Maidon pitoisuuksien nosto ruokinnan keinoin

Hyvät pitoisuudet nostavat maidon arvoa. Maidon pitoisuudet ovat luonnostaan korkeita ternimaidossa ja lypsykauden lopulla, mutta laimenevat runsaan maidontuotannon aikana. Maidon rasva ja valkuainen sisältävät runsaasti energiaa. Sen vuoksi hyvä syönti, rehujen hyvä sulavuus ja riittävä väkirehun määrä tukevat sekä maitotuotosta että maidon hyviä pitoisuuksia.

Lehmät syömässä

1. Maidon rasvan tärkein lähde on pötsissä sulava NDF-kuitu, josta syntyy pötsissä rasvan esiaineita etikka- ja voihappoa. Maitorasvan tuotantoa lisää siis runsas, hyvälaatuinen ja hyvin sulava nurmirehu. Heinäkasvit, kuten timotei ja nadat, ovat parhaita kuidun tuottajia. Apilaruokinnalla maitorasva alenee, koska apila sisältää sulavaa NDF-kuitua vähemmän kuin heinäkasvit. Sama koskee sinimailasta, härkäpapukasvustoa ja muitakin palkokasveja.

2. Säilörehun kohtuullinen (50-100 g/kg ka) sokeripitoisuus parantaa maittavuutta ja lisää syöntiä. Myös hyvä käymislaatu lisää säilörehun syöntiä ja nostaa siten maitorasvaa. Viljoista ohra on parempi maitorasvan tuottaja kuin kaura.

3. Hapanpötsin välttäminen on tärkeää, kun tavoitellaan korkeampaa maidon rasvapitoisuutta. Kuidun sulatusta edistää pötsin tasainen ja korkea pH-taso, pH yli 6. Pötsin toimintaa tasaavat säilörehun riittävä NDF-kuitu, rehun jatkuva saatavuus ruokintapöydällä, maltillinen viljan ja sokerin määrä sekä hitaat ruokinnan muutokset. Jos syönti vaihtelee, lanta on löysää, lehmät märehtivät huonosti tai pudottelevat märepaloja, kannattaa lisätä ruokintaan heinää tai pötsiä puskuroivia aineita sekä alentaa viljan määrää päiväannoksessa. Jos heinää on tarjolla, lisäkuitua tarvitsevat lehmät osaavat hakeutua syömään sitä.

4. Navetan ylitäyttöä kannattaa välttää. Riittävä ruokintapöytätila (70-80 cm/lehmä) lisää karkearehun syöntiä ja vähentää hapanpötsin riskiä. Jos lisätilan järjestäminen ruokintapöydälle on mahdollista, se auttaa varsinkin ensikoita, jotka kärsivät ahtaudesta eniten. Syönnin lisääntyminen nostaa tuotosta ja maidon pitoisuuksia.

5. Täydennysrehun rasvoista maitoon siirtyvät tehokkaimmin kovat, pötsisuojatut rasvat. Sen sijaan kasviöljyt eivät toimi samalla tavalla. Runsas kasviöljy on haitallista pötsimikrobeille, ja varsinkin hapanpötsin ja kasviöljyn yhdistelmä alentaa maidon rasvapitoisuutta. Hyvät, energiavahvat väkirehut, kuten EKM-pitoisuusrehut, nostavat maidon rasva- ja valkuaistuotosta.

6. Maidon valkuaispitoisuuteen tarvitaan riittävästi energiaa ja OIV-valkuaista. Korkeita maidon valkuaispitoisuuksia tuetaan helpoiten riittävällä väkirehuruokinnalla, kunhan pysytään pötsin terveen toiminnan rajoissa.

Pirjo Hissa, nautarehujen tuotekehityspäällikkö, Hankkija Oy