Med god utfodring lyckades paret Uusitalo uppnå topphöga halter

Paret Uusitalo i ladugården
Bild 1. Jenni och Tero Uusitalo säger att det viktigaste är att korna hela tiden har tillgång till foder.

Jenni och Tero Uusitalo producerar mjölk med goda halter och avlar fram toppenfina kvigor på sin gård i Haapavesi. I fjol uppnådde gårdens kor rekordhalter för gården med Auto-Krossi III, då fetthalten var 4,71 och proteinhalten 3,5 procent och dagsmjölken stadigt på en nivå kring 35,5 liter.

Paret Uusitalo tog över Teros hemgård år 2007. Gården hade då en båsladugård för 40 kor. År 2015 färdigställdes gårdens nya lösdriftsladugård med två robotar och 120 mjölkkor. Besättningen består främst av holsteinkor, men i flocken finns också röd holstein, brown swiss och några ayrshire-kor. Lösdriften gjorde ladugårdsarbetet mer flexibelt, och korna har blivit hållbarare. Sen den nya ladugården togs i bruk har gården fått sin första hundratonnare. Paret Uusitalo sätter stor vikt vid aveln. Man sköljer embryon från kvigorna, och gården har också levererat tjurar till seminstationen. Deras bästa kviga hör till eliten i Finland med sitt resultat +41 NTM.

Egna skräddarsydda Sopivamineraler för mjölkkor och sinkor

Korna utfodras med blandfoder. Mjölkkornas blandning innehåller förutom ensilage också litet hö, rybs, Sopivamineral, soda och korn. Uusitalos har gått in för att hålla en måttlig stärkelsehalt i blandningen för att förbättra mjölkningsrotationen. De tycker det är viktigt att korna är aktiva och själva uppsöker roboten. Rotationen är för tillfället 2,8. Efter att på senhösten börjat utfodra korna med mycket lättsmält ensilage bytte de ut lockfodret till det lättare Auto-Krossi I. Utöver det får korna Acetona Energy Plus energilösning vid roboten. Efter att man för ett och ett halvt år sen började ge korna energilösning minskade förekomsten av ketos betydligt, säger Jenni.
Gårdens sinkor får ensilage som är utblandat med halm, litet spannmål, rybs och Sopivamineral, som är skräddarsytt för sinkorna. Jenni och Tero är nöjda med både mjölkkornas och sinkornas mineraler, som har använts redan länge på gården. Med mineralerna har man till exempel kunnat rätta till intaget av selen, som korna förut fick för litet av. Tack vare optimeringen av sinkornas mineralutfodring har förekomsten av kalvningsförlamningar minskat, säger Jenni och Tero. Kvigorna får ensilage, halm, rybs, spannmål och tillväxtmineral.
Uusitalos använder en enkel vallblandning bestående av ängssvingel och timotej. För kompletteringssådden används enbart timotej. För ensileringen anlitar man en entreprenör med självgående exakthack. Uusitalos är nöjda med kvaliteten på det foder han gör. Ensilaget ensileras i plansilor, höet och halmen balas. På gården odlas också korn. Det torra kornet krossas och läggs i silo av en entreprenör.
Paret Uusitalo framhåller att det viktigaste i utfodringen är att korna hela tiden har tillgång till foder. Foderbordet har därför utrustats med en transportör som många gånger om dagen flyttar fram fodret som mixervagnen delat ut, så att korna kommer åt fodret. Korna har jämnare tillgång till blandfoder och mjölkproduktionen blir mer stabil. Det är ändå helheten som avgör hur produktionen lyckas, och Jenni och Tero säger att alla pusselbitar måste falla på plats, allt från ensilagekvaliteten och miljön till djurmaterialet. ”Om det brister i utfodringen syns det på djursidan i form av extra arbete och kostnader”, sammanfattar Jenni. Uusitalos berömmer Hankkijas utfodringsexpert Henri Lotvonen för det goda samarbetet. Utfodringsplanerna uppdateras alltid vid behov när ensilaget förändras. ”Henkka brukar ringa upp oss och fråga hur det står till om inte vi har hört av oss på en tid”, skrattar Jenni.

Jenni Uusitalo i ladugården
Bild 2. Jenni brinner för djuravel, på bilden en toppkviga med NTM +41.