Vasikoiden alkukasvatukseen kannattaa investoida

Pienten vasikoiden kasvuun kannattaa investoida ja hyödyntää kasvupotentiaali. Ne kasvavat nopeasti ja erittäin hyvällä hyötysuhteella. Lisäkasvu saavutetaan pienillä rehuannoksilla, koska nopean kasvun vaiheessa vasikkaan ei vielä kerry energiapitoista rasvaa.

Hyvä kasvu kannattaa, sillä hyvin kasvanut vasikka saadaan nopeammin tuottavaksi lypsäjäksi tai teuraskypsäksi lihanaudaksi. Jos vasikan kasvu hidastuu, eläinkohtainen tuotantokustannus nousee: hiehojen siemennykset viivästyvät, maidontuotannon alku viivästyy, ja ensimmäisen vuoden maidontuotanto jää heikommaksi. Myös lihanautojen tilipäivä siirtyy. Ison sonnin tai hiehon lisäkasvatuspäivä tulee paljon kalliimmaksi kuin pikkuvasikan kasvatuspäivä. Vasikoiden ruokinnassa saadaankin pienellä panoksella erityisen hyvä tuotto.

Oikea ruokinta turvaa vasikalle hyvän kasvun. Pikkuvasikka kasvaa parhaiten juomalla, vaikka heinää, vettä ja maittavaa vasikkarehua tuleekin olla tarjolla. Runsaasti juotetut (yli 8 litraa/pv) tai vapaajuotetut vasikat saavuttavat parhaan päiväkasvun. Niiden vieroituksessa on kuitenkin oltava malttia. Juottoa rajoitetaan parin viikon ajan, jotta vasikat oppivat syömään mahdollisimman paljon vasikkarehua eikä kasvuetua menetetä juoton loppuessa.

Primo-vasikkarehut varmistavat vasikoiden turvallisen ja tuottavan kasvun. Ne ovat korkealaatuisia ja maittavat hyvin vasikoille. Primo-rehut sisältävät kaikki eväät vahvaan kasvuun: energiaa ja valkuaista sekä riittävästi kivennäisiä, hivenaineita ja vitamiineja. Sulavat kuidut ja sopiva määrä tärkkelystä edistävät pötsin tervettä kehitystä. Tasapainoisilla Primo-vasikkarehuilla vieroitus onnistuu ilman kasvun notkahduksia. Vasikka kehittyy turvallisesti märehtijäksi ja edelleen hyvin kasvavaksi ja tuottavaksi lypsylehmäksi tai lihanaudaksi.

vasikkarehut

Primo-vasikkarehuilla tukea suolistoterveydelle

Suolistoterveydellä on valtava vaikutus vasikoiden kasvuun ja rehuhyötysuhteeseen. Vatsakipuinen tai ripuloiva vasikka ei syö, ei juo eikä kasva toivotulla tavalla. Pötsin tai suoliston pinnan vahingoittuminen voi heikentää pitkäaikaisesti kasvua ja ravintoaineiden imeytymistä, jolloin rehuhyötysuhde heikkenee, kustannukset nousevat ja tuotannon kannattavuus alenee.

Primo-vasikkarehut sisältävät vahvan tuen suolistoterveydelle: Hankkijan kehittämät ja patentoimat Progres®- ja Progut®-tehoaineet. Progres ja Progut tukevat vasikoiden terveyttä ja vastustuskykyä. Niillä on tutkitusti erittäin hyvä ROI eli investoinnin tuottokyky.

Progres on mäntyöljyvalmiste, jonka sisältämien resiinihappojen on tutkimuksissa havaittu tukevan eläinten suolistoterveyttä ja siten parantavan ravintoaineiden imeytymistä, kasvua ja rehuhyötysuhdetta.

Progut on patentoidulla hydrolyysikäsittelyllä valmistettu tehokas hiivavalmiste. Tutkimuksissa Progut on nopeuttanut märehtijäksi kehittymistä, lisännyt vasikoiden kuivarehun syöntiä ja nopeuttanut kasvua. Progut tehostaa tutkitusti vasikoiden vastustuskykyä ja sitoo itseensä suoliston haitallisia bakteereita, kuten E. colia. Progres, Progut ja Primo-vasikkarehut valmistetaan Suomessa tarkoilla laatustandardeilla.

Primo-vasikkarehu vai kotoinen ruokinta?

kolikot ja setelit

Jos vasikoita halutaan ruokkia kotoisilla rehuilla, rehut tulisi analysoida ja ruokinta suunnitella. Kotoisen viljan laatu vaihtelee, mutta vasikat tarvitsevat ravintorikasta ja painavaa viljaa. Rehun tulee myös olla kuivaa, puhdasta ja hygieenistä. Vasikat ovat paljon herkempiä homeille, hometoksiineille ja maittavuutta heikentäville rikkasiemenille kuin märehtivät naudat. Vasikoiden kotoisia rehuja on täydennettävä valkuais- ja kivennäisrehuilla. Niiden maittavuus on viljaa heikompi, joten vasikat saattavat vältellä niiden syömistä. Kuitenkin ne sisältävät elintärkeitä suojaravintoaineita ja kasvun rakenneosia, joita vasikat tarvitsevat.

Pikkuvasikoiden ruokavalio on väkirehuvaltainen, koska ne sulattavat kuitua huonosti. Kotoisella viljaruokinnalla tärkkelyspitoisuus nousee korkeaksi, jolloin pötsin happamuus voi vahingoittaa limakalvoja ja kehittyvää pötsimikrobistoa, sekä hidastaa märehtijäksi kehittymistä, syöntiä ja kasvua. Primo-vasikkarehut ovat monipuolisia ja pötsiystävällisiä. Ne mahdollistavat hyvän kasvun ja energian saannin turvallisella tärkkelysannoksella.

Teksti: Pirjo Hissa, Hankkija Oy