Foderforsedlar och etiketter nu första gången i elektronisk form

Foderkunderna kommer in på tjänsten eMappi genom att registrera sig och logga in via Eget konto på webbplatsen.

Vi har tagit fream tjänsten eMappiTM som arkiverar all dokumentation över dina avtal, beställningar, leveranser och finansiering i en elektronisk molntjänst. Nu får du också för första gången handlingarna om foderleveranserna och etiketterna i elektronisk form.

”Vi är den första fodertillverkare som tar i bruk elektroniska forsedlar”, berättar Henrik Willberg, direktör för Hankkijas foderhandel. ”Dokumenten över foderleveranserna sparas i eMappi-tjänsten under den lagstadgade förvaringstiden, dvs. i fem fulla år och dessutom det innevarande året”, kompletterar produktionschef Jari Sivunen. ”Kunden kan också i fortsättningen om han så önskar välja forsedlar i pappersform, men visst är ju de elektroniska dokumenten praktiska”, fortsätter Sivunen.

Hur snabbt du än måste kontrollera dina dokument finns handlingarna om foderleveranserna alltid till hands, i ordning och uppdaterade i eMappi-tjänsten. Foderkunderna kommer in på tjänsten eMappi genom att registrera sig och logga in via Eget konto på webbplatsen. Tjänsten är gratis för alla våra foderkunder.

Vi utvecklar hela tiden nya digitala lösningar och tjänster som underlättar jordbrukarnas vardag. Till exempel hör Optimi-analystjänsten för spannmål och utfodringsplanering till de verktyg vi erbjuder för det vardagliga beslutsfattandet. Ett annat nytt verktyg för vardagen utöver eMappi är Hankkija mobilappen. Med den kan du med mobilen beställa foder var och när som helst.