tilläggsdel som Vesa kallar för en ”fattigmans mixer”. Via mixern portionerar man tillsammans med ensilaget längs dagen både mineraler och litet spannmålstillskott. Tack vare det slipper man portionera ut spannmål åt kvigorna för hand, och också mineralutfodringen underlättas betydligt av att man inte längre behöver bära ut mineralerna till kioskernas doseringstrattar, preciserar Anita.

Som huvudsakligt foder på gården används EKM-Krossi som man tog i bruk i stället för Auto-Krossi III i oktober-november 2020. ”Vi talade då om halterna med Markku”, säger Anita, och Vesa inskjuter: ”Det är enda sättet att få mera pris”. Utfodringsspecialist Markku Komulainen rekommonderade då att gården skulle prova det nya fodret EKM-Krossi, som sammanställts utgående från den nyaste kunskapen om de bäst avkastande råvarorna och foderämnena. ”Prisskillnaden till Auto-Krossi III var inte stor och tröskeln att prova fodret var låg”, beskriver Vesa.

Effekterna syns i mjölklikviden

Ibruktagningen av EKM-Krossi kan nu ses som ett tillskott i mjölklikviden. ”Fetthalten på hösten när vi började använda fodret var 4,3 %. Som bäst har den varit uppe i 4,7 % och idag är mjölkens fetthalt 4,6 %. Mjölkproteinet och mjölkmängden har hållits på jämn nivå”. Vesa tittar på mjölklikviden och konstaterar att den höjda fetthalten ger dem 1,2 cent/liter mera i mjölklikvid. ”Det blir ju på årsnivå nästan 10 000 euro”, konstaterar Markku belåtet. ”Med en stor mängd betyder en och en halv cent mycket när täckningen är tunn”, påminner Vesa. Ibruktagningen av fodret gick bra, det märktes ingen förändring i smakligheten, berättar Anita. ”Ureatalet var en aning lågt innan vi började använda fodret, den halten fick vi att stiga till optimala 22-23 mg”, fortsätter Anita.

Terminhandel redan i 5 år

”Ni har ju redan i fem år ingått såna där terminsavtal för foder”, inleder foderspecialisten Markku. ”Vi har ju alltid sett variationsfaserna”, infaller Vesa. ”Senaste höst och vinter fick vi en rejäl inbesparing, och också den här våren är skyddad mot prisvariationer”, fortsätter Markku. Gården har vid sidan av terminsavtalet också köpt foder till dagspris i de marknadslägen när marknaderna börjar vända neråt. ”Man måste kunna se lite på hur året går hos oss och i världen och vartåt utvecklingen bär”, berättar Vesa om sin taktik. Han följer också med råvarumarknaderna via olika kanaler för att hålla sig uppdaterad.

Tikkanens är nöjda med sitt terminavtalsverksamhet. ”Det ger en viss stabilitet åt avtalsperioden när man vet vad fodret kostar”, funderar Vesa. ”Vi behöver inte lurpassa på dagsprisets lästa prissvacka och mixtra med lassens storlek, fulla lass sparar fraktkostnader.” Vesa funderar också på betydelsen av foderpriset i förhållande till kvaliteten: ”Fodret kan vara billigt hos ett företag, men när det läggs in i utfodringsplanen kan det visa sig vara dyrt, för att då inte tala om hurdana komponenter sammansatts av.”