Tutkimus sokereiden ja sokerialkoholien vaikutuksesta pötsikäymiseen

Tutkimus sokereiden ja sokerialkoholien vaikutuksesta pötsikäymiseen

Hankkija selvitti yhteistyökumppani Alimetricsin kanssa erilaisten makeiden sokeri- ja sokerialkoholipitoisten rehuaineiden vaikutusta pötsikäymiseen. Tutkittavat aineet olivat kotimaisia sivutuotejakeita, joita hyödynnetään Hankkijan rehunvalmistuksessa.

Koeputkiin annosteltuun pötsinesteeseen lisättiin säilörehua ja väkirehua sekä tutkittavia rehuaineita kolmella eri annostustasolla. Koeputkista mitattiin käymistuotteiden muodostus, pH, metaanin tuotanto sekä vaikutus tärkeimpien pötsimikrobien kasvuun 3, 5 ja 7 tunnin kuluttua.

Kaikkien sokeripitoisten rehuaineiden, seosmelassin ja sokeriliuosten vaikutus oli samantyyppinen, ne voimistivat pötsikäymistä. Sokerit liukenivat nopeasti pötsissä, ja niistä muodostui heti ensimmäisten tuntien aikana runsaasti kaasumaisia haihtuvia rasvahappoja sekä maitohappoa. Myös pötsin pH aleni korkeimmilla sokeriannoksilla. Nautojen ruokinnassa sokerit antavat rehuille maittavuutta ja virkistävät pötsimikrobien kasvua, mutta niiden käyttömäärän on oltava maltillinen.

Makeita sokerialkoholeja, kuten ksylitolia, pötsimikrobit eivät käyttäneet ravinnokseen. Siksi ksylitolin ja sokerialkoholiseoksen isoimmat annokset alensivat hieman kaasujen, voihapon ja metaanin tuotantoa. Sokerialkoholit eivät myöskään happamoittaneet pötsiä. Elävässä eläimessä sokerialkoholit imeytyvät verenkiertoon, ja lehmä käyttää niitä energian ja verensokerin lähteenä.

Glyseroli oli pötsimikrobeille kelpaavaa ravintoa. Se vaikutti pötsikäymiseen hieman hitaammin kuin sokerit. Glyseroli nosti maitohappoa ja alensi pötsin pH:ta 7 tunnin kuluttua ruokinnasta. Etikkahapon tuotanto aleni. Eläinten ruokintatutkimuksissa on raportoitu myös voihapon nousua, sitten kun pötsimikrobit ovat ehtineet sopeutua käyttämään glyserolia. Glyseroli hajoaa suurimmaksi osaksi pötsissä, kuten myös sokerit.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että sokeripitoiset rehuaineet ja glyseroli voimistivat pötsikäymistä ja happamoittivat pötsiä, jos annos oli iso. Sokerin annostelussa märehtijöille on syytä olla varovainen. Myös korkeasokeriset säilörehut voivat happamoittaa pötsiä ja löysentää lantaa. Makeat sokerialkoholit, kuten ksylitoli, sitä vastoin eivät hajoa pötsissä, vaan imeytyvät verenkiertoon maidontuotannon energialähteeksi. Selvitys tukee erinomaisesti Hankkijan Acetona® -energiarehujen tilakokeissa todennettua tehokkuutta. Acetona® -energiarehut sisältävät tehoaineinaan sokerialkoholeja ja propyleeniglykolia.