Ruokinnan säätönapit maidontuotantoon

Maidontuotannon kannattavuutta voidaan parantaa nostamalla maitotuotosta tai maidon pitoisuuksia. Myös lehmien terveyden ja hedelmällisyyden parantaminen säästää kustannuksia ja helpottaa työtä. Maidontuotantoon ja terveyteen voidaan vaikuttaa ruokinnan avulla. Mistä löytyvät ruokinnan säätönapit?

Maitolitrojen tuotantoa voidaan parhaiten nostaa parantamalla rehun sulavuutta ja lisäämällä väkirehua. Hyvälaatuinen, sulava säilörehu tuottaa enemmän maitoa. Kun lisätään väkirehua, pötsissä syntyy enemmän propionihappoa, joka on verensokerin ja maidon laktoosin lähtöaine. Väkirehun lisääminen mahdollistaa siten suuremman maitolitrojen tuotannon. Ohutsuolesta imeytyvällä OIV-valkuaisella on myös tuotosta lisäävä vaikutus. Sitä voidaan lisätä antamalla lehmille enemmän rypsiä tai nostamalla energian saantia.

Maitolitroja nostaa tutkimuksen mukaan myös Hankkijan kehittämä ja patentoima Progut®-innovaatio. Se lisää pötsimikrobien lukumäärää, ja kuidun sulatuksen vilkastuessa lehmät syövät halukkaasti kotoista säilörehua. Samalla laadukkaan mikrobivalkuaisen tuotanto tehostuu.

maito läikkyy

Lisää pitoisuuksia

Maitorasvan hyvä lähde on säilörehun sulava kuitu. Siitä syntyy pötsissä maitorasvan esiaineita eli etikka- ja voihappoa. Myös säilörehun sokeri lisää voihapon tuotantoa. Heinäkasveissa on sulavaa kuitua yleensä enemmän kuin apilassa. Kuidun sulatus on tehokasta, kun pötsin pH on normaali ja lehmät märehtivät. Puolet maidon rasvasta voidaan rakentaa utareessa etikka- ja voihaposta.

Toinen puoli maitorasvasta on peräisin suoraan rehun rasvoista tai laihtumisesta. Kovat rehurasvat ovat tehokkaampia maitorasvan lähteitä kuin öljymäiset rasvat. Kovat rasvat eivät myöskään heikennä kuidun sulatusta pötsissä, toisin kuin runsas kasviöljy.

Maidon valkuainen koostuu aminohapoista. Valkuaisen rakenneosia saadaan rypsistä ja valkuaisrehuista, mutta vielä suurempi osa OIV-valkuaisesta on pötsimikrobien tuottamaa. Siksi hyvä energian saanti, sulava säilörehu ja väkirehulisä nostavat tehokkaasti maitovalkuaisen tuotantoa.

EKM-pitoisuusrehut on suunniteltu nostamaan maidon pitoisuuksia ja EKM-tuotosta. Kun maidon hinnoittelu muuttuu yhä enemmän pitoisuuksia painottavaksi, EKM-pitoisuusrehut ovat entistäkin kannattavampi valinta.

Lisää terveyttä ja hedelmällisyyttä

nurmisäilärehun näytteenotto
Tasapainoinen ja tuottava ruokinta perustuu runsaaseen, hyvälaatuiseen säilörehusatoon.

Lehmien kestävyys ja hedelmällisyys ovat tärkeä osa maidontuotannon kannattavuutta. Terve lehmä on tuottava lehmä. Turvalliset poikimiset ja hyvä tiinehtyminen kerryttävät korkeaa elinikäistuotosta.

Suurin osa lehmien poistoista ajoittuu poikimisen jälkeen. Poistojen taustalla on usein voimakas laihtuminen, huono syönti ja energiavaje. Jos lehmä saadaan turvallisesti autettua näiden ongelmien yli, sillä on hyvät mahdollisuudet tuottaa maitoa jälleen yksi vuosi.

Laihtuvan lehmän energiavaje on verensokerin puutetta. Veren ketoaineet nousevat, lehmä voi huonosti ja syö entistä vähemmän. Verensokeria nostavat Acetona®-energiarehut vähentävät laihtumista ja ketoaineiden tuotantoa sekä auttavat lehmää syömään enemmän ja korjaamaan energiavajeen. Verensokeritason korjaaminen vahvistaa myös kiimoja ja helpottaa tiinehtymistä.

Kivennäisruokinnan puutteet voivat monella tavalla heikentää lehmien terveyttä, tuottavuutta ja hedelmällisyyttä. Säilörehun laaja kivennäisanalyysi on hyvä perusta tasapainoiselle ruokinnalle. Tilakohtaisesti suunniteltava Sopivakivennäinen® täydentää omat rehut kaikkein tarkimmin. Riittävä kivennäis- ja hivenainetäydennys on erinomainen vakuutus, joka suojaa lehmiä tuotannon häiriöiltä ja eläinlääkärikuluilta.

lehmät ruokintapöydällä syömässä söilörehua
lehmnän utareet

Teksti: Pirjo Hissa, Hankkija Oy