Progres® – luonnollista toimivaa voimaa

Progres® on patentoitu rehuinnovaatio; maailman ensimmäinen ja ainoa havupuiden resiinihappoja sisältävä rehuaine. Se tukee ruoansulatuskanavan kuntoa ja toimintaa ainutlaatuisella, tieteellisesti todistetulla tavalla. Progresin hyödyt on osoitettu monilla eri eläinlajeilla ja erilaisissa kasvatusohjelmissa ja tuotantovaiheissa. Progres® parantaa sekä kotieläinten tuottavuutta että kotieläintuotannon maailmanlaajuista kannattavuutta ja kestävyyttä.

Pihka on havupuiden luontainen suojautumiskeino taudinaiheuttajia, kuten bakteereita, viruksia ja sieniä vastaan. Pihka sisältää haihtuvia ainesosia ja haihtumattomia resiinihappoja. Pihkaa on käytetty haavanhoitoon vuosisatojen ajan. Progres® valmistetaan mäntyöljystä lämpötislauksen avulla. Se sisältää 9 % resiinihappoja ja 90 % männyn ja kuusen rasvahappoja.

• Luonnollinen: Progresissa resiinihapot ovat samassa muodossa kuin havupuissa
• Luotettava: Resiinihapot kestävät kuumennusta, ne ovat mitattavissa ja niiden toimintamekanismi on tieteellisesti kuvattu.

resiinihapot, abientiinihappo ja dehydroabietiinihappo

Olomuoto: kullankeltainen öljy
resiinihappojen toimintamekanismit

Progres® parantaa suoliston kuntoa

Progres® rehussa
• Vähemmän tulehdussoluja ohutsuolessa
• Pidemmät nukkalisäkkeet eli villukset
• Kollageenia hajoaa vähemmän
• Ravintoaineet imeytyvät oikeassa paikassa

resiinihappojen toimintamekanismit

• Progres® parantaa suoliston kuntoa
• Progres® parantaa emakon ja broilerin suolen mikrobiyhteisöä

Porsailla vähemmän ripulia ja korkeampi vieroituspaino

Parempi suolen kunto edistää ravintoaineiden imeytymistä, jolloin porsaiden päiväkasvut nousevat ja rehun hyväksikäyttö paranee. Kun porsaan ruokinta on sujuvaa, syönti ja kasvu ovat hyviä. Porsaat kasvavat ja kehittyvät tavoiteltuun vieroituspainoon hyvin ja kasvu jatkuu vahvasti lihasikalassakin.

Kokeet ovat osoittaneet, että jo seitsemän päivän aikana emakoille annostelu Progres lisää emakon ternimaidon tuottoa, parantaa suoliston mikrobiyhteisön tasapainoa ja tukee porsaiden kasvua ensimmäisten kriittisten viikkojen ajan.

Vasikat kasvavat nopeammin ja paremmalla rehun hyötysuhteella

Progresin vaikutusta vasikoiden hyvinvointiin ja kasvuun selvitettiin laajamittaisesti Hollannissa valkoisen vasikanlihan tuotannossa tehdyillä kasvatuskokeilla 182 kasvatuspäivän ajan. Progresia verrattiin käytössä olevaan kasviuutteeseen ja rehuaineet olivat osana vasikoiden juomarehua. Suoliston parempi kunto tuotti oletetusti terveempiä ja nopeammin kasvavia eläimiä. Progres myös paransi vasikoiden rehunhyötysuhdetta keskimäärin 0,07 kg rehua /kg kasvua eli parempi kasvu saavutettiin pienemmällä rehumäärällä.

Progres® suosii hyviä suolistobakteereita

Progresia saaneiden broilerkanojen suolistossa oli enemmän maitohappobakteereita kuin verrokkilintujen ja maitohappobakteerien määrä suolistossa korreloi positiivisesti lintujen kasvuun ja rehuhyötysuhteeseen. Progresin on myös havaittu lisäävän hyödyllisten bifidobakteerien ja voihapontuottajien määrää suolistossa.

Uusi, tieteellinen artikkeli kertoo Progresin hyödyistä kalkkunoiden ruokinnassa

"Journal of Applied Poultry Research" -sarjassa julkaistussa, uudessa artikkelissa kerrotaan Warmian ja Mazuryn Yliopistolla Puolassa tehdystä ruokintakokeesta, jossa tutkittiin Progresin vaikutusta kalkkunoiden kasvuun, rehun hyväksikäyttöön ja teuraslaatuun sekä pehkun ja jalkapohjien kuntoon.

Artikkelin johtopäätöksenä oli, että Progres-lisä rehussa parantaa kalkkunoiden kasvua ja hyvinvointia ja tuo taloudellista hyötyä tuotannossa.

Tuotekehityksen edelläkävijänä

Hankkijan rehujen tuotekehitys tähtää todellisia asiakashyötyjä tuoviin ja kestäviin uudistuksiin, joihin voi luottaa. Kotieläintilan kannattavuuden parantaminen on rehutuotekehityksen tavoitteista edelleen tärkein, mutta kotieläintuotannon kestävyyden edistäminen ja kuluttajatarpeisiin vastaaminen on yhä tärkeämpää.

Rehu-uudistusten luotettavuus on meille keskeistä. Siksi teemme keskimääräistä enemmän korkeatasoista tutkimusta uudistusten hyötyjen varmistamiseksi. Vuosien mittaan rakennettu kansainvälinen tutkimusverkosto ja yhteistyö suomalaisten tutkijoiden ja kotieläintilojen kanssa antaa meille tähän muita kotimaisia rehuyrityksiä paremmat mahdollisuudet.

Hankkijan tuotekehitys on tuottanut poikkeuksellisen määrän pysyviä muutoksia rehumaailmaan, jotka näkyvät myös Suomen ulkopuolella.