Maitotilallinen – selvitä uudet mahdollisuutesi

Hankkijan uudet ruokintapalvelut tarjoavat mahdollisuuden entistä tiiviimpään ja tavoitteellisempaan tuotannon kehittämiseen yhteistyössä Hankkijan ruokintatiimin kanssa.

Rehuasiakkaanamme saat käyttöösi koko Hankkijan tuotekehityksen tuen ja kokemuksen erilaisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Uusille asiakkaille pystymme tarjoamaan entistä luotettavamman näkymän siitä, minkälaisiin maitotuotoksiin Hankkijan kanssa olisi mahdollista yltää. Olemme erittäin ylpeitä täysin uudenlaisista ruokintapalveluistamme ja odotamme mielenkiinnolla mitä kaikkea yhteistyöllä on mahdollista saada aikaan.

Tilakoon kasvu ja raaka-ainemarkkinoiden jatkuva heilunta kasvattavat tarvetta entistä tiiviimmälle yhteistyölle tilan ja ruokintaosaajan kesken. Mitä suuremmaksi tilakoko kasvaa, sitä merkittävämmiksi osaavat, tiloille lisäarvoa tuovat kumppanit käyvät.

Uusien ruokintapalveluiden tavoitteena on entistä tiiviimmällä yhteistyöllä saada Hankkijan vahva ruokinta- ja markkinaosaaminen asiakkaidemme käyttöön.

Online-Onnikki – dataälykäs ruokintapalvelu

Online-Onnikki – dataälykäs ruokintapalvelu

Robottilypsytiloille suunnattu Online-Onnikki -ruokintapalvelu avaa uuden ulottuvuuden Hankkijan rehujen ja ruokintasuunnitelmien käyttäjille. Online-Onnikki -ruokintapalvelu perustuu tilasi ja Hankkijan ruokintatiimin välisen ammattimaisen yhteistyön tiivistämiseen ja rikastamiseen tuotos- ja ruokintadatalla. Palvelu mahdollistaa Hankkijan ruokinta-asiantuntijan nopean reagoinnin ruokinnallista huomiota vaativiin muutoksiin, entistä paremmat ruokintasuunnitelmat ja paremman mahdollisuuden ruokinnan yhteiseen kehittämiseen. Online-Onnikki säästää parhaimmillaan työaikaasi ja parantaa tilasi ruokinnan tuottavuutta.

Tulos-Tuulikki – ruokinnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseen

Tulos-Tuulikki – ruokinnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseen

Tulos-Tuulikki -ruokintapalvelun avulla kehität helposti maitotilasi ruokinnan tehokkuutta, tarkkuutta sekä tärkeimpiä ruokinnan taloudellisen kannattavuuden tunnuslukuja. Tulos-Tuulikin avulla seuraat helposti tavoitteiden toteutumista, erilaisten ruokintaratkaisujen toimivuutta ja löydät kehityskohteita tilasi ruokinnan hiomiseeni. Palvelu sopii Hankkijan nykyisille rehujen ja ruokintasuunnitelmien käyttäjille, jotka haluavat kehittää oman tilansa toimintaa.

Muutos-Mustikki – miten EKM-tuotoksesi voisi kehittyä Hankkijan rehuratkaisuilla?

Muutos-Mustikki – miten EKM-tuotoksesi voisi kehittyä Hankkijan rehuratkaisuilla

Muutos-Mustikki -ruokintapalvelu antaa arvion, miten tilasi EKM-tuotos voisi kehittyä Hankkijan rehuratkaisuilla. Muutos-Mustikki perustuu tieteellisiin ruokintatutkimuksiin ja suomalaisista ruokintakokeista tehtyihin mallinnuksiin. Näiden pohjalta on luotu laskentamalli, Muutos-Mustikki. Muutos-Mustikkiin on valjastettu tuotekehityksemme osaaminen ja ammattitaito tukemaan maitotilallisten päätöksentekoa rehuvaihdostilanteissa, jolloin pelkät tuotteen etikettiarvot, mm. energia ja valkuainen, eivät kerro rehun todellista tehoa ruokinnassa. Palvelu sopii Hankkijan rehuratkaisuihin siirtymistä harkitseville asiakkaille, jotka haluavat kehittää oman tilansa tuotantoa ja saada tuekseen asiantuntevan ja osaavan kumppanin.

Raaka-ainemarkkinat -palvelu – seuraa raaka-aineiden hintakehitystä helposti

Rehujen tuotantovaikutusten lisäksi raaka-ainemarkkinoiden heilunta ja sen aiheuttamat muutokset rehujen hinnoissa vaikuttavat maidontuotannon kannattavuuteen. Rehukustannusten tarkempaan budjetointiin ja hintamuutoksilta suojautumiseen Hankkija tarjoaa asiakkailleen mahdollisuutta tehdä rehujen termiinikauppaa jopa 10 kk:n päähän nykyhetkestä. Termiinikauppojen hyvää tekohetkeä pohtiville olemme avanneet Raaka-ainemarkkinat-palvelun www.hankkija.fi-verkkosivuilla. Palvelun avulla asiakkaamme näkevät, miten rehuraaka-aineiden kansainväliset pörssimarkkinat kehittyvät eri toimitusajoille, ja miten pörssit reagoivat erilaisiin uutisiin. Näiden tietojen perusteella asiakkaillamme on hyvät työkalut rehujen termiinikaupan tekemiseen.