Paras tuotosvaste ruokintasuunnitelmillamme

Riippumatta siitä kasvatatko sikoja, lampaita, siipikarjaa tai nautoja, ruokinnansuunnittelulla on ratkaiseva rooli tilan tuotantotavoitteiden saavuttamisessa. Ruokinta pohjautuu usein tilojen omiin rehuihin, kuten viljaan ja nautojen ruokinnassa säilörehuun, joiden onnistuneessa täydentämisessä osaava ruokinta-asiantuntija ja hänen käyttämä ruokinnansuunnitteluohjelma ovat avainasemassa.

Taloudellisesti kannattavaa ruokintaa

Hankkija on sitoutunut tarjoamaan rehuasiakkailleen parhaan mahdollisen, taloudellisesti kannattavan ruokintasuunnitelman. Saavuttaaksemme tämän panostamme ruokinta-asiantuntijoiden koulutukseen ja ruokinnansuunnittelutyökalujen kehittämiseen. Hankkijan suunnitteluohjelmat on viritetty huomiomaan taloudellisen tehokkuuden, eläinterveyden ja välttämään ravintoaineiden yli- ja aliannostelun.

Kansainvälinen tiedeyhteisö tukee kehitystämme

Kotieläinten genetiikka on kehittynyt ja tuotospotentiaali noussut viime vuosikymmenien aikana hurjasti. Sikojen, lihanautojen ja broilereiden päiväkasvut ovat nousseet, lypsylehmät lypsävät huimasti korkeampia päivätuotoksia. Uutta kotimaista tutkimusta nykytuotostason eläinten ravitsemuksellisista tarpeista on erittäin vähän, minkä vuoksi hankimme paljon tutkittua tietoa kansainvälisen tutkimusyhteistyön kautta.

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö antaa meille mahdollisuuden hyödyntää tuoretta tietoa tuotantoeläinten ravitsemuksellisista tarpeista ja kehittämään suunnitelmissamme käyttämiämme normeja ja ohjeita jatkuvasti paremmiksi. Erilaiset tutkimusprojektit ja asiantuntijaverkostot antavat uutta tietoa niin nykyeläinten ravintoainetarpeista kuin tehokkaimmista keinoista vaikuttaa haluttuihin tuotantotuloksiin rehustuksen avulla.

Siitä huolimatta, että kansainvälisen verkoston kautta tulevat suositukset ovat meille jo sellaisenaan arvokkaita, tiedämme, että suomalaisilla tiloilla on omat erityistarpeensa. Siksi teemme suomalaisilla tilatestejä ja päivitämme jatkuvasti ruokintasuunnitteluohjelmiemme taustatietoja ja tavoitearvoja.

Kotoisten rehujen laadun analysointi onnistumisen edellytys

Tilakohtaisten ruokintasuunnitelmien perusta ovat kotoisten rehujen analyysit, eli sika- ja siipikarjatiloilla kotoisen viljan ja valkuaiskasvien ja nautatiloilla mm. kotoisen säilörehun analyysit. Kun kotoisista rehuista tunnetaan mm. niiden kuiva-aine, valkuainen, tärkkelys, energia, kivennäiset sekä hivenaineet, saadaan ruokinta täydennettyä optimaalisesti täydennysrehun laadun ja määrän osalta. Näin vältetään mm. valkuaisen yli- tai aliruokinta, jotka molemmat ovat tuotannon tehokkuuden, ympäristövaikutusten ja taloudellisuuden kannalta haitallisia. Näin mahdollistuu optimaalinen ruokinta jokaisessa kasvatus- ja tuotosvaiheessa.

Ruokinta-asiantuntijoiden jatkuva kouluttautuminen on avainasemassa

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ottavat aina huomioon tilalla jo olevien viljojen ja muiden komponenttien määrät. Näin varmistetaan, että kotoiset rehut käytetään oikeassa suhteessa saatavuuden mukaan. Samoin ruokinta-asiantuntijat huomioivat tilan tuotantoparametrit, kuten eläinmäärät, kasvunopeuden, eläinten tuotosvaiheet sekä tietenkin tilan tavoitteet.

Huippuunsa kehitetyllä ruokinnansuunnitteluohjelmalla ei kuitenkaan tee mitään ilman huippuunsa koulutettuja ruokinta-asiantuntijoiltamme. Hankkijan ruokinta-asiantuntijat ovat aina ajan tasalla. Säännöllinen koulutus eri ruokinta-aiheista sekä asiakaskohtaisesti suunniteltavien Sopiva®-tuotteiden asiantuntemus takaavat, että saat parhaat mahdolliset ruokintaratkaisut. Kouluttautuminen on avainasemassa, ja me olemme sitoutuneet olemaan aina edelläkävijöitä ruokinnansuunnittelun alalla.

Hankkijan rehuasiakkaana voit olla varma siitä, että tuotantoeläintesi ruokinta on aina taloudellisesti optimaalista ja että saavutat tilasi tavoitteet.