Hankkija on rehujen ja ruokinnan edelläkävijä

Hankkijalla on oma, alan parhaista asiantuntijoista koostuva tuotekehitys, joka yhdessä tutkimusverkostomme kanssa tuottaa aktiivisesti uusia, ainutlaatuisia rehuratkaisuja.

Hankkijan innovaatiot edistävät eläinten tuotantoa ja hyvinvointia sekä meillä että muualla. Kaikille Hankkijan rehuinnovaatioille tunnusomaista on, että niillä on sekä tieteelliset perusteet että taloudelliset ja tuotannolliset edellytykset.

Hyviä esimerkkejä Hankkijan rehuinnovaatioista

Progres® on patentoitu ja palkittu keksintö, jonka ansiosta kotieläinten antibioottien käyttöä voidaan vähentää merkittävästi maailmanlaajuisesti.

Progut® sisältää panimohiivaa, joka on happohydrolysoitu patentoitua menetelmää käyttäen. Hydrolyysi vapauttaa hiivan bioaktiiviset ainesosat optimaalisella tavalla, jolloin niistä saadaan paras mahdollinen hyöty eläimen ravitsemuksen ja puolustusjärjestelmän kannalta. Se tukee eläimen luontaista vastustuskykyä ja auttaa ylläpitämään hyvää suolistoterveyttä. Se auttaa siten myös parantamaan eläinten elinvoimaisuutta, sopeutumista muutoksiin ja tuottavuutta.

Vals-jauhatus on hyvä esimerkki suolistoterveyden vaalimisesta myös teknisillä rehuratkaisuilla. Vals-menetelmä otettiin käyttöön 1990-luvun alussa ja se on ainutlaatuinen ohran jauhatusmenetelmä. Vals-jauhatus on kehitetty ennen kaikkea sikojen mahahaavan ehkäisyyn ruokinnallisin keinoin. Patentoitu viljan jauhatusmenetelmä jauhaa rehuissa käyttämämme viljan sellaiseksi, että se ehkäisee tehokkaasti mahahaavaa.

Karkeasta rakenteesta huolimatta Vals-jauhetun viljan sulavuus on perinteisen vasaramyllyjauhetun viljan luokkaa. Vals-ohran puskurikapasiteetti on perinteistä vasarajauhettua viljaa alhaisempi. Alhainen puskurikapasiteetti on eduksi ripulin ehkäisyssä.

Rehuentsyymit otettiin osaksi sikojen ruokintaa jo 1980-luvun puolivälissä ja niillä voidaan parantaa ruuansulatuksen tehokkuutta. Entsyymien hyödyt syntyvät kuidun pilkkomisesta, ne pilkkovat eläimelle sulamattomia tai haitallisia aineita. Pilkkomalla rehun liukoista kuitua entsyymit alentavat suolen sisällön viskositeettia. Tämä parantaa ravintoaineiden imeytymistä ja lisää rehun kulkunopeutta. Samalla ne vapauttavat arvokkaita ravintoaineita ”kuitujen sisältä” eläimen käyttöön.

Arjen helpottajat

Kehitämme ratkaisuja ja palveluita helpottamaan viljelijöiden arkea. Esimerkiksi Optimi-palvelu, viljan analyysipalvelut ja ruokintasuunnitelmat ovat arjen työkaluja päätösten teossa. Hankkija mobiilisovellus kuuluu uusimpiin arjen apulaisiin. Sen avulla rehutilauksen tekeminen onnistuu mistä ja milloin vain.

Tunnemme ja osaamme tuotantoeläimen kasvu- ja tuotantovaiheet

Tunnistamme eläinten ruokinnalliset tarpeet eri kasvu- ja tuotantovaiheissa sekä tarjoamme kuhunkin vaiheeseen sopivan ruokintaratkaisun. Esimerkiksi ruokinnan optimoinnilla hyödynnetään ravintoaineet täysin. Huolehditaan, että eläin saa riittävästi kaikkia tarvittavia ravintoaineita, mutta ei mitään liikaa eri tuotantovaiheet huomioon ottaen. Se on myös taloudellisesti tuottajan kannalta paras ratkaisu.

 

Hankkija on rehujen ja ruokinnan osaaja

Hankkija on luotettava rehualan kumppani

Hankkija on vastuullinen rehualan toimija

Hankkijan rehut ja ruokinta – Lupauksemme sinulle