Progres – Pisara parempaa eläinterveyttä

Progres on patentoitu rehuinnovaatio, joka valmistetaan suomalaisen metsäteollisuuden tuottaman mäntyöljyn jalosteena. Progres sisältää luontaisesti runsaasti pihkan tehoaineita, resiinihappoja, joiden teho haavanhoidossa antimikrobiaalisena ja haavan paranemista nopeuttavana aineena on tunnettu jo pitkään. Tutkimuksissa Progresin on broilerien suolistossa osoitettu lisäävän hyvien maitohappobakteerien määrää sekä hillitsevän haitallisten Grampositiivisten bakteerien lisääntymistä. Progres on myös lisännyt suolistolle, kuten pötsillekin, hyödyllisten butyraattia tuottavien mikrobien määrää suolessa. Uusimpien toimintamekanismia selvittävien tutkimusten mukaan Progres on myös eheyttänyt suolikudosta vaikuttamalla suoraan suolen sidekudokseen suotuisasti.

Vasikoille lisää kasvua paremmalla rehunhyötysuhteella

Märehtijäksi kehittyvän vasikan suolisto on herkkä ruokinnan muutoksille ja taudinaiheuttajille. Rehun tasalaatuisuuden ohella kaikki millä vasikan oman suoliston eheyttä ja mikrobitasapainoa voidaan edistää, auttavat vasikkaa pysymään terveenä ja kasvamaan tehokkaasti. Progresin vaikutusta vasikoiden terveyteen sekä kasvuun selvitettiin laajamittaisesti Hollannissa valkoisen vasikanlihan tuotannossa tehdyillä kasvatuskokeilla 182 kasvatuspäivän ajan. Progresia verrattiin käytössä olevaan kasviuutteeseen ja rehuaineet olivat osana vasikoiden juomarehua. Parempi suolistoterveys tuotti oletetusti terveempiä ja paremmin kasvia eläimiä. Progresia saaneet vasikat kasvoivat nopeammin ja paremmalla rehun hyötysuhteella.

Lopullinen teurastuspaino. Rehuhyötysuhde.

Progres tehostaa maidontuotantoa

Lypsylehmien ruokinnassa suolistomikrobeja tärkeämmässä roolissa ovat pötsimikrobit ja pötsin hyvinvointi. Progres on systemaattisesti laboratoriokokeissa lisännyt pötsissä muodostuvan propionihapon määrää. Korkeatuottoiselle lehmälle propionihaposta on hyötyä etenkin tuotoskauden alussa, sillä sitä tarvitaan verensokerin muodostamiseen ja maitotuotoksen nostamiseen sekä ketoosin ennaltaehkäisyyn. Progres on tutkimuksissa nostanut lehmien maitotuotosta, erityisesti lypsykauden alussa. Laboratoriokokeissa Progres on vähentänyt myös metaanintuotantoa sekä lisännyt pötsissä syntyvän butyraatin määrää. Butyraatista on hyötyä myös poikimisen jälkeen pötsipallien tärkeimpänä ravinteena.

Suomalaiset innovaatiot korkeampaan tuotokseen

Progres ja Progut -yhdistelmä vaikuttaa nykytutkimuksen valossa tehokkaalta tavalta parantaa lehmien propionihapon saantia ja maitotuotosta sekä vähentää laihtumista poikimisen jälkeen. Progres+Progut –yhdistelmää tutkittiin Ranskassa robottitilalla poikimisen jälkeisenä energiarehuratkaisuna. Progres+Progut rehuinnovaatioiden yhdistelmää verrattiin kontrolliruokintaan, joka ei saanut rehulisiä poikimisen jälkeen, sekä propyleeniglykoliin ( 240 g/lehmä/päivä) energialisänä.

Rehuinnovaatioiden yhdistelmä nosti maitotuotosta erityisesti ensikoilla, kuten propyleeniglykolikin. Yhdistelmä vähensi kuitenkin lehmien laihtumista poikimisen jälkeen, toisin kuin propyleeniglykoli. Progres + Progut yhdistelmää saaneet lehmät laihtuivat alle 0,5 kuntoluokkaa, jolloin myös lehmien piilevään ketoosin sairastumisen riski on pienempi kuin kontrolli ja propyleeniglykolilisällä.

Maitotuotos
Kuntoluokan muutos