Hiehojen ruokintaohjelma

Primo-rehuilla vasikasta satatonnariksi

Primo-ruokintaohjelma sisältää hiehon kehitysvaiheiden mukaiset rehut ja ruokintaohjeet. Ohjelman avulla hiehot kasvavat 700-800 g/p ja ovat riittävän isoja siemennettäväksi 13-15 kk iässä. Näin hiehot saadaan poikimaan 22-24 kk ikäisenä. Jos hieho poikii tätä vanhempina, on sillä negatiivista vaikutusta hiehon kasvatuskuluihin ja tulevan lehmän kestävyyteen.

Vieroituksen jälkeen 3-6 kk

Hiehojen alkukasvatusvaiheessa (alle 6 kk) korostuu korkea valkuaisen tarve sekä rehujen hyvä sulavuus kasvun varmistamiseksi. Alle puolivuotias hieho ei ole vielä täysin märehtijä ja käyttää karkearehua heikosti. Tästä syystä väkirehun merkitys kasvuun on suuri.
IkäPrimo -ruokintaohjelmaTavoitteet
3-6 kkErillisruokinta:
Primo Vasikka tai Primo Hieho 1,5-2,5 kg
Vapaasti: sulavaa säilörehua

Seosruokinta:
Vapaasti: Vasikkaseos (Primo TMR, olkisilppu, Farmarin Seosmelassi)

Päiväkasvu 700-800 g

Kuntoluokka 2,5-3

Nuorille hiehoille riittävästi valkuaista 6-12 kk

Yli puolen vuoden iässä hieho on jo kehittynyt märehtijäksi. Suositeltavaa on käyttää sulavia karkearehuja. Jos käytössä ovat erittäin sulavat karkearehut, niitä on laimennettava hieman oljella tai kuivaheinällä. Laidunnus on kesällä helpoin tapa huolehtia hiehojen ruokinnasta. Laitumella on kuitenkin huolehdittava täydennysruokinnasta (erityisesti kivennäiset!), jottei hiehojen kasvu hidastu!

Hiehon hyvä kasvupotentiaali, 800-900 g/pv, jatkuu aina vuoden ikään asti. Kun ruokinnan valkuaisen ja energian suhde on oikea, hiehot kasvavat raamia eivätkä liho. Rasvoittumisen riski on suurin 6-12 kk iässä.

IkäPrimo -ruokintaohjelmaTavoitteet
6-12 kkPrimo Hieho 1-2 kg tai
Tiiviste-Krono 0,5-1 kg + viljaa 0,5-1 kg + Kasvu Namino 100-200 g
Vapaasti: Nurmisäilörehua tai kokoviljasäilörehua
Kuntoluokka 2,5-3

Riittävästi täytettä pötsiin 13-24 kk

Sukukypsyys riippuu aina hiehon koosta, ei hiehon iästä. Hyvän siemennyskoon raja on yli 130 cm:n säkäkorkeus. Liian lihavat ja toisaalta liian laihat hiehot tiinehtyvät huonosti. Tavoitekuntoluokka siemennysiässä on 3. Energian ja valkuaisen vähentäminen heikentää kiiman merkkejä ja tiineystulosta. Siemennysvaiheessa kannattaakin hiehojen ruokintaan lisätä energiaa esimerkiksi Aceotna -energiarehuilla. Hiehoilla tulee olla aina tasapainoinen kivennäislisä, kuten Kasvu Namino.

Tiineen hiehon ruokinnassa karkearehu on keskeisimmässä roolissa. Ruokinta voi muodostua esimerkiksi kokoviljasäilörehun tai oljen ja nurmisäilörehun seoksesta. Oljella laimennettu säilörehu vaatii lähes aina valkuaistäydennyksen. Viljaa kannattaa ottaa isommissa määrin ruokintaan vasta lopputiineyden aikana. Täyttävä tiineiden hiehojen ruokinta kasvattaa hiehojen pötsin koko ja siten tulevan lehmän rehun syöntikapasiteettia.

Lopputiineyden aikana vasikka rajoittaa hiehon syöntikapasiteettia eikä hieho liho enää yhtä helposti. Hiehojen tunnutus on suositeltavaa aloittaa 3 viikkoa ennen poikimista.

IkäPrimo -ruokintaohjelmaTavoitteet
13-24 kkPrimo Hieho 0,5-1 kg tai
Tiiviste-Krono 0,5-0,8 kg + viljaa 0,1-0,5 kg + Kasvu Namino 150-200 g
Vapaasti: Kokoviljasäilörehua tai olki-säilörehuseosta
Hyvä tiinehtyminen 13-15 kk iässä
Kuntoluokka 3
Syöntikapasiteetin kehittäminen

Ota yhteyttä

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot