Mistä on maidon pitoisuudet tehty?

14.12.2017

Hyvät pitoisuudet nostavat maidon arvoa. Pitoisuuksiin voidaan jossain määrin vaikuttaa ruokinnalla. Maidon rasva ja valkuainen syntyvät kuitenkin eri ravintoaineista.

Maidon pitoisuudet ovat yleensä korkeita ternimaidossa ja lypsykauden lopulla, mutta runsaan maidontuotannon vaiheessa pitoisuudet laimenevat. Korkeat pitoisuudet sisältävät runsaasti energiaa. Hyvä syönti, rehujen hyvä sulavuus ja riittävä väkirehun määrä tukevat maidon hyviä pitoisuuksia.

Maidon rasvan esiaineita ovat etikka- ja voihappo, joiden tärkein lähde on pötsissä sulava NDF-kuitu. Maitorasvan tuotantoa siis lisää runsas, hyvälaatuinen ja hyvin sulava nurmirehu. Apilarehulla maitorasva yleensä alenee verrattuna heinäkasveihin, koska apila sisältää vähemmän sulavaa NDF-kuitua. Säilörehun hyvä (mutta ei liian korkea) sokeripitoisuus voi myös lisätä voihapon ja maitorasvan tuotantoa, samoin viljoista ohra.

Hapanpötsin välttäminen on tärkeää, kun tavoitellaan korkeampaa maidon rasvapitoisuutta. Kuidun sulatusta edistää pötsin tasainen ja korkea pH-taso, pH yli 6. pH:ta tasaavat säilörehun riittävä NDF-kuitu, rehun jatkuva saatavuus ruokintapöydällä, maltillinen viljan ja sokerin määrä sekä hitaat ruokinnan muutokset. Tarvittaessa voidaan lisätä pötsiä puskuroivia rehuaineita.

Rehun rasvoista maitoon siirtyvät tehokkaimmin kovat, pötsisuojatut rasvat. Sen sijaan kasviöljyt eivät toimi samalla tavalla. Runsas kasviöljy on haitallista pötsimikrobeille, ja varsinkin hapanpötsin ja kasviöljyn yhdistelmä alentaa maidon rasvapitoisuutta.

Maidon valkuaispitoisuuteen tarvitaan riittävästi energiaa ja OIV-valkuaista. Runsas tärkkelyksen ja verensokerin esiaineiden saanti rehusta nostaa maidon valkuaispitoisuutta. Rehuaineista parhaita maitovalkuaisen tuottajia ovat propionihappoa muodostavat väkirehut, kuten viljat, varsinkin vehnä ja hidasta tärkkelystä sisältävä maissi, sekä leike ja propyleeniglykoli. Korkeita maidon valkuaispitoisuuksia tuetaankin helpoiten riittävällä väkirehuruokinnalla.

Maidon hyviä pitoisuuksia tukevat esimerkiksi Auto-Krossi 3- ja -4 -täysrehut sekä Energia-Krono- puolitiiviste, joissa on runsaasti energiaa hyvien pitoisuuksien tuottamiseen hyvän maidontuotannon ohella. Niiden tasapainoinen ja monipuolinen koostumus turvaavat pötsin toimintaa korkeillakin tuotostasoilla.


Pirjo Hissa, kehityspäällikkö, naudanrehut

Pirjo Hissa
Kehityspäällikkö, naudanrehut

Kirjoitan lehmistä, rehuista ja nautojen ruokinnasta. Näkökulmat vaihtelevat maitotilan arjesta uusiin tutkimustuloksiin.