HoloRuminant projekti selvittää mikrobiston vaikutuksia nautakarjalla

HoloRuminant projekti on 5-vuotinen, syksyllä 2021 alkanut projekti, jota rahoitetaan EU:n Horizon 2020 ohjelmasta. Se on koonnut yhteen 25 kumppania 17:sta eri maasta ja projektin tutkimusta toteuttaa 11 yliopistoa ja 10 tutkimuslaitosta, joista yksi on Luonnonvarakeskus. Hankkija on yksi projektin sidosryhmäkumppaneista ja osallistuin tässä ominaisuudessa hiljattain projektin sidosryhmätapaamiseen. Oli mielenkiintoista kuulla kattavasta huippuluokan tutkimuksesta, joka projektissa toteutetaan ja keskustella sidosryhmien odotuksista projektille.

HoloRuminant projekti lisää ymmärrystä nautakarjan mikro-organismeista ja niiden vaikutuksesta terveyteen, tuottavuuteen ja tuotannon kestävyyteen. Tämän odotetaan johtavan uusiin diagnostiikan, eläinten hoidon ja ruokinnan strategioihin. Projektissa on jo aloitettu märehtijöiden mikrobiomien karakterisointi ja tutkimus niiden synnystä ja ylläpidosta sekä vaikutuksista nautakarjan tuotantoon, terveyteen ja hyvinvointiin. Projektin seuraavassa vaiheessa tutkitaan eri puolille kehoa syntyvien mikrobiyhteisöjen taustoja, vaikutuksia ja pysyvyyttä. Uusi tieto syntyneiden mikrobiomien pysyvyydestä ja vaikutuksista sitä seuraavaan tuotantoon ja terveyteen tulee olemaan erittäin mielenkiintoista. Projekti tutkii myös märehtijöiden mikrobiomien vaikutusta tuotannon kestävyyteen. Tämä tutkimusosio pitää sisällään kokeita tauti-, hyvinvointi- ja ympäristöhaasteiden alla.

Valittu, kattava (holo) lähestymistapa voi tulevaisuudessa johtaa parempaan eläinten jalostusvalintaan niin, että niillä on hyödyllisempi synnynnäinen mikrobiomi. Se voi myös muuttaa ruokintaa sopimaan paremmin eläimen perimään ja mikrobiomiin sekä johtaa hoitokäytäntöjen muutoksiin. Sidosryhmätapaamisessa saadun tiedon perusteella projekti on hyvässä vauhdissa kohti näitä perimmäisiä päämääriään.


Juhani Vuorenmaa, Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja

 
Lehmät syö