Maidon pitoisuuksia nostava ruokinta

Hyvät pitoisuudet nostavat maidon arvoa. Pitoisuuksiin voidaan jossain määrin vaikuttaa ruokinnalla. Hyvä syönti, rehujen hyvä sulavuus ja riittävä väkirehun määrä tukevat maidon hyviä pitoisuuksia.

Maidon rasvan esiaineita ovat etikka- ja voihappo, joiden tärkein lähde on pötsissä sulava NDF-kuitu. Maitorasvan tuotantoa siis lisää runsas, hyvälaatuinen ja hyvin sulava nurmirehu. Apilarehulla maitorasva yleensä alenee verrattuna heinäkasveihin, koska apila sisältää vähemmän sulavaa NDF-kuitua. Säilörehun hyvä sokeripitoisuus voi myös lisätä maitorasvan tuotantoa.

Säilörehun kuidun sulatusta edistää pötsin tasainen ja korkea pH-taso, pH yli 6. Pötsin pH:ta tasaavat säilörehun riittävä NDF-kuitu, rehun jatkuva saatavuus ruokintapöydällä, maltillinen viljan ja sokerin määrä sekä hitaat ruokinnan muutokset. Tarvittaessa ruokintaan voidaan lisätä pötsin pH:ta puskuroivia rehuaineita.

Pitoisuuksia nostavat täydennysrehut

Rehun rasvoista maitoon siirtyvät tehokkaimmin täydennysrehujen kovat, pötsisuojatut rasvat. Kasviöljyt sen sijaan nostavat maitomäärää, ja liian korkeat kasviöljyannokset voivat jopa alentaa maidon rasvapitoisuutta.

Maidon valkuaisen tuottamiseen tarvitaan riittävästi energiaa ja OIV-valkuaista. Rehuaineista parhaita maitovalkuaisen tuottajia ovat tärkkelyspitoiset väkirehut, kuten viljat, sekä leike. Korkeita maidon valkuaispitoisuuksia tuetaankin helpoiten riittävällä väkirehuruokinnalla.

Maidon hyviä pitoisuuksia nostavat tehokkaasti Hankkijan EKM-pitoisuusrehut, joissa on runsaasti energiaa hyvien pitoisuuksien tuottamiseen hyvän maidontuotannon ohella. EKM-rehujen tasapainoinen ja monipuolinen koostumus turvaavat pötsin toimintaa korkeillakin tuotostasoilla. Auto-Krossi III, Auto-Krossi IV, Huippu-Krossi ja Huippu-Krono sisältävät myös maidon pitoisuuksia nostavia ominaisuuksia. Tilakohtaiset Sopiva® -tuotteet voidaan myös suunnitella tilan tuotostavoitteiden mukaan vahvasti pitoisuuksia nostaviksi.

Ota yhteyttä

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot