Laadun varmistus takaa tuotteiden toimivuuden

Ukrainan sodan myötä rehujen raaka-ainemarkkinat ovat hakeneet uutta paikkaansa. Raaka-aineiden saatavuus on kiristynyt, markkinoille on tullut uusia toimijoita ja myös huijausten riski on kasvanut. Samaan aikaan rehu on muuttunut entistäkin arvokkaammaksi tuotantopanokseksi kotieläintilalla. Yliruokintaan ei ole varaa.

Rehujen raaka-aineet tutkitaan eräkohtaisesti

Kun ruokinta toteutetaan täsmällisesti on rehun oltava ravintoaineiltaan juuri sitä, mitä eläimille on ruokinnansuunnittelussa laskettu tarjottavan. Aliruokinta, tietoinen tai tiedostomaton, johtaa tuotantotulosten heikkenemiseen, terveyden ja hedelmällisyyden laskuun sekä heikompaan kannattavuuteen.

Hankkijalla on aina pidetty tärkeänä arvona rehujen korkeaa laatua. Laadun varmistus alkaa raaka-ainetoimittajien tiukalla valinnalla. Toimittajien valintakriteereinä ovat rehulainsäädännön vaatimusten lisäksi raaka-aineen soveltuvuus tuotteisiin sekä tekninen soveltuvuus tuotantoprosessiin, toimitusvarmuus ja vastuullisuus. Raaka-ainetoimittajalle suoritetaan myös auditointeja eli järjestelmällisiä selvityksiä raaka-aineen valmistusprosessista ja toimittajan toiminnoista, erityisesti laatujärjestelmistä.

Laadun seuranta raaka-aineesta tuotteeksi

Kun raaka-aine saapuu varastoon, se tutkitaan eräkohtaisesti lakisääteisten näytteiden lisäksi Hankkijan omassa laboratoriossa Turussa. Ravintoainekoostumus ja haitta-aineet tutkitaan omavalvontaohjelman mukaisesti. Vastaanotetuista raaka-aineista säilytetään eräkohtainen näyte lisäanalyyseja varten. Hankkijan pitkälle kehitetty reseptioptimointi käyttää raaka-aineiden tutkittuja ajantasaisia tietoja. Tämän ansiosta raaka-aineiden ja erien vaihtuessa tuotteen ravintoainekoostumus ei muutu, vaan se pysyy tavoitteiden mukaisena.

Rehutehtaalla jokaisesta sekoituserästä tallentuu annosteluraportti ja sekoitustarkkuutta tutkitaan säännöllisesti. Jokaisesta valmistuserästä otetaan näyte, josta tutkitaan rakeen laatu, kosteus, valkuainen ja rasva. Jos näyte on laatutavoitteiden mukainen, siirtyy tuote kuljetettavaksi tilalle tai säkkituotteiden varastoon Lahteen. Jokaisesta suoraan tilalle menevästä tuotteesta otetaan lastauksen yhteydessä asiakaskohtainen näyte. Rehujen tarkka laadun varmistus on avaintekijä siinä, että tuotteet vastaavat niille asetettuihin lupauksiin ja ruokintaa voidaan toteuttaa täsmällisesti.

 

Teksti: Kirsi Niemelä, Hankkija Oy