Slutgödning – TMR

Bra matintag är förutsättningen för köttkons tillväxt. En förmånlig blandning är nyckeln till lönsamheten i slutgödningsutfodringen, men vid sidan av kostnadskontrollen måste man sköta om blandningens smaklighet och konsistens som följer tillväxtmålena. En mångsidig blandning är smaklig. Mångsidigheten leder till effektiv våmfunktion och smältning av foder. Mångsidigheten i blandningen kan ökas med industriell spill, som mäsk eller färsk snitsel. Grovfodrets smältbarhet och kvalitén av egen spannmål avgör behovet för kraftfoder och tilläggsprotein.

Det är bra att komma ihåg, att blandningen måste alltid vara tillgänglig och det får bli kvar lite oätet foder (ung. 5%). Regelbunden städning av foderbordet garanterar att blandningen hålls smaklig. Komponenterna i blandningen måste alltid vara av bra hygienisk kvalité, så att inte en svagare parti förstör smakligheten i hela blandningen.

Gruppering av djur

Foderintaget och behov för näringsämnen är olika hos små och stora köttdjur. Åldersgruppering möjliggör att man kan göra en egen blandning för varje åldersgrupp, som möter näringsämne behovet för just den gruppen. I praktiken måste man bedöma lönsamheten för separata blandningar gällande arbetsmängden och uppfödningskostnader.

På stora gårdar optimerar en egen blandning för små djur (till exempel 250-300 kg) och för stora djur (450-500 kg) tillväxten hos mindre djur och minskar risken för fettinlagring hos större djur. En egen blandning görs för båda grupper: för mindre djur en starkare och för större djur en mera mättande. Blandningarna innehåller samma huvudkomponenter, men energi-, protein- och mineralhalterna varierar. Om gruppering inte är lönsamt på gården, blandas blandningen oftast enligt större djurens behov.

Komplettering av mineraler och vitaminer

Lättaste sättet att försäkra köttdjurens mineralintag är en färdig mineraltillskott för köttdjur, till exempel Nautakivennäinen. En balanserad mineral kompletterar ensilagets mineral- och spårämnesintaget. Kalcium och natrium är säkert de huvudsakliga mineralämnen för köttdjur, men oftast behövs det en liten komplettering av selen, koppar och sink, för att försäkra en hälsosam och effektiv tillväxt.

För köttets kvalité är tillräcklig intag av E-vitamin viktigt. Utfodringen med krossad spannmål ökar behovet ytterligare, men även med torr spannmål måste E-vitamin tillskottet kommas ihåg, om spannmålet används snart efter skördandet. E-vitamin stöder också köttdjurens immunsystem. För blandningsutfodring passar till exempel Seleeni-E rae.