På Typpis gård ges mer än bara saltsten

01.06.2018

Bröderna Matti och Mika Typpi i Marinkainen har alltid gett sina djur slicksten för att säkerställa tillgången på salt och andra spårämnen. Nu använder man vid sidan av skräddarsytt Sopivakivennäinen®-mineral som delas ut med ensilaget Vilorock Vita -slicksten. ”Djuren gillar de här Vilorock Vita -slickstenarna bättre än de vitaminstenar vi använde förut”, kommenterar Matti Typpi. ”Samtidigt som korna slickar stenarna får de i sig också annat än salt. Kostnaden för slickstenar är liten i förhållande till fördelarna, när djuren får spårämnen tillika”.

Lantbrukssammanslutningen Typpi drivs av två bröder som startade företaget för elva år sedan. Nu har de 82 kor plus ungdjur i en ladugård med en robot. LBS Typpi är också en av de sexton delägarna i foderblanderiet Makure. Genom att samarbeta är det lättare att konkurrensutsätta större köp och på köpet får man regelbundet utbyta erfarenheter och diskutera med andra.

Gårdens mål för framtiden är att höja mjölkproduktionen ytterligare, dagsproduktionen har nu rört sig kring 35 liter/ko, med höga fett- och proteinhalter (fett 4,52 % och protein 3,55 %). Bröderna är nöjda med djurens hälsostatus. ”Med det blöta ensilaget från fjolsommaren har det varit extra viktigt att se till att djuren får tillräckligt med spårämnen och E-vitamin, också med slickstenar.” kommenterar Matti Typpi. Mika Typpi tillägger, att den slicksten som finns i väntområdet framför roboten har gått särskilt bra åt.

Vitarock Vita-slickstenarna är utplacerade i ställningar för både mjölkkor, kalvar och kvigor. ”För kvigorna är det viktigt att stenarna placeras på rätt höjd och nära vattenpunkterna”, berättar Mika Typpi. Att det går åt mera slicksten ute på betet är väl känt. På Typpis gård har man konstaterat att det är bäst att fästa slickstensställningen vid stängselstolparna.

Kor i ladugården
kor i ladugården