Saat osaavaa apua tuotannon haasteiden ratkaisemiseen

Koulutetut asiantuntijat palveluksessasi

Meillä kaikilla Hankkijan rehuliiketoiminnassa työskentelevillä on alalle soveltuva koulutustausta, ja monilla myös omaa käytännön kokemusta maataloustyöstä. Pidämme yllä osaamistamme sekä sisäisillä koulutuksilla että osallistumalla ulkopuolisten tahojen järjestämiin koulutuksiin kotimaassa ja ulkomailla. Meillä on hyvä yhteys alan kotimaisiin tutkimuslaitoksiin ja organisaatioihin, joiden kautta pääsemme käsiksi uuteen tutkittuun tietoon. Hankkijalla on myös oma Trainee-ohjelma nuorien asiantuntijoiden uran alun tukemiseksi ja heidän tietotaitonsa terävöittämiseksi.

Kenties tärkein jatkuvan oppimisen kanava löytyy kuitenkin oman päivittäisen työmme parista. Hankkijan ruokinta-asiantuntijat toimivat koko Suomen alueella, joten tunnemme tilallisten haasteet ja vahvuudet alueellisesti ja koko valtakunnan tasolla. Keskustelemme ajankohtaisista tilanteista ja havainnoista tiimi- ja projektipalavereissa ja sähköisissä keskustelukanavissa. Näissä keskusteluissa välittyy tietoa sekä tilatasolta kehityspäälliköille ja Hankkijan rehuliiketoiminnan johdolle että muualta verkostostamme viljelijöiden kanssa työskenteleville ruokinta-asiantuntijoille. Ison toimijan vahvuus näkyy verkoston sisällä kulkevan tiedon laadussa ja määrässä.

Saat arvokasta uusinta tietoa laajalta verkostolta

Hankkijan ruokinta-asiantuntijat, myyntineuvottelijat ja kehityspäälliköt ovat osa suurta kotieläinten ravitsemuksen ja terveyden asiantuntijayhteisöä. Olemme laajasti verkostoituneita oppilaitoksiin, yliopistoihin ja tieteellisiin organisaatioihin, ja mukana monissa kansallisissa ja kansainvälisissä kotieläinten ruokintaan ja terveyteen, rehuteknologiaan ja kestävään kehitykseen keskittyvissä hankkeissa. Pidämme yllä yhteyksiä muihin eurooppalaisiin kotieläinrehujen tuottajiin mm. eurooppalaisen Intercoop -yhteistyöorganisaation vuosittaisissa tapaamisissa. Kotieläinalan messut ja tieteelliset kokoukset ovat myös oiva mahdollisuus tutustua alan uusiin tuuliin, pitää yllä keskusteluyhteyksiä ja laajentaa verkostoja.

Luonnonvarakeskus LUKE ja Helsingin yliopisto ovat tärkeimpiä tutkimuskumppaneitamme kotimaan alueella. Näiden toimijoiden johtamissa hankkeissa perehdytään nimenomaan Suomen kotieläintuotannon haasteisiin. Kaikkea tarvittavaa tutkimusta ei kuitenkaan voida kustannussyistä tehdä Suomessa. Olemmekin mukana monissa hollantilaisen Schothorst Feed Researchin järjestämissä yhteistutkimuksissa, ja saamme heiltä myös jatkuvasti päivittyvää tietoa rehuaineiden ravintoarvoista ja niiden käytöstä uudelle eläinainekselle. Otamme osaa myös soveltuviin EU-rahoitteisiin kansainvälisiin hankkeisiin.

Tästä kattavasta verkostoitumisesta ja jatkuvasta kouluttautumisesta syntyy Hankkijan ruokinta-asiantuntijoiden, myyntineuvottelijoiden ja kehityspäälliköiden laaja ongelmanratkaisukyky kotieläintilojen haasteisiin. Meiltä löytyy asiantuntemusta myös muihinkin kuin ravintoaine- ja ruokintaosaamista vaativiin kysymyksiin. Joukostamme löytyy syvällistä asiantuntemusta esimerkiksi pötsin toimintahäiriöihin, ruoansulatuskanavan mikrobiyhteisön epätasapainoon ja eläinten vastustuskykyyn liittyvissä kysymyksissä. Jos tarvittava tieto on jossain olemassa, niin Hankkijan verkostojen avulla se myös löytyy ja pääset hyödyttämään sitä juuri sinun tilaasi. Eikä siitä tarvitse maksaa konsulttipalkkioita!

Ennaltaehkäisemme ongelmien syntymistä

Tuotannon haasteiden suhteen päästään aina taloudellisesti parhaaseen tulokseen ennaltaehkäisemällä ongelman synty ja pysäyttämällä ongelman kehittyminen alkuunsa. Jokainen kotieläinten kanssa työskentelevä tietää, miten paljon aikaa, rahaa ja resursseja menee sairauksien hoitoon, joten eläinten sairastumista on pyrittävä kaikin keinoin estämään.

Hankkijan rehujen kohdalla kaiken a ja o on äärimmäisen tarkka, laatujärjestelmiin perustuva omavalvontaohjelma, joka varmistaa, että rehu saapuu asiakkaalle aina ensiluokkaisena ja mikrobiologisesti turvallisena. Rehut on luonnollisesti suunniteltu kunkin eläinryhmän tarpeet huomioiden ja rehuraaka-aineiden suhteen optimoiden. Näin pystymme välttämään eläinten yli- ja aliruokkimisen aiheuttamat riskit eläimelle ja ympäristölle. Nautapuolella iso segmentti ovat tilakohtaisesti suunnitellut Sopiva® -tuotteet, jotka täydentävät optimaalisesti kotoisia rehuja ja tarjoavat parhaan taloudellisen hyödyn jokaista käytettyä euroa kohden.

Ruokinta-asiantuntijamme on myös koulutettu tunnistamaan riskejä, jotka liittyvät tilan bioturvallisuuteen ja käytänteisiin. Meiltä saat siis ruokintasuunnitelmien lisäksi hyvin käytännönläheistä konsultaatiota tilavierailujen yhteydessä. Tarvittaessa kehityspäällikkömme ja laajan tutkimusverkostomme asiantuntijat voivat vierailla tilallasi ja auttaa eliminoimaan riskejä päivittäisessä työssäsi.

Hankkija on vuosikymmeniä tehnyt kansainvälisestikin huomioitua ja arvostettua tuotekehitystyötä, jonka tuloksena olemme päässeet tuomaan markkinoille uusia, kiertotalouden periaatteisiin nojaavia rehualan innovaatioita. Rehuentsyymit, sokerijuurikaspohjainen betaiini, panimohiivasta valmistettava Progut® ja männyn pihkan tehoaineisiin perustuva Progres® ja veren sokeritasoa turvaava Acetona® ovat esimerkkejä Hankkijan kehittämistä tuotteista, joiden syvin tarkoitus on tukea kotieläinten ruoansulatuskanavan toimintaa ja ennaltaehkäistä ongelmien kehittymistä tiloilla. Nämä tuotteet ovat varmasti jo tuttuja suomalaisille viljelijöille, ja niillä on jo hyvä jalansija kansainvälisessä viennissä.

Kaikki Hankkijan rehuliiketoiminnan kehityspäälliköt ovat mukana tuotekehityksessä. Asiakkailla havaitut kehitys- ja tuotetarpeet päästään huomioimaan tuotekehityksessä ilman viivettä.