Sopiva® on optimointityökalujen kuningas

Ostorehut kuuluvat poikkeuksetta nautatilojen suurimpiin yksittäisiin kustannuseriin, joten on luonnollista, että ruokintaa pyritään tiloilla optimoimaan joka päivä. Mutta mitä optimointi oikeastaan on? Optimointi tarkoittaa yksinkertaisuudessaan parhaan mahdollisen ratkaisun etsimistä ja sen löytämistä. Mikä milloinkin on paras ratkaisu, riippuu toki optimoinnin tilaajan, eli tässä tapauksessa rehuasiakkaan, tavoitteista. Optimoinnin perusteena voi siis olla esimerkiksi ajan henkeen sopivasti mahdollisimman korkea kuiva-ainetuotos.

Optimoinnin ydinajatuksena on olemassa olevien resurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Taloudellisesti tehokkainta on täydentää vain se, mitä kotoisista rehuista puuttuu tasapainoisen ruokinnan saavuttamiseksi. Jotta tavoite saavutetaan, on myös käytettävissä olevat resurssit ja esimerkiksi ruokintajärjestelmän asettamat rajoitteet tunnettava täysin. Säilörehun ja kotoisten viljojen analysointi on ehdottoman tärkeää ruokinnan suunnittelun kannalta. Valkuaisen ja tärkkelyksen määrä voi viljoissakin vaihdella suuresti, ja analysoimatta jättäminen näkyy tällöin myös maitotankissa. Kotoisten rehujen kattavan analysoinnin pohjalta ruokinnan optimointi jatkuu ratkaisuvaihtojen arvioinnilla.

 
Sopiva®

Sopiva® on optimointityökalujen kuningas, jonka avulla kotoisten rehujen potentiaali saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti. Kaivattiinpa ruokintaan sitten yksinkertaista seoskomponenttia tai monipuolista täysrehua tuotekehityksemme kaikilla herkuilla, Sopiva® toimii kustannustehokkaana ratkaisuna. Se on aina tilan ja Sopiva-suunnittelijan yhteiskehityksen tulos, jossa tilan tarpeet ja tavoitteet yhdistyvät suunnittelijan monipuolisen osaamisen kanssa ainutlaatuiseksi rehuratkaisuksi. Sopiva-suunnittelijoiden tietotaito ja ymmärrys täydennysrehujen raaka-aineista sekä niiden vaikutuksista rehun ominaisuuksiin ja tekniseen laatuun, nostavat kokonaisruokinnan suunnittelunkin uudelle tasolle. Jokainen kokonaisuus rakennetaan valmiiksi yksi raaka-aine kerrallaan jopa yksittäisten hivenaineiden tarkkuudella. Ja raaka-aineissahan riittää valinnanvaraa, sillä käytössä ovat monipuolisen perusraaka-ainevalikoiman lisäksi tuotekehityksemme uniikit rehuinnovaatiot Progres® ja Progut®.

Sopivarehut® pysyvät mukana niin tilan isoissa kuin pienissäkin muutoksissa. Säilörehuerän vaihtuessa oma rehu on helppo päivittää uusia täydennystarpeita vastaavaksi. Muutos voidaan tehdä kuitenkin niin, että omalla tilalla toimivaksi todetun raaka-ainepohjan tarvitsee muuttua mahdollisimman vähän. Myös esimerkiksi tilalla kausittain käytettävä E-vitamiinitäydennys murskeviljan rinnalla voidaan huomioida Sopivan® reseptissä, jolloin vältytään ylimääräiseltä ruokintatyöltä. Säilörehuerien tai eläinten tarkkailussa esille nousseiden havaintojen mukana aktiivisesti muuttuva rehuratkaisu tukee eläinterveyttä ja korkeaa tuotosta, jolloin myös elinikäistuotoksen nosto helpottuu. Korkeampi elinikäistuotos taas parantaa tilan tulosta niin talouden kuin ympäristönkin näkökulmasta. Sopiva® kiteytyy luottamuksena ja aktiivisena yhteistyönä ruokinta-asiantuntijan ja tilan väen välillä, mahdollistaen jatkuvan kehittymisen alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Liittyvät tuotteet