Startperioden – PMR

Delvis utfodring av blandfoder är ett bra alternativ för köttdjur i åldern mellan 3-6 månader. Den egentliga blandfoder kan i detta fall vara den samma för nötkreatur under startperioden och slutgödningen, bara stärkelsehalten i blandningen är resonlig och proteinhalten tillräcklig. Blandningen för nötkreatur under 6 månader måste kompletteras med allfoder, till exempel Primo Kasvatus I -foder, för att kalven har inte ännu ordentligt utvecklats till en idislare och utfodringen måste vara kraftfoderbaserad.

När köttdjuret växer, har kraftfodret, som ges i början separat, mera effekt på tillväxten, men konsistensen av blandningen har allt större betydelse när djuret och förmågan att äta växer.

Målvärden för utfodringen under startperioden:

 • Primo Kasvatus I eller annat allfoder för startperioden 1,5-2,5 kg från automaten
 • Fri tillgång till blandfoder, som innehåller:
 • Energi 11,2.11,5 MJ/kg ts
 • OIV > 90 g/kg ts
 • Kraftfoder 45-55 %
 • NDF > 250 g/kg ts
 • Stärkelse < 250 g/kg ts
 • Kalcium > 7,0 g/kg ts
 • Fosfor > 3,0 g/kg ts
 • Natrium > 1,2 g/kg
 • Magnesium 1,5.2,5 g/kg ts