Maaninka 2020–2022

Nurmen Kasvuohjelma kasvattaa satomäärää ja edistää maaperän hiilensidontaa

Nurmen Kasvuohjelmalla voit vaikuttaa satojen tuotantomääriin, tuotantokustannuksiin, käytettyyn peltoalaan, sekä ruokintastrategioiden vaikutukseen tuotannon kannattavuuteen.