Mäntsälä 2023

Nurmen Kasvuohjelma parantaa nurmentuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta

Nurmen Kasvuohjelman tuottaa suuremman sadon ja paremman rehun laadun. Sillä päästään alhaisempiin tuotantokustannuksiin ja pienempään tarvittavaan peltoalaan. Optimoidut ruokintastrategiat tarjoavat kustannustehokkaampia ratkaisuja.