Alkukasvatus – 3-6 kk ikäiset lihanaudat

Juotolta vieroittamisen jälkeen kasvukyky on suuri. Päiväkasvut yltävät parhaimmillaan yli 1500 grammaan. Korkeiden päiväkasvujen saavuttamisessa oleellista on välttää rehuvaihdoksia juotolta vieroituksen aikana sekä toteuttaa ruokinta riittävän valkuais- ja energiapitoisilla rehuilla.

Vieroituksen aikana tehdyt ruokinnan väkirehuvaihdokset heikentävät pötsimikrobien kykyä muuntautua uuteen juomarehuajan jälkeiseen ruokintaan. Tarvittavat väkirehuvaihdokset on suositeltavaa tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen vieroitusta tai kaksi viikkoa vieroituksen jälkeen.

Vieroituksen jälkeen vasikoiden on saatava laadukasta Primo -kasvatusrehua vapaasti 1-2 kuukauden ajan. Tässä vaiheessa energian saanti on turvattava väkirehuilla, sillä karkearehujen hyväksikäyttö on vielä heikkoa. Primo -vasikkarehujen hyvälaatuinen rypsivalkuainen korvaa aikaisemmin juomarehun kautta saadut aminohapot. Pelkän heinän tai säilörehun valkuaisen laatu ja sulavuus eivät yksinomaan riitä.

Nuorien lihanautojen ruokintavaihtoehdot

3-6 kuukauden ikäisten nautojen ruokinta voidaan toteuttaa joko erillisruokintana tai osittaisena seosruokintana. Erillisruokinnassa hyvälaatuista sulavaa karkearehua tarjotaan vapaasti ja sen lisäksi annetaan esimerkiksi Primo Kasvatus 1 -täysrehua 3 kiloa päivässä.

Osittaisessa seosruokinnassa seos suunnitellaan isompien lihanautojen tarpeisiin, mutta sitä täydennetään 3-6 kk ikäisille lisäväkirehulla. Lisäväkirehu varmistaa riittävän energian ja valkuaisen saannin. Väkirehut voidaan tarjota astiasta, automaatista tai annostella seoksen päälle.

Primo -ruokintaohjelma 3-6 kk ikäisille lihanaudoille

Ikä Primo -ruokintaohjelma (erillisruokinta)
3-6 kk Primo Kasvatus I 3 kg
Vapaasti: Hyvälaatuista heinää ja sulavaa säilörehua
Ikä Primo -ruokintaohjelma (osittainen seosruokinta)
3-6 kk Primo Kasvatus I 1-1,5 kg
Vapaasti: Isompien lihanautojen seosta

Ota yhteyttä

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat alan parhaita nautojen ruokinnan osaajia. Ruokinnan suunnittelua toteutetaan karjatiloilla tarkasti eri tuotosvaiheiden eläinten ruokinnalliset tarpeet täyttäen ja yliruokintaa välttäen. Jätä yhteydenottopyyntö tai katso alueesi ruokinta-asiantuntija:

Nautojen ruokinta-asiantuntijoiden yhteystiedot