Entusiasm och förtroende för framtiden

Kor i ladugården

Mitt i skogen i Polvenkylä, Kurikka, har det byggts en splitterny lösdriftsladugård. Den hör till mjölkproducenterna Juha Rintaluoma och Sofia Harju. Ladugården blev färdig 2018 och där finns två Lely A5 -robotar och mjölkande kor tillsvidare ungefär 80. Ändamålet är att öka ko mängden småningom till robotarnas fulla kapacitet, till ungefär 120 kor. Gården och korna är i ekoproduktion.

Juha och Sofia har gripit möjligheten modigt. Vardera hade erfarenhet av en egen ladugård eller mjölkproduktion. Juha hade gjort tidigare lite entreprenad inom ensilageproduktion. Det flitiga arbetet har burit frukt och arbetet i ladugården har börjat rulla smidigt.

Korna äter Luonnon Krono Allfoder och Luonnon Krono Koncentrat. Rotationerna i roboten har gått bra också för de nya kor, givetvis har korna haft rikligt med utrymme. Även mjölkmängden hade stigit lovande. Gården hade i början en del problem med kalvningarna, då kalvarna blev för stora. Den här utmaningen löstes med noggrannare utfodring under sinperioden. I problemfall har Juha och Sofia fått hjälp av bekanta och experter.

Vad fick paret att gå med på det här? ”Antagligen är det nån sorts arbetsnarkomani”, skrattar Sofia. Att balansera familjevardagen och mjölkproduktionen är inte alltid lätt, men på Gården JS Maatila har de lyckats att få båda att gå ihop. Målet är att få produktionen att fungera med full kapacitet och framtiden verkar arbetsam och ljus.