Alkukasvatus – Täysrehu- ja tiivisteruokinta

Lihanautojen alkukasvatus

Hyvän alkukasvun merkitys lihanaudoilla on tärkeää kuten hiehoillakin. Ensimmäisen 3 kk aikana naudan kasvupotentiaali on parhaimmillaan ja rehu käytetään tehokkaasti kudosten kasvuun. Tehokas kasvu jatkuu aina puolen vuoden ikään asti. Alle puolen vuoden iässä nauta ei ole vielä kehittynyt märehtijäksi kunnolla ja ruokinnan on oltava väkirehuvaltainen. Ruokinnan valkuaispitoisuus vaikutta myös kasvuun enemmän kuin myöhemmässä vaiheessa, koska pötsimikrobisto ei tuota vielä riittävästi mikrobivalkuaista kasvuun tueksi.

Teollinen täysrehu on alle 6 kk ikäisillä yleensä kannattava vaihtoehto. Kustannustehokas ruokinta koostuu hyvin sulavasta vapaasta säilörehusta (D-arvo >670 g/kg ka) sekä 2,5-3,5 kg Primo Kasvatus I –täysrehua. Vaihtoehtoisesti väkirehun voi koostaa kotoisesta viljasta 1,5-2 kg sekä Rypsi-Kronosta 1-1,5 kg ja Kasvukivennäisestä 50 g.

Primo Kasvatus I – priimaan alkukasvuun

  • Tasapainoinen nuorien nautojen tarpeiden mukaan suunniteltu täysväkirehu
  • Hitaasti hajoavia sulavia kuituja ja hallittu tärkkelyspitoisuus pötsin toiminnan edistämiseen
  • Laadukasta valkuaista kasvuun

Primo-ruokintaohjelmalla hyvä kasvu ja korkea rehun hyötysuhde

Primo-ruokintaohjelma