Lappa vallen för bättre skörd

På våren när vallen börjat växa lönar det sig att gå en runda på fälten och kontrollera hur vallarna ser ut. De bestånd som såddes i fjol kunde på grund av torkan inte gro på alla ställen, så det kan finnas luckor i vallbestånden. När 30-40 procent av en vallåker är kalyta, sänker det skiftets skörd med ca 2000 kg/ha.

Luckor i vallbeståndet och deras inverkan på skörden

Vallblandningar som lämpar sig för kompletteringssådd

Försöksrutan
Av försöksrutan på bilden är 30 procent kalfläckar. Luckorna är perfekta växtplatser för ogräsen.

Hankkijas Sulava är en blandning av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs, som kan ge vall med högt D-värde och stor andel NDF-fiber. Passar för ensilageproduktion med tre skördar samt som betesvall.

Hankkijas Laatu är en mångsidig blandning med klöverinslag, med vilken man kan uppnå ett högt D-värde och högre proteinhalt. Passar till betesvall och för ensilageproduktion.

Hankkijas Rehevä är en timojel-ängssvingelblandning med hög skördepotential för effektiv vallproduktion.

Hankkijas Snabbvallpassar till betesvall på etableringsåret och ger tack vare innehållet av mångåriga arter en rik skörd på följande år.