Hiehojen erillis- ja seosruokinta

Primo-rehuilla vasikasta satatonnariksi

Primo-ruokintaohjelmasta löytyy helpoiten suositeltavat väkirehut- ja karkearehut eri hiehon kasvu vaiheisiin (kaavio alla). Yli kolmen kuukauden ikäisten hiehojen ruokintaan sopii parhaiten Primo Hieho –täysrehu. Tuotteessa on riittävästi valkuaista suhteessa energiaan tasaisen hyvän kasvun tueksi. Sen syöttöä voidaan jatkaa aina tunnutuskaudelle asti, mutta määrää tulee laskea tiinehtymisen jälkeen.

Lehmien puolitiiviste ja vilja sopivat hiehoille parhaiten vasta 6 kuukauden iästä lähtien. Tällöin sopiva viljan ja puolitiivisteen sekoitussuhde on 1:1. Vaihtoehtoisesti hiehojen ruokinnan täydentämiseen kotoisen viljan kanssa soveltuvat valkuaistiivisteet, kuten Tiiviste-Krono.

3-6 kk iässä väkirehua voi antaa vielä 2-2,5 kg riittävän kasvun varmistamiseksi, mutta 6-10 kk ikäiselle hieholle riittää 1,5- 2,0 kg väkirehuannos. Tiineillä hiehoilla väkirehun määrä kannattaa rajoittaa alle 1,2 kiloon/päivä. Tärkeintä on kuitenkin hallita ruokinnan maltillinen tärkkelyspitoisuus ja riittävä valkuaispitoisuus.

Hiehojen kivennäisruokintaan soveltuvat parhaiten kalsiumrikkaat Kasvu Namino, Kasvu Hertta ja Kasvukivennäinen.

Vapaa karkearehuruokinta kasvattaa varmimmin tulevan lypsäjän pötsin. Alle vuoden ikäisille kannattaa valita sulavimmat säilörehut ja yli vuoden ikäisille heinät sekä matalamman sulavuuden karkearehut.

Primo-ruokintaohjelma

Hiehojen seosruokinta

Seosruokinta on toimiva hiehojen ruokintamuoto yli 6 kk:n iästä lähtien. Tähän asti suosittelemme vasikoille erikseen väkirehut ja karkearehut. Väkirehu on 6 kk ikään asti tehokkaimmin hiehoja kasvattava. Tällöin hiehot vasta oppivat karkearehun käyttäjäksi ja niiden syöntikapasiteetti kehittyy huimasti.

Seosruokinnassa hiehot kannattaa jakaa vähintään kahteen ryhmään 6-15 kk ja >15 kk ikäiset. Mikäli yksittäisen eläimen kasvu on hitaampaa, kannattaa se pitää kauemmin nuorempie ryhmässä. Yleensä > 15 kk ikäiset syövät samaa seosta ummessaolevien lehmien kanssa. Jos hiehoille tehdään vain yksi seos, niin 6-15 kk ikäisten seoksen voi koostaa 1/3 lypsävien seosta + 2/3 >15 kk ikäisten seosta.

6-15 kk ikäisten hiehojen seosta suunniteltaessa tavoitearvoina kannattaa pitää:

  • Energiaa 10,5 - 11,0 MJ/kg ka
  • Raakavalkuaista 16 - 18 % ka
  • Tärkkelystä alle 150 g/ kg ka

Seos kannattaa koostaa aina niin, että mukana on myös hyvälaatuista rypsivalkuaista sekä monipuolisia energian lähteitä eli viljan lisäksi myös esimerkiksi kuiturikasta lesettä tai leikettä.

Yli 15 ikäisten hiehojen seosta suunniteltaessa tavoitearvoina kannattaa pitää:

  • Energiaa 9,0 - 10 MJ/kg ka
  • Raakavalkuaista 14 - 16 % ka
  • Tärkkelystä alle 130 g/ kg ka
  • NDF >250 g/ kg ka

Vastaavasti on suositeltavaa koostaa seos monipuolisista raaka-aineista, jolloin seos maittaa hiehoille paremmin. Tärkeintä tiineillä hiehoilla on huolehtia seoksen täyttävyydestä, ja siten edistää tulevan lehmän karkearehun sulatus- ja syöntikykyä.

Esimerkki TMR Hiehot 6-15 kk.
Esimerkki TMR Hiehot 15-22 kk.

*Esimerkeissä karkearehujen laatu: Säilörehu D-arvo 680 g/ kg ka, Rv 150 g/kg ka, NDF 550 g/kgka. Kokoviljasäilörehu D-arvo 600 g/kg ka, Rv 95 g/kg ka, NDF 500g/kg ka, tärkkelys 180 g/kgka.