Robotmjölkningen och blandningsutfodringen ändrade ladugårdens verksamhet

Riikka och Mika Peltola

Gården Lehmusto i Mäntsälä har gjort en investering som har planerats redan länge. Övergången till robotmjölkningen och blandningsutfodringen har lyckats bra, enligt Riikka och Mika Peltola även om det har krävt mycket jobb.

Båsladugården var fungerande och i bra skick, därför fick övergången till roboten vänta. ”Nu under övergången har båsladugården varit värdefull, då korna kan gradvis flyttas över till roboten”, berättar Riikka. Roboten har fungerat bra, men det tar såklart dit för djuren att vänja sig med den. ”Det överraskade hur mycket jobb införandet av roboten kräver. Vi var fem som deltog, så då kunde man också sova emellanåt”, minns Mika. Genomsnittliga mjölkmängden med roboten har hela tiden varit över 30 liter. I 2016 var gårdens genomsnittliga avkastningen ungefär 9600 liter per ko.

För att underlätta byggfasen har gården förenklat åkerodlingen och utfodringen. Dessutom har gården binda sig till en kontrakt för att minska mjölkproduktionen, så mängden av mjölkande kor har minskats temporärt. ”Kontraktet att minska mjölkproduktionen är som tanke konstig, men den passade för oss i den här situationen”, konstaterar Mika.

Erfarenheterna av blandningsutfodringen efter några månader har varit positiva. Fodret och dess funktionalitet har observerats både på foderbordet och i dyngans konsistens. Vid behov har man också vågat göra ändringar. ”Det går bra att justera och reglera med sörpan. Vi har varit nöjda och till och med lite ivriga”, berättar Mika. ”Receptet stämde genast, så rotationen fungerar i ladugården. Sörpan är tillräckligt magert, så korna söker mera mat från roboten”, fortsätter han.

Komponenterna i blandningsfodret är ensilage, Tiiviste-Krono, korn-havre-blandning, Lypsy-mineraler och fodersalt. I roboten serveras Sopiva-allfoder, som är helt sojafritt enligt gårdens önskemål. ”I det här hushållet är ja den ända som äter soja”, skrattar Riikka.

Försprång över ketos

Gården använder också Acetona Energy Plus -lösning, som är ett starkt, flytande energikompletteringsfoder. Gården valde den bland alla lösningar, för att konsistensen gällande propylenglykol och andra energikällor som höger blodsockret var enligt deras önskemål. ”Vi märkte genast då vi började använda lösningen, att det fanns ett behöv för den. Tidigare under början av mjölkningssäsongen har korna lidigt energibrist”, berättar Riikka.

Då gården flyttades till blandningsutfodring blandades energilösningen rakt i fodret, men nu när vätskedoseraren är installerad doseras lösningen individuellt från roboten. Doseringen är hälften mindre i Acetona Energy Plus -lösningen än i Acetona Energy -lösningen, eftersom andelen propylenglykol är betydligt högre i Plus-lösningen. Rekommenderad dagsdos är 0,2-0,3 kg/ko/dag från kalvning till nästa dräktighet.